ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  -> ರಾಜ್ಯ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಪೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇ-ಮೇಲ್
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಚಿವರು 22258094 22258094    rdprmin@gmail.com
 
ಕಮಲೇಶ್ ಪಿ.ಎಸ್ 22258094 22258094 9448793346
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾರಂಗಪ್ಪನವರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ 22258094 22258094 9480850069
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು 
ಜಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಎ.ಸಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ 22250715 22251080 9880240080 devcom@karnataka.gov.in
ಸುರೇಶ್ ಪಾರಲ್ ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22250715 22251080    
ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 22250715 22251080    
ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಟಿ ಎಮ್ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 22353929 22353927 9480855555 prsrdpr@karnataka.gov.in
 
ಕುಮಾರಿ. ಎಸ್ ಪಿ.ಎಸ್ 22353929 22353927
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೇರಿಯಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಂ.ರಾಜ್) 22384574 22389520 9886205240 secyrdpr@gmail.com
 
ವಿಮಲ  ಪಿ ಎಸ್ 22384574 22389520 9900503503
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ (ಮ.ಗಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ.)
ಮುನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಆಯುಕ್ತರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 22372738   9480866666 karnregs@gmail.com
ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ         
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ಎಮ್.ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು -1 22342162   9448164488 c.masaguppi@gmail.com  
ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭಾರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು -2 22342161   9480850026 govindan.cfa@gmail.com  
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು      
  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ 22342161   9480850026 govindan.cfa@gmail.com  
ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು -2 22342794   9480850063 ghgowda@yahoo.com  
  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು - 4 22342794   9480850034  prabhaumadi@gmail.com
ಕೆ ಜಿ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-5(ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ)     9844577590 nagaraj2702@gmail.com  
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-6 22342794   9480950031 cspadmashree@gmail.com  
ಎಸ್ ಮೈಥಿಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 22342161   9480850081 mythilisararhy9@gmail.com  
ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ 22342161   9480950029  
ಎಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ 22342161   9480850033  
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ವಉಯೋ)
ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 22257341 22257415 9480812020 sep.kar@nic.in
ಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22353852   9480850015 karsgsy@gmail.com
ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ) 22343509   9945013171 karwgdp@gmail.com
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು     9480780463 sep.kar@nic.in 
  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು     8105173884 sep.kar@nic.in 
ಬಿ ಎಸ್ ನಾಗರತ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22879504   9480780015 sep.kar@nic.in 
  ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ     9480969480 sep.kar@nic.in 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ -1)
ಬುವವನಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22254479   9480850039 ro.kar@nic.in
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾನೀಸ) 22203175   9845904870 ro.kar@nic.in 
ಮಹೇಶ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಸ್ತೆಗಳು) 22222162   9480850040 ro.kar@nic.in 
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ - 2)
ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22032461   9480850039 ro.kar@nic.in
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ )  
ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಂ.ರಾಜ್ -1) 22353925 22353925 9480850042 pr.kar@.nic.in
ಎಸ್.ಎಂ.ಜುಲ್ ಫಿಖಾರ್ ಉಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಂ.ರಾಜ್ -2) 22353925 22353925 9480850042 pr.kar@.nic.in
ಎಲ್.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜಿ.ಪಂ.) 22032295   9880632117 sozp.11@gmail.com  
ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) 22032130     sozp.11@gmail.com  
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರಾ ಪಂ) 22032132   9341832461 sogp2011@gmail.com  
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ)
ಎಸ್ ನಂಜುಂಡ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22032534 22353921 9480850020 pmi@mail.kar.nic.in
ಕಲಾವತಿ ಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು     9341146587  pmi@mail.kar.nic.in
ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬುಗಟ್ಯಾಗೋಳ ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು 22032544   9900020910 ifa@mail.kar.nic.in
ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ 22032428     ifa.rdpr@gmail.com  
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22254437   9964119205

swamysiddaraju@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಎನ್.ವೈ.ಸಾಗರ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22032354    
ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     (ಸೇವೆಗಳು -ಎ) 22032215    
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು -ಬಿ & ಸಿ) 22032584   9448054842
ರಂಗನ ಗೌಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ) 22032124    
ಕೆ ಸಿ ಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 22032134    
ಗಂಗಯ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಸಿ) 22032126    
ವರದರಾಜ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆ) 22032361    
ತೆಲ್ಕರ್ Co-ordn (LA-LC) 22032978    
ಗಣಕ ಕೋಶ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಚ್ ಎಮ್ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ 22032754   9480850069 rdpr.info@gmail.com  
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗ / ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ
ಮಹಾಂಕಾಳಪ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ 22353857   9448348162  kvrdpr@gmail.com
ವಾಘ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರು 22353857   9449803922  kvrdpr@gmail.com
ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕರು 22353857   9449807776  kvrdpr@gmail.com
ಕಾನೂನು ಕೋಶ
ಎನ್ ಪಿ ವಾಮದೇವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 22032890      
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು 28015401 23466436 9449599402  cepred09@gmail.com 
 
ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು 28015406   9845626183
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಗೌಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 22860714   9740980137  
ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ 22865037 22869016 9448648630  
ಹಸಬಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಡಳಿತ) 22861964 22866095 9449863008  
ರಂಗರಾಜು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು(ಲೆಕ್ಕ) 22861319   9449863003  
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು (ಕಾರ್ಯ) 22860838   9449863001  
ಪಿ ಉಷಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಲೆಕ್ಕ) 22868323      
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಾಧಾರ ನಿಯೋಗ)
ಸಲ್ಮಾ.ಕೆ.ಪಾಹಿಮ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22864271   22534814   nrlmkarnataka@gmail.com  
ಶೈಲಜಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22864271   22257415 9449485238 sep.kar@nic. 
ಅರುಲ್ ಕಣಿ  ಸಲಹೆಗಾರ      9980158119  
ರವಿ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು      9164953144  
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಸಲ್ಮಾ.ಕೆ.ಪಾಹಿಮ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22240508 22240509   jalnirmal@vsnl.net
ಬಿ.ಆರ್.ರಾಧಾ ಪಿ ಎಸ್ 22240508 22240509 9448396558 jalnirmal@vsnl.net 
ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ) 22240627   9448396504 jalnirmal@vsnl.net 
ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) 22294956     jalnirmal@vsnl.net 
ಆರ್.ಪಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 22294523   9448396503 jalnirmal@vsnl.net 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22032806 22203175 9845904870 rk3452000@yahoo.co.in  
ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಡಾ|| ಅಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2520906 2523899   anssird@rediffmail.com
  ನಿರ್ದೇಶಕರು 2447732 2444078 9480850101 anssird@rediffmail.com 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 23626359 23626493 Ext-25 9880734195 mgrired@hotmail.com
ಬಸವರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 28565360 28565360 9448511911 mgrired@hotmail.com 
ಲೀಲಾವತಿ ಕಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 28566357 28565360   mgrired@hotmail.com 
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಚಿಕ್ಕಮಠ್ ಐ ಎ ಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಆಯುಕ್ತರು 22205182   9448366432  karsec@gmail.com
  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22359279 22284428 9449005695
ಎಚ್ ಎಸ್ ಉದಯಶಂಕರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22205189   9448359189
ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 22370242    
ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರಭು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜಕರು 26484931 26484930;   bioenergyindia@gmail.com  
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಮಹೇಶ್ ಹಿರೆಮಠ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 23376124 23378563 9449599401 coo.karrda.karbng@kar.nic.in  
ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಪಿ ಎ     9449599417
ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಫ್ ಎ     9449599430
III ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
ಶ್ರೀ ಕೊಡಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 22371824 22371893   3sfcrtf@gmail.com  
ಕೌಜಲಗಿ ಪಿ ಎಸ್     9845220442 3sfcrtf@gmail.com  
ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್
ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 22372026 22372025 9449440261 chief-gsp-kabn@mail.kar.nic.in
ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ
ಬುವವನಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು 22372992   9900393090 bhoovanahalli@gmail.com
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು     9845544104