National Rural Drinking Water Programme

Click here to access Guidelines

Click here to access Budget

Progress Report

Click here to access Financial Progress Report

Click here to access Physical Progress Report

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮಾದರಿ ಉಪವಿಧಿಗಳು, 2020 {ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1570 ರಿಂದ 1626 ರವರೆಗೆ}.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮಾದರಿ ಉಪವಿಧಿಗಳು, 2020 {ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1627 ರಿಂದ 1688 ರವರೆಗೆ}. Tribal Peoples Planning Framework (TPPF)-Karnataka Rural Water Supply Project – JALADHARE (Mandya and Vijayapura Districts)


 Resettlement Policy Framework-Karnataka Rural Water Supply Project – JALADHARE (Mandya and Vijayapura Districts)


 Environmental and Social Management Planning Framework for Jaladhare (Mandya and Vijayapura Districts)


 ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ(ಜಲಧಾರೆ) ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ


 Circulars / Orders / Letters / Notifications

Click here to access NRDWP Website