Western Ghats Development Programme


Western Ghats Development Programme is been given incharge to Director Suvarna Gramodaya. The Vision, Mission and Objectives of this programme is as follows:
 1. Developing hilly areas
 2. Conservation of forests and maintenance of ecology.
 3. Providing irrigation facilities to the farmers of hilly region.
 4. Providing Agriculture, Horticulture, Sericulture, Animal Husbandryactivities to the residents of hilly areas.
 5. Providing marting to the outputs generated at these areas.
 6. Providing vented dams cum foot over bridges for cultivation of second crop in the year.

Western Ghats Development Programme

DWDOs Officers Contact Details

Successful stories-1

Successful stories-2

WGDP Action Plan 2011-12

WGDP Action Plan 2010-11

Monthly Progress Report Format

Guidelines

Budget 2015-16

Budget 2014-15

Budget 2013-14

Budget 2012-13

Physical Target 2012-13

MPIC Dec -2012

Details of Districtwise achievements during 2012-13

Circulars / Govt Orders / Notifications / Letters
File Type Subject Date
Govt Order

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಪಘಯೋ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.01.2019
Govt Order

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಪಘಯೋ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.01.2019
Govt Order

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಪಘಯೋ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.2016
Govt Order

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 18 ಪಘಯೋ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.03.2015
Govt Order ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 2 ಗ್ರಾಮೂಸೌ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.09.2015
Govt Order

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 18 ಪಘಯೋ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.08.2015
Proceedings

ಜೀತದಾಳುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು 1976ರ ಜೀತಗಾರಿಕೆ ಪದ್ದತಿ(ನಿರ್ಮೂಲನಾ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:17-02-2014ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

Proceedings,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.02.2014
Circular

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ Corpus Fund(ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿ) ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಪಘಯೋ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2014
Govt Order

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಪಘಯೋ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2014
Govt Order

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದ್ಯಾಪಲಾಪುರ ನವಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಬಂಧ ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ O.S.No.112.2011 ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 406 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.01.2014
Circular

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 213 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.11.2013
Circular

PRI ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಬಾಬ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 213 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.11.2013
Govt Order

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಪಘಯೋ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.08.2013
Notification

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ, ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 9 ಪಘಯೋ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.03.2013
Govt Order

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಪಘಯೋ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2013
Letter

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು (31.12.2012ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1 ಪಘಯೋ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.01.2013
Notification

ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಎಸ್. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗ್ರೇಡ್-1 ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ಗ್ರಾಅಪ 231 ಇತರೆ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.12.2012
Letter

ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ WGDP ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

 ಗ್ರಾಅಪ 27 ಪಘಯೋ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.10.2012
Govt Order

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಪಘಯೋ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2012 
Letter

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಪಘಯೋ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.07.2012
Letter

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 6 ಪಘಯೋ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.06.2012