ಸೇವೆಗಳು ಎ

 ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಹಾಜರಾತಿ
 ಉಸ್ತುವಾರಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ, ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು,
 ಶಾಖೆವಾರು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ
 ಮರುನಿಯೋಜನೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಮುಂತಾದ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಯ
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತದ ವಿಧ

 ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಎನ್.ಅಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 329 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷಮ್ಮಮೂರ್ತಿ, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 229 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.11.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.11.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೋಡ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿ:06.08.2016ರಿಂದ 08.05.2017ರವರೆಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾರ್ಪಿಡಿಸಿ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯಂತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 136 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.11.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸದೇ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ - 184ರ ಕಲಂ 7(2ಎ)ರ ಅನುಸಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.11.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 186 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.11.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ/ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 245 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.11.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಆರ್ಯ ಕರ್ಕಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ರಾಮದುರ್ಗ ರವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ನವಲಗುಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.11.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 253 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.11.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಲೆಕ್ಕಾಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 313 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.11.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ/ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 253 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.11.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 275 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ.ಶೇಟ್, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 54 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ.ಚೂರಿ, ಹಿರಿಯ ಭೂವವಿಜ್ಞಾನಿ (ನಿವೃತ್ತ)ರವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ 247(ಎ)ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 410 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಶ್ರೀ ಎ.ಎಚ್.ಬಡಿಗೇರ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಲಘಟಗಿ ಇವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 78ರನ್ವಯ ಸೇರುವಿಕೆ ಕಾಲವೆಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 177 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಯು.ಎಸ್.ನರ್ಸೇಕರ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಅಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - 2ನೇ ಬಾರಿ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 155 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ‍, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಲಂ 12(3)ರ ವರದಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 81 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 242 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016(ಭಾ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 287 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 240 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು/ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 240 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಳಪೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 249 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.10.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಹೊನ್ನೇಶಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಧುಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಸೇಶಿಕಾ 2018(ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.10.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.10.2018
ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿಯಮ-32ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ) ಇವರನ್ನು ದಿ:17.09.2018ರ ಆದೇಶದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿಲಗುಂದಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 81 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 237 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 234 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.10.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 238 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.10.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಶಂಕರಚಾರಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 506 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.09.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 242 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.09.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಪ್ಪನವರ ವೀರಪ್ಪ ಐ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಜಿಪಅ 2018(ಭಾ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.09.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಸೇಶಿಕಾ 2018(ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ವಿ.ರವಿನಂದನ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಡಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಮಹಾಂತೇಶಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಜಿರೆ - ಪಾರಡ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ - ದಂಡನಾ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ.1,00,61,264/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ.1,00,61,264/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ-ಎ (ಹಿರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ-ಜಿಐಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಕೆ ತರಬೇತಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 366 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.09.2018
ಸುತ್ತೋಲೆ

  ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 68ರ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಉಮೇಶ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಿಮ ದಂಡನಾದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 51 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೆ.ಅರೇರ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳವಾಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವೆಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ‍್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ನಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ - ದಂಡನಾ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗುವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ 1984ರ ಕಲಂ 12)3)ರ ವರದಿ ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ, ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಜಿಪಅ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗಂಗಾವತಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್, ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ(ನಿವೃತ್ತ) ರವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ 247(ಎ)ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 352 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.09.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ - ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.09.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಎ.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ, ಇವರು ಸ್ವಯಂನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.09.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ - ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 166 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.09.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ/ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 166 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.09.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ/ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.09.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಭಾಸ್ಕರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::25.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಧಾರವಾಡ - ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::25.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ವಿ., ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಕೆ.ಪಿ., ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ‍್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಅಂತಿಮ ದಂಡನಾದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 139 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::25.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1958ರ ನಿಯಮ 247ಎ ರನ್ವಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 309 ಜಿಪಅ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::24.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರನ್ನು ಕುಲ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 204 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವೆಸಗಗಿದವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಅಂತಿಮ ದಂಡನಾದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::20.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 202 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::20.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕ.ಹಲಚೇರ ಸ.ಕಾ.ಇಂ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ‍್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::20.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::18.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಜಿ.ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಅಕ್ಷರಸ್ತ ಸಹಾಯಕ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು 1958ರ ನಿಯಮ 247ಎ ರನ್ವಯ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 306 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::18.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಗಲಪುರ ಹುಂಡಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಅಂತಿಮ ದಂಡನಾದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::18.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ:31.07.2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 175 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಇವರನ್ನು ಯೋಜನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸೇಡಂ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿವುದು.

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::16.08.2018
ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ 106 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ .

ಗ್ರಾಅಪ 106 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಶಂಕರಚಾರಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪುಟ್ಟ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ/ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.08.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.08.2018
ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (1), ದಿ:02.08.2018ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.08.2018
ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ 197 ಜಿಪಅ 2018 ದಿ:23.05.2018ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.08.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.08.2018
ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (1) ದಿ:02.08.2018ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  Procedures for effecting NPS Deductions of Government employee's officers who come under the purview of NPS architecture set up by the PFRDA.

RDP 303 ZPA 2018, Bengaluru, Dated:06.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 183 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::06.08.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

  ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ, ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 140 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::03.08.2018
ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018 ದಿ:02.08.2018ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 182 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 94 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::02.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018(2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಸೇಶಿಕಾ 2018(3), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಸೇಶಿಕಾ 2018(1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಕೆ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು) ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 154 ಸೇಶಿಕಾ 2018(2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಸೇಶಿಕಾ 2018(2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.08.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 154 ಸೇಶಿಕಾ 2018(1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.08.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಟಿ.ಶಿವಾಜಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 84 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಲ್.ಲೋಕೇಶ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 104 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::25.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  2002-03 ರಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ - ಶ್ರೀ ಅಮೃತಕುಮಾರ್ ಸಾಲಂಕಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::25.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ವಡ್ಡರ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::25.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಬಿದ್ ಅಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆವಿ ಮಜ್ಜೂರ್, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಸಂಭಾವನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ, ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::25.07.2018
ಸುತ್ತೋಲೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಸ್ವೀಮರ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಇವರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::21.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಆರ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 184 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::18.07.2018
ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 2015, ದಿ:02.05.2017ರಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 345 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್.ದೇವೇಂದ್ರನಾಯಕ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::11.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಪತ್ತಾರ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶಹಾಪುರ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಪಾಟೀಲ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ.ಮೊಗಾರೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 100 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಸರೂರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಇವರು ಕಛೇರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ದುರ್ನಡತೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ, ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 243 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.07.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ದೇವನಾಥ್, ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಕನಾಸೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 214ರಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.07.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ/ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 100 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.06.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ/ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 97 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.06.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ/ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 96 ಸೇಶಿಕಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.06.2018
ಸುತ್ತೋಲೆ

  ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2010 ರಿಂದ 2013ರವರೆಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 2016 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2013, ದಿ:03.03.2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ - 1984ರ ಕಲಂ (7)(2)(ಎ) ರ ಅನುಸಾರ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.06.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ.ತೋಟಗಂಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಹಾಪೂರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 433 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ::16.05.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಖಜನೆ-2, ಅನುಕಲನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (IFMS) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಖಜಾನೆ-2 ಕೋಶವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಎಎ‍ಫ್ ಎನ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ:01.01.2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 175 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2018
ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2018 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಸ್ವೀಮರ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.04.2018
ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೊಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ (ಸಿವಿಲ್) ಸಂಖ್ಯೆ:382/2013 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಪ್ರೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಸ್ವೀಮರ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಡಾ||ಎಸ್.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರುಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014(1) ದಿ:15.03.2017 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 194 ಸೇಶಿಕಾ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ/ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 286 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಐ.ಎಸ್.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 171 ಸೇಶಿಕಾ 2017(ಭಾ-2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೇಲೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 4 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 4 ಜಿಪಅ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಎರಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ 1984ರ ಕಲಂ 12(3)ರ ವರದಿ - ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 106 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ವಲ್ಲೇಪೂರೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹಾಗೂ ಇವರ ಪತ್ನಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 254 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 59 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2018
ಪತ್ರ

 ದಿ:23.01.2018ರಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 447 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 348 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ರೈತ ಸೇವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ), ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 477 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.01.2018
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ/ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 307 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಇ.ಅಂಜನಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೊಸನಗರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಪಾದಿತರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 60 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ಶೃಂಗೇರಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 167 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 308 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪದವೀಧರ ಸಹಾಯಕ (ನಿವೃತ್ತ), ಶ್ರೀ ಭವನೇಶ, ಪದವೀಧರ ಸಹಾಯಕ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಪದವೀಧರ ಸಹಾಯಕ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ 247(ಎ)ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 309 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2018
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ಆವಟಿ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಇವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 349 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.01.2018
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ/ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ.ಕುಳಲಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,(ನಿಧನ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ ಇವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡನಾದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 171 ಜಿಪಅ 2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.12.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಅಂಗಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.12.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 137 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.12.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  2002-03 ರಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ - ಶ್ರೀ ಅಮೃತಕುಮಾರ್ ಸಾಲಂಕಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ ನಾಯಕ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜನಿಯರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2014 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 80 ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪ - ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್, ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 168 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಸಿ.ಗಾಣಿಗೇರ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರನ್ನು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯು ಭರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 312 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 286 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 236 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.12.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ನಿವರಗಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ನಂದಿಕೋಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ.ನಟರಾಜ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ 247(ಎ)ರಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 445 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017
ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 410 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.12.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ:01.06.2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 169 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.11.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 32ರಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.28100-50100) ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 282 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.11.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕುರುಬರ ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಮಧುಸೂದನ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿ:22.08.2003ರ ಹಾಗೂ ಇ:24.06.2005ರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:5372/2015, ದಿ:21.10.2016ರ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 255 ಜಿಪಅ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.11.2017
ತಿದ್ದುಪಡಿ

 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 72 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ದಿ:28.10.2017ರಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.11.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮರಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ - ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 410 ಜಿಪಅ 12, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.11.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 305 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.11.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಯಕರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 307 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.11.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 335 ಜಿಪಅ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.10.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 264 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.09.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಚ್,ಹೂಗಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 228 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸದೇ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಬೀತಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಟಿ.ನಾಗಣ್ಣ, 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ (ನಿವೃತ್ತ) ರವರಿಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ 247(ಎ) ರಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 354 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ, ಕೆಲಸ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ 247(ಎ) ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 361 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಉಮಾದೇವಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ/ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 225 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಿರಂಜನ, ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 93 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಭಜಂತ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 158 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ - ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.09.2017
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

 2016/17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕೃಢೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇತರೆ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಜೋಶಿ, ಅಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸುರಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 89 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸದೇ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.09.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ/ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕ/ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ/ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 225 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.09.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಸೇಶಿಕಾ 2017(ಭಾ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.09.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ವಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.09.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 221 ಸೇಶಿಕಾ 2017(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.09.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಂ.ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 216 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.09.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ/ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ/ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 221 ಸೇಶಿಕಾ 2017(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.09.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 272 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.09.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು (ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿವೃತ್ತ) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯೆಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.09.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ/ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ, ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಸೇಶಿಕಾ 2017(ಭಾ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ, ಇವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 154 ಸೇಶಿಕಾ 2017 ದಿ:04.07.2017ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 32ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 206 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.08.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ.ಭಜಂತ್ರಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತ), ಇವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಾಂಕ: 01.05.2011 ರಿಂದ 17.03.2011ರವರಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 8(15) (ಎಫ್) ರನ್ವಯ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯೆಂದು ಹಾಗೂ ದಿ:30.06.2011 ರಿಂದ 04.07.2011 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮ-78ರ ಅನುಸಾರ ಸೇರುವಿಕೆ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 174 ಸೇಶಿಕಾ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಹತ್ಯಾಳ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ್ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 175 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇವರಿಗೆ ದಿ:03.09.2016 ರಿಂದ 17.03.2017ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ರಜೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 144 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕೊಳ‍್ಳೇಗಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 171 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 59 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.08.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೇಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬಿಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ 1984ರ ಕಲಂ 12(3)ರ ವರದಿ - ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-2 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಮೂಲತಃ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಫೋರ್ ಮನ್ (ಜಿ-3) ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 164 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.08.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಸಲಾತಿಯನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಸೇಶಿಕಾ 2016(ಭಾಗ-2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ನಿಂಗನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಪದವೀಧರ ಸಹಾಯಕ (ನಿವೃತ್ತ) ರವರ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ 247(ಎ) ರಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 307 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಮೋಹನ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗುಬ್ಬಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 60 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.08.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 (1) ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೈಲನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ (2) ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 140 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.07.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮುಧೋಳ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ, ಅಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮುಧೋಳ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷಾ, ಕೆಲಸ ಸಹಾಯಕ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲರ್, "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ (ನಿವೃತ್ತ) ನೌಕರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ 247(ಎ) ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 188 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.07.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಳ‍್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅರೆಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.06.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 154 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.07.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 2015, ದಿ:02.05.2017ರನ್ವಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.07.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 2015, ದಿ:02.05.2017ರನ್ವಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.07.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಜಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಶಿವಪುರ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 56 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಣ್ಣೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಣ‍್ಣೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ತನಿಖೆ, ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.06.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್) ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 320 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 193 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕನಕಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಮಧುಸೂದನ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 255 ಜಿಪಅ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.06.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011, 2369/2011, 2370-2373/2011, 2374-2377/2011, 2378/2011, 2379/2011, 4320-4327/2011, ಮತ್ತು 5280-5286/2011ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 09.02.2017ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ Karnataka Determination of Seniority of the Government Servants Promoted on the basis of Reservation (to the posts in the civil services of the State) Act, 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತು 4ನ್ನು "ultra vires Articles 14 and 16 of the Constitution" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 169 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.06.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ.

ಸಿಆಸು 303 ಸೇನಿಎ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯ ಅನುಸಾರ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದಗಳ ಜೇಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದಗಳ ಜೇಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು.

ಡಿಪಿಎಆರ್ 182 ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾಳಗಿ ಹಾಗೂ ಶ‍್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾಳಗಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಜಿಪಅ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.06.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಜೆ ಹುಲ್ಲೂರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 163 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾಳಗಿ ಹಾಗೂ ಶ‍್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾಳಗಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.06.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

  ಶ್ರೀ ಡಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.06.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಡಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಗುರುರಾಜ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.06.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 144 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.05.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್) ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 51 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.05.2017
ತಿದ್ದುಪಡಿ

 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 156 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 ದಿ:19.12.2016ರಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಹೆಗಡೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿಶೇಷ ದರ್ಜೆ) (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ವಿಭಾಗ-2) ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ - ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ದಂಢನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ.ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ (ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕಾರಿ) ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿ:30.04.2016 ರಿಂದ 6.10.2016ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.05.2017
ಸೇರ್ಪಡೆ

 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ‍್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 153 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 ದಿ:02.12.2016ರ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 153 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016(ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರ ತನಿಖೆ, ಕಲಂ 12(3)ರ ವರದಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.05.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಎ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

ಗ್ರಾಅಪ 68 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.05.2017
ತಿದ್ದುಪಡಿ

 ದಿ:06.05.2017ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶ ಸಂಖ‍್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ‍್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 7 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ್, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ.ಭಜಂತ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿ ದಿ:22.12.2011ರಿಂದ 29.12.2011ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 239 ಜಿಪಅ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು (ಹಿಂದಿನ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್., ಟಿಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳ ನೌಕರರ ವಿಲೀನಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.05.2017
ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಾಫರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ತಾಪುರ(ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-2 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.05.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 257 ಸೇಶಿಕಾ 2016(ಪಿ1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಪಾವಗಡ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪಾವಗಡ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಸಾವಳಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.05.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 50:50ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)ಯ ನೌಕರುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.05.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ.ವೀರಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.04.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ‍್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಡಬಳ‍್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನಾಯ್ಕ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.04.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಡಬಳ‍್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಇಲಿಯಾಸ್, ಇವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ/ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 41 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.04.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಸೇಶಿಕಾ 2016(ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ರಾವ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ವಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಲಂ 12(3) ರ ವರದಿ - ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಕೊಪ್ಪಳ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕೊರತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಇವರನ್ನು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2004, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ಧಯ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ - ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 267 ಜಿಪಅ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೆ.ರಾಠೋಡ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ - ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 267 ಜಿಪಅ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಕೊಪ್ಪಳ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕೊರತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಇವರನ್ನು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ರಾವ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ವಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಲಂ12(3)ರ ವರದಿ - ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೆ.ರಾಠೋಡ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ.ಖಾಲಿದ್ ಅಲಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಯರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 164 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಯರಂಗಲಿಮಠ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ), ಮದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಭೀಮಾ ಸಂತೆ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಗಸೂಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು.ಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಲಂ 12(3) ರ ವರದಿ - ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.04.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನಾಯ್ಕ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.04.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀಸಲಾತಿನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ 07 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ - ಎ ವೃಂದ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಪ್ರೋಬೇಷನರ್ಸ್) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 3ರನ್ವಯ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.04.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಂದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಸ್ವೀಮರ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಾತಿಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014(3), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಮೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರೊಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014(3), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು,1977ರನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014(2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊರೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಧೂಳೆ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಖಾಜಾನಿಜಾಮೊದ್ದೀನ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ (ನಿವೃತ್ತ) ನೌಕರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ 247(ಎ)ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ಜಿಪಅ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶಿವಬಸಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾಳಗಿ ಇವರ ವಿರುದ‍್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.03.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಂಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-2 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು (ಹಿಂದಿನ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್ ಟಿಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳ ನೌಕರರ ವಿಲೀನಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) ನಿಯಮಗಳು 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 320 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.01.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 320 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಸೇಶಿಕಾ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿ: 14-18ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ಇವರನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಸ್ವೀಮರ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವನಪ್ಪ ರೊಡ್ಡಣ್ಣವರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸುಣದೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗೋಕಾಕ್ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 174 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹುಡಗಿ, ಅಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಉಗ್ರಾಣ ಸಹಾಯಕರು(ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ), ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 332 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2017
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 257 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ಸುರೇಶ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಲಿಖಿತ, ಅಂದಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 175 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಶ್ರೀ ಟಿ.ತಿರುಮಲೇಶ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿ:24.01.2015ರಿಂದ 09.04.2015ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 324 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಂ.ಬಾಣದ್, ಹಿಂದಿನ ಉಪಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ತನಿಖೆ, ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 04 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಡಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿಶೇಷ ದರ್ಜೆ) ಇವರುಗಳು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿ ದಿ:10.02.2012ರಿಂದ 17.05.2012ರವರೆಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 312 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ವಡ್ಡರ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಲಂ 12(3)ರವರ ವರದಿ, ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಇ.ಸರೇಂದ್ರ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ), ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಲಂ 12(3) ರ ವರದಿ, ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 170 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.01.2017
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜನಿಯರ್, ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂಧೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 393 ಜಿಪಅ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.01.2017
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಲವಾಡೆ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.12.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಸಾರ್ಬಜನಿಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್.ಮಂಜಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -2, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 136 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.11.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳಿ ಮತ್ತು ಡಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 142 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.11.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 2002-03ರಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ - ಶ್ರೀ ಅಮೃತಕುಮಾರ್ ಸಾಲಂಕಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.11.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16(ಭಾ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.11.2016
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜಿನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 241 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.11.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿಡಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಹಗರಗಿ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ - 1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 120 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಐ.ಸಿ.ಸೋಮವಾರದ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 108 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.10.2016
Govt Order

 ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಹಂಚಿನಮನಿ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹುಕ್ಕೇರಿ (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 123 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೊಸನಗರ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಜಿಪಅ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನೇಶ, ಅಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸುರಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-1 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಲಷ್ಕರಿನಾಯ್ಕ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ-2 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 113 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2016
Govt Order

  ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತದ ಸೇವೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 413 ಸೇಶಿಕಾ 15 (ಭಾ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ, ಇವರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:27.08.2015ರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ಻ಮಗಾರಿಗಳು, ಪಾವತಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಗಳು ಇನ್ನಿತರ ದಾಖಲೆಗಳ/ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 413 ಸೇಶಿಕಾ 15 (ಭಾ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2016
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 Karnataka Panchayat Raj Engineering Department (Recruitment to the Cadre of Assistant Engineers and Junior Engineers) (Special) (Amendment) Rules, 2016.

RDP 152 ZPA 2016, Bengaluru, Dt:20.10.2016
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಜಿಪಅ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗೋಡು - ಬೊಮ್ಮೆನಹಳ‍್ಳಿಯಿಂದ ಟಿ-17 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 80 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.10.2016
Notification

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 225 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.10.2016
Notification

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 261 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.10.2016
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎ.ಎ.ಹುಲಗೇರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.10.2016
Govt Order

 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಜಿ.ಶೇಖರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸೂರಪ್ಪ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ -2 ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 116 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.10.2016
Notification

 Karnataka Panchayat Raj Engineering Department (Recruitment to the Cadre of Assistant Engineers and Junior Engineers) (Special) (Amendment) Rules, 2016.

RDP 152 ZPA 2016, Bengaluru, Dt:20.10.2016
Notification

 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಜಿಪಅ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.10.2016
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜಿನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಸೇಶಿಕಾ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.07.2016
ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜಿನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 121 ಸೇಶಿಕಾ 2016(ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2016

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 210 ಸ್ವೀಮರ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:17.05.2016

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ ಸಿರಗಾಪೂರ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕಾರಿ) ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ - ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 108 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:18.01.2016

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 372 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:14.12.2015

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 56 ಇತರೆ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:06.11.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿ.ಬಿ.ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ - ತೆಂಡೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣದ ದುರುಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಶಿವಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:19.09.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 183 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:19.09.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:19.09.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:19.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪ - ಶ್ರೀ ಸೂಗೂರು ಸುಭಾಷ್, ರಾಜ್ಯ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:18.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪ - ಶ್ರೀ ಸೂಗೂರು ಸುಭಾಷ್, ರಾಜ್ಯ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:18.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರುಗಳು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತೋರಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:18.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬೋವಿನಕೆರೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:18.09.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 204 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:15.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,(ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮದಲೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ), ಶಿರಾ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01.04.2015ರಿಂದ 31.03.2016ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 80 ಜಿಪಅ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:14.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಜಿಪಅ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:11.09.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ..

ಗ್ರಾಅಪ 348 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:11.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸೊರಬ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:10.09.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಂಚಿಕೆ - ಪುನರ್ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಆದೇಶ.

 
ಗ್ರಾಅಪ 166 ಜಿಪಅ 2015(2),ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.08.2015
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 324 ಸೇಶಿಕಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.07.2015
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2004-06ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ RIDF ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದೇ ವಿಫಲರಾದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ - ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 130 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.07.2015
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ವರ್ಕ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ .

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.06.2015
ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ.

ರಾಚುಆ 170 ಇಜಿಪಿ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:25.05.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿಜಯಗೌಡ, (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ದುರ್ನಡತೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.  

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.05.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಮೂ.ಸೌ) ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇ-ಆಡಳಿತ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 96 ಸ್ವೀಮರ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.05.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ - ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.05.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಎ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ. 

ಗ್ರಾಅಪ 426 ಸೇಶಿಕಾ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ‍್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 65 ಜಿಪಅ 2014 ದಿ:08.05.2014ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೃತ್ತ/ವಿಭಾಗ/ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು 2485 ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ-2012ರಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಜಿಪಅ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.04.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಎಸಗಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಹಾಗೂ ದುರ್ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.  

ಗ್ರಾಅಪ 33 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.03.2015

ದಂಡ ಪಟ್ಟಿ

Penalty to be covered from the Public Information Officers (PIOs), Department - RDPR - 16.03.2015  

Penalty list - 16.03.2015

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ.ಕೆಂಗನಾಳ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮುಧೋಳ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 127 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.03.2015

ಪತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ - 2012ರಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 528 ಜಿಪಅ 14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ:01.01.2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಜಿಪಅ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.01.2015

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ‍್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 65 ಜಿಪಅ 2014 ದಿ:08.05.2014ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೃತ್ತ/ವಿಭಾಗ/ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು 2451 ಆರ್ಹ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ-2012ರಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಜಿಪಅ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2014

ಪತ್ರ

ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಗ್ರಾಅಪ 182 ಸ್ವೀಮರ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.10.2014

ಪತ್ರ

 ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 612 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ಜಿಪಅ 14, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.09.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 210 ಜಿಪಅ 2014 ದಿ:03.07.2014ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 254 ಸೇಶಿಕಾ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಸುತ್ತಿರುವ/ಸ್ಥಳನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ/ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 130 ಸೇಶಿಕಾ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.08.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್.ಪಿ(ಕುಡಚಿ) ರವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:395  

ಪ್ರಶಾವಿಸ/14ನೇವಿಸ/4ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.395/2014  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.06.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ,ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ/ವಿಭಾಗ/ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು 2451 ಆರ್ಹ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ-2012 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ:19) ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ 2ನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದಡಿಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಜಿಪಅ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.05.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:29.03.2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 425 ಜಿಪಅ 2013(2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:29.03.2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 425 ಜಿಪಅ 2013(1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:29.03.2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 425 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2014

ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ವಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಅಭಿಮತ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 59 ಇತರೆ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.02.2014

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ,2013ರ ಕಂಡಿಕೆ-3ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆ/ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ / ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸದರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧಗಳು-1 ರಿಂದ 51ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 59 ಇತರೆ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.02.2014

ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು (2013-14) ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 139 ಸ್ವೀಮರ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.12.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಟಾಟಾಶಿವನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 304 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.11.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಧಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಢ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.11.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಢ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 304 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

(1) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, (2) ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಡಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು( ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತ), ಮತ್ತು (3) ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ಬಿಭಾಗ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತ) ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

(1)ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ.ಪಿ.ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 2) ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಮು, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತಿ), ಯೋಜನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಮತ್ತು (3) ಶ್ರೀ ಸಿ.ಓ.ನಂಧೀಶ್, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ..

 

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಪವರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಘಟಬೊರಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ದದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿಭಾಗ-2) ವೃಂದದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪದೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 222 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.11.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ/ ಸ್ಧಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಢ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಾದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 223 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.11.2013

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 ದಿನಾಂಕ: 19-11-2013 ಆದೇಶದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 418 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಹೆಚ್. ಮುಳಸಾವಳಗಿ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೋಸಲೆ ಇಂದೂಧರ,ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ,ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಇ.ಪದ್ಮನಾಭ,ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ. ದಾಖಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 83 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.11.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಚವಡಣ್ಣವರ,ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 283 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.11.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮೇದಾ,ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 279 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.11.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರ್,ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನೆರವು ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 164 ಸೇಶಿಕಾ 2013(ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.11.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಿರಂಜನ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ.1 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಪ್ರಸ್ತುತ C-9, ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.11.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

The Karnataka Public Employment ( Reservation in Appointment for Hyderabad-Karnataka Region) Order,2013

 

DPAR 06 PLX 2012, Bangalore, Dated:06.11.2013

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ (ಹಿಂದಿನ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್/ಟಿಡಿಬಿ) ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 149 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.10.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿ.ಇ.ಚಿನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 1 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2007, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ.ಜಿ. ವರದಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಉಪ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2.4.7.1/2006-07ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 12ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 130 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.10.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಮೂಲತಃ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 310 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.10.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 229 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪಿ,ಶ್ರೀರಂಗರಾಜು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದುಗಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 228 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.09.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

(1) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, (2)ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತ), ಮತ್ತು (3) ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ .

 

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸೇವೆಯನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013(ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಾಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ,ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 238 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗದಿರುವ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇಡಂಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 210 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದಿನ ತೋರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ/ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.09.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಸಿ & ಎ.ಜಿ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ.2.13/2007-08ರ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಶ್ರೀ ಏಜಾಜ್ ಹುಸೇನ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 278 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 204 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

Draft Rules.

 

RDP 106 ZPA 2013, Bangalore, Dated:12.09.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಉಮೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 310 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.09.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  

ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ಮೇಟಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಡಗೋಡ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 97 ವಿಸೇಬಿ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಇವರನ್ನು ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 297 ಪಬವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ) ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.09.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಢಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 300 ಪಬವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಠೆ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 236 ಪಬವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013(ಭಾಗ - II) ದಿನಾಂಕ 28.8.13ರ ಕ್ರಮ ಸಂ. 11ರ ಕಲಂ-3 ರಲ್ಲಿನ "ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ತಿಪಟೂರು" ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ "ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ತಿಪಟೂರು" ಎಂದು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತಕ್ಕದು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 209 ಪಬವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಕೋಶ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 349 ಪಬವ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013 (ಭಾಗ - II), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಟಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013 (ಭಾಗ - II), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ. ರಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗದಗ - ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 98 ಪಬವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ಧಯ್ಯ,ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 176 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.08.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಶಂಕರಿಕೊಪ್ಪ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು - ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರೇಗೌಡ, "ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ", ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇವರನ್ನು "ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ" ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 167 ಪಬವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.08.2013

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ 267 ಪಬವ 2013 ದಿನಾಂಕ: 06.08.13 ನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಿದ್ದೋಲೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 267 ಪಬವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.08.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್)ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್/23/2012-2013 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013 (ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ/ಮುಂದುವರೆಸಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

 

ಗ್ರಾಅಪ 145 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ/ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶ (ಭಾಗ).

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013 (ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2013

ಸುತ್ತೋಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವ.ನಿ.ಮೇ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 9ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ "ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ" ರ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 (ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.08.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ/ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಭಾಗ).

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013 (ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.07.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ/ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಭಾಗ).

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.07.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ/ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.07.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ/ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 145 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.07.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಜಿಪಅ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತರಾಜು,ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರನ್ನು (OOD) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಘಟಕ, ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶ .

 

ಗ್ರಾಅಪ 51 ಇತರೆ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 1)ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಹುಲಿಯಪ್ಪಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,        2)ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು    3)ಶ್ರೀ ಸಿ.ಓ.ನಂದೀಶ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು) ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ

ಗ್ರಾಅಪ 165 ಜಿಪಅ 2007, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಮನಗರ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ-ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮೆಟ್ರಿಕ್  ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ದಂಡನೆ ವಿದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 117 ಜಿಪಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ದೇವರಾಜ್, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತಿತರ ಮೂರು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಂಡನೆವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಜಿಪಅ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 1) ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾಜ್  ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ.                2)ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಂಗರಾಜು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ. 3) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜೆ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷರು ಮತ್ತು (4) ಶ್ರೀ ಎ.ಹೆಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಮೂರ್ತಿ, ಲೆಕ್ಕಿಗ, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಎ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ನಾಗೋಜಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.07.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ದಾದಾಗೌಡ ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷರು (ನಿವೃತ್ತ) ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮಲಕೂಡ, ದ್ವಿ.ದಸ. ರವರುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 173 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಸುಭಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಹಿಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ದೇವದುರ್ಗ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 174 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.07.2013

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯೆನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ/ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.07.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮರಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 410 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:21.06.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆ), ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 8 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:14.06.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಅಸುಇ 22 ಸೇನೌವ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 07.06.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-2, ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 6 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.05.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ 5 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 418 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.04.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್.ಸುದರ್ಶನಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೈ.ಪವಾರ್, ಶ್ರೀ ಎ.ಬಸವರಾಜು, ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಸೀರುದ್ದೀನ್ ಇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing Engineers to participate in the National Review Workshop on National Drinking Water Security pilot Projects to be held at Chandingarh-reg.

 

RDP 119 ZPA 2013, Bangalore, Dated:04.04.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಸಗಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 187 ಜಿಪಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಮಂಕಣಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಗಂಜಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ.ದಿವಟಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ, ಗಂಜಿಹಾಳ, ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆರವರು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವರು ಮೇಲ್ಮವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:13.05.2010ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ(ವ.ನಿ.ಮೇ)ನಿಯಮಗಳು, 1957ರ ನಿಯಮ 26ರಡಿ ಪುನರಾಮರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 18 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2013.
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಗ್ರಾಅಪ 258 ಜಿಪಅ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎ.ಭಜಂತ್ರಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕನ್ನೂರ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 391 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 391 ಜಿಪಸ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು - ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇವರನ್ನು ಗದಗ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 54 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.03.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜಿ. ಪ್ರೇಮಾನಂದಕುಮಾರ್ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮಂಜೂರು ಹುಸೇನ್, ಕಲಿತ ಸಹಾಯಕ ಇವರ ತಾಯಿಯವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 59 ಜಿಪಸ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.03.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 302 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾದೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2007, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಸುಂದರರಾಜ್, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 258 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

1) ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್. ಬಿನ್ ಟಿ,ಹೆಚ್,ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. 2) ಶ್ರೀ ಎನ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು. ಬಿನ್ ಎಂ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು 3) ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲಾಳ ಬಿನ್ ಯು.ದೇವಪ್ಪರಾವ್, ಸ.ಇಂ., ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, (KRRDA) ಮಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 135 ಜಿಪಅ 2007, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2003, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಮೂಲತ: ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ನೌಕರರಾದ ಶ್ರೀ ಇಸಾಕ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಎಂ.ದಖನಿ, ಕಾರ್ಯದಳಪತಿ ಗ್ರೇಡ್-2 (ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್) ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.03.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, (ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ), ಶಿರಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಜಿಪಅ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ,                      ಶ್ರೀ ಪಿ.ಗೋಪಾಲ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ                  ಶ್ರೀ      ಸಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ, ಮದ್ದೂರು, ಇವರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.02.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ದೇವರಾಜು ಅಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಾಗಡಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕುಣಿಗಲ್) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.02.2013
 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.02.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ರಾಘವರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮತ್ತು  ಶ್ರೀ ಎಲ್,ಮಧುನಾಯಕ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯಿಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 7 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.02.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.02.2013
ಪತ್ರ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ರೇವಣ್ಣ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಸೇಶಿಕಾ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.02.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್ ಉಮೇಶ್. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಟ್ರೇಶ್. ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 375 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.02.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 302 ಸೇಶಿಕಾ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.02.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರೇಗೌಡ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಇವರನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ 320 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಪತ್ನಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 371 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.01.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಇವರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 364 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.01.2013
 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 4 ಸೇಶಿಕಾ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.01.2013 
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಟಿ.ರೇವಣ್ಣ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 33 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸುಂದರರಾಜು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 346 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 299 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2013
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎ.ನಟರಾಜು, ಅಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ತರೀಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಇ.ಆರ್.ಹಾಲಪ್ಪ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2, ಬೇಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 135 ಜಿಪಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ದ್ವಾರಕನಾಥ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 386 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.01.2013 
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಿಶನರಾವ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನೆರವು ಘಟಕ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 370 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.01.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 369 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.01.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಧಾರವಾಡ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 377 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.01.2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 354 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಶ್ರೀ ಕೆ. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡ ಇವರನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 344 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಂಭು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇವರನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 334 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 244 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ನೂರುದ್ದೀನ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹಿಂದಿನ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಸಕ್ರಮಗೊಂಡ ನೌಕರ) ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.12.2012 
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹಿಂದಿನ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಸಕ್ರಮಗೊಂಡ ನೌಕರ) ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03.12.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಫಿಕ್,  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹಿಂದಿನ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್. ನಿಂದ  ನೇಮಕಗೊಂಡು ಸಕ್ರಮಗೊಂಡ ನೌಕರ)  ಇವರನ್ನು  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 75  ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.12.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಂಕರಗೊಂಡ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಖುರ್ಷಿದ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮರಕುಂದ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ, ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 177 ವಿಸೇಬಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.11.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿತ್ತೂರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮುಳುಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 189 ವಿಸೇಬಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 150 ವಿಸೇಬಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಪಟ್ಟೇದ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ 339 ವಿಸೇಬಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎನ್ ಏಕಾಂತಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 338 ವಿಸೇಬಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ  ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 337 ವಿಸೇಬಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಉಲುಗಪ್ಪ, ನಿಬಂಧಕರು, ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 307 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಉಲುಗಪ್ಪ, ನಿಬಂಧಕರು, ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 307 ವಿಸೇಬಿ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡರ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ  ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ  2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಲ್ ಧ್ರುವರಾಜು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್ ನಂದೀಶ್ವರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಪಂಚಾಯರ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

 

ಗ್ರಾಅಪ 298 ಸೇಶಿಕ  2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.10.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಸಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಿ ಎ. ಎನ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 306 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.10.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ ಗಂಜಿಹಾಳ, ಪಂ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 279 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.10.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರೇಗೌಡ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯವ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ1966 ನಿಯಮ 23 ರಂತೆ ಸ್ಥೀರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 295 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.10.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಲ್.ತೇರಂಗಾವ್ ಮೇದಾರ್, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಯೋಗಣ್ಣ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.10.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ.ಜಗದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್  ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10.10.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಖಂಡಾರೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 301 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.10.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ  ವಿಭಾಗ  ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು  ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 367 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.10.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 251 ಜಿಪಅ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.09.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ ನಾಯ್ಕ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 242 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.09.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ತಲವಾಡೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 253 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.09.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಯು. ಜಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ. ಹೆಚ್ ಬನ್ನೀಹಳ್ಳಿ, ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ 181 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.09.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಟಿ ಕೋಳೇಕರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 179 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಮರಿಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 235 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ  ವಿ.ಸಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 238 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸಡಕ್  ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 221 ಜಿಪಅ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.08.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ.ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಜಿ. ಆರ್. ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಆರ್.ಟಿ.ಕೋಲೆಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ ರಮೇಶ್, ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 179 ಸೇಶಿಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.08.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್,  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗಂಗಾವತಿ ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.08.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎ.ರಘುನಾಥ್  ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆರ್.ಹೆಚ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ  ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 274 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು (ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 275 ಸೇಶಿಕಾ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಕೆ.ಸಂಗಾವಿ.  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ,   ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಇತರ  3 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.08.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ  ಹೆಚ್.ಟಾಟಾಶಿವನ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು (ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಮುಂಡರಗಿ)  ಇವರನ್ನು   ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 219 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.08.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್ ಸುಲೇಪಟೇಕರ್ ಇವರನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 177 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.07.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಇವರನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 286 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.07.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಚ್. ಬೀಮಕ್ಕನವರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ , ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ  ಇಲಾಖಾ  ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲು  ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ  2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.07.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ. ಜಗದೀಶ್, ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಇವರನ್ನು  ವಿಚಾರಣೆ  ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.07.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿವೃತ್ತ  ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನು (Engagement of Retired  Officials) ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ನೇಮಕಾತಿ  ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 145 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03.07.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 119 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03.07.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು, ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.07.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಸ್. ಸೂರನ್, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಂಚಿನಮನಿ, ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ ರುದ್ರಪಶುಪತಿ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 28.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 180 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 28.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿ ಪದ್ಮನಾಭ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 240 ಜಿಪಅ  2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 170 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 22.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 216 ಜಿಪಅ  2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing        Engineers      for  training              on           "Change Management Course"-reg.

 

RDP 232 ZPA 2012, Bangalore, Dated:18.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing       Engineers       for   training          on      "Change   Management   Course "- reg.

 

RDP 187 ZPA 2012, Bangalore, Dated:18.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ ಫರ್ಶಿ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 171 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 15.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಜು, ಶ್ರೀ ಕೆ. ದುರುಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ. ಡಿ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 15.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್ ದತ್ತ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 163 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ ರುದ್ರಪಶುಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 164 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ದೇವನಾಳ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 146 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 133 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಸುಭಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಎ.ಹುಲಗೇರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಧಾರವಾಡ,-ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputy   Engineers     for       training  on    "Change Management Course "-reg.

 

RDP 232 ZPA 2012, Bangalore, 08.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing Engineers for training on "Quality Assurance & Quality Control in Road Construction" -reg.

 

RDP 187 ZPA 2012, Bangalore, Dated:08.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 127 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ತಲವಾಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 158 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಿ ಹರೀಶ್ ಇವರನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 71 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 07.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್  ನಿಯಮಿತ  ಸಂಸ್ಥೆಯ  ನೌಕರರಾದ  ಶ್ರೀ  ಹೆಚ್.ಶೇಖರಪ್ಪ, ಕಿರಿಯರವರನ್ನು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್   ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ  ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 05.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ  ಎಸ್.ಎಂ. ದೇವರಾಜ್, ಅಂದಿನ  ಸಹಾಯಕ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತಿತರ  ಮೂರು ಮಂದಿಯ  ವಿರುದ್ಧ  ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಜಿಪಅ  2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ವೀರಕರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 144 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 02.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ವೈ. ಆರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ವಣಕುದರಿ, ಶ್ರೀ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ತೋಟಗಂಟಿ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 02.06.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್), ಧಾರವಾಡ  ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು  ಉತ್ಪಾದಕರ  ಸಂಘಗಳ  ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ,  ಧಾರವಾಡ,  ಇವರ  ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01.06.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಬಿ ರವಿ, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಿ ಬುಗುಟಿ, ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಆರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಇವರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 31.05.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 119 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 30.05.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಎಂ. ವಿ. ಬಳಿಗಾರ, ಶ್ರೀ ಐ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಇವರುಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 25.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing Engineers for training on "Quality Assurance & Quality Control in Road Construction"-reg.

 

RDP 207 ZPA 2012, Bangalore, 21.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್,  ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು  ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 8 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್,  ಅಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿಶೇಷ ದರ್ಜೆ) ಇವರುಗಳ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 409 ಜಿಪಅ (ಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿವಂಗತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಜಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 310 ಜಿಪಅ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.05.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಎ.ಕವಳೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 172 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:16.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಓದೋಗಂಗಪ್ಪ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ  2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 15.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ- ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ  2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 14.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ನೌಕರರಾದ ಶ್ರೀ ಇಸಾಕ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಎಂ. ದಖನಿ, ಕಾರ್ಯದಳಪತಿ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಇವರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ.

 

  ಗ್ರಾಅಪ 122 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 11.05.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ  ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿ. ಕೆ. ಟಿಕಾರೆ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಗ್ರಾಅಪ 81 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 11.05.2011.

 
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೇಮಂತ್, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ -ಆರೋಪಗಳಿಂದ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing Engineers for training on "Management of Rural Drinking Water and Sanitation Programmes with focus on IEC" -reg.

 

RDP 196 ZPA 2012, Bangalore, Dated:10.05.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing Engineers for training  on "Micro Irrigation Systems : Planning Design, Installation, Operation  and Maintenance"-reg.

 

RDP 187 ZPA 2012, Bangalore, Dated:03.05.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ  ಎಸ್. ಉಮೇಶ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.  ಗ್ರಾಅಪ 33 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 03.05.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆರ್. ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 91 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 03.05.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗೋಂಚಿ ನಾಗರಾಜ ಇವರನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಗ್ರಾಅಪ 338 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 03.05.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಂಚಿನಮನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಗ್ರಾಅಪ 90 ಸೇಶಿಕಾ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 30.04.2011.

 
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ, ಅಂದಿನ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಏಜಾಜ್ ಅಹಮದ್  ಸಿದ್ಧಿಕಿ,  ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ   ಇವರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 93 ಜಿಪಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 25.04.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಬಿ. ಪೂಚಣ್ಣ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 94 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.04.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈತ ಸೇವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ) ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ ಇವರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 161 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ನಾಗರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್ ಇಂಜಿ ನಿಯರಿಂಗ್  ವಿಭಾಗ , ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲ್ಮನವಿ - ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 309 ಜಿಪಅ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 17.04.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಹಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 77 ಜಿಪಅ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.04.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ ಸಂಗಾವಿ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 90 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.04.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿವಂಗತ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಜಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 310 ಜಿಪಅ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 72 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.03.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing Engineers for training on " Integrated  Water Resources Development and Managament" -reg.

 

RDP 146 ZPA 2012, BANGALORE, DATED:29.03.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್,  ಮೈಸೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ  93 ಜಿಪಸ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 78 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು                     ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಗ್ರಾಅಪ 9 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.03.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಖಲೀಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗದಗ,  ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ವೈ. ಸಿ ಕಾಳೇಗೌಡ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 53 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಸತ್ಯಪ್ಪ  ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಟಿ.ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 99 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 341 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.03.2012

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಂಪಾವತಿ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕುಷ್ಟಗಿ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ  ಇಲಾಖಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2004, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಹು ಇವರನ್ನು ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2012

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾವೇರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 6 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ತೇನಾಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 279 ಸೇಶೀಕ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.02.2012

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ  ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing the Officer for International Workshop on "Mitigating Effects of Geogenic Contamimants" Programme-reg.

 

RDP 76 ZPA 2012 Bangalore, Dated:16.02.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಮಠ ಇವರು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 384  ಸೇಶೀಕ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.02.2012

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್  ಕಿರಣ್    ಕುಮಾರ್,  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ/ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆಯಿಂದ  ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 409 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 288 ಸೇಶೀಕ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2012

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing the officers for International Conference on Water Quality with special reference to Arsenic Programme-reg.

 

RDP 51 ZPA 2012, Bangalore, Dt: 10.02.2012 
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 186 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಓ.ನಂದೀಶ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು  ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ  4 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.02.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಲ್. ಶೇಷಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಸೇಶೀಕ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.02.2012

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 106 ಜಿಸಪ 2004, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 7.2.2012 ರ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 106 ಜಿಪಸ 2004, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.02.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇಟಗಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸೇಡಂ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ  ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 3 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.02.2012 
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Deputing the officers for International Conference on Water Quality with special reference to Arsenic Programme-reg.

 

RDP 51 ZPA 2012, Bangalore, Dt: 04.02.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಹೆಚ್. ಪ್ರಭು ಇವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶೀಕ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.02.2012

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಮಠ ಇವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 384 ಸೇಶೀಕ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.02.2012

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಆರ್. ಕಂಟೀಕಾರ್ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 314 ಸೇಶೀಕ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.01.2012

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 372 ಸೇಶೀಕ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2012

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿದರ್ ಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಜರ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 363 ಸೇಶೀಕ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2012

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 315 ಸೇಶೀಕ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2012

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Permission to Assistant Executive Engineers to participate in the Training Programme- reg.

 

RDP 335 ZPA 2011, Bangalore, Dt: 03.01.2012
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಇಲ್ಲಿ 2008-09 ಮತ್ತು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ  ಅನುದಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. 

 

 ಗ್ರಾಅಪ  47 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03.01.2012 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯೂನಸ್ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 391 ಸೇಶೀಕ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2012

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಮಧುನಾಯ್ಕ, ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಗದೇಗಪ್ಪ ಕುರಕೋಟೆ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಬಂಡಿ ಮತ್ತಿತರರ ಇವರುಗಳ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 279 ಸೇಶೀಕ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.12.2012

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀಪಿ.ಎ. ಭಜಂತ್ರಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ  ಇವರನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ  46  ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 22.12.2011 
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀಎಲ್.ಜಯರಾಮಯ್ಯ,  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ  45 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 22.12.2011  
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಪಂಪಯ್ಯ, ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ  31  ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 21.12.2011  
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಮೋರೆ ಬಿನ್ ವಿನಾಯಕ ರಾವ್ ಮೋರೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

 

 ಗ್ರಾಅಪ  28 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13.12.2011
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Permission executive Engineers to Participate in the  training Programme- reg.

 

 RDP 403 ZPA 2011, Bangalore,
Dt: 08.12.2011.
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ ಗುರುದತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)–ಪಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಣು ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮ್ಯಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥಗೆ  ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ 332 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 02.12.2011.

 
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಏಜಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ 93 ಸೇಶಿಕಾ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 02.12.2011.

 
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Permission to Engineers to Participate  in the National workshop Programme-reg.

 


RDP 381 ZPA 2011 Bangalore,
Dt: 1.12.2011.
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಗೌಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.

 

  ಗ್ರಾಅಪ 39 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 19.11.2011
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಖಲೀಲ್  ರೆಹಮಾನ್ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಂ.ಇವರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

 ಗ್ರಾಅಪ 27  ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ:15.11.2011

 
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊಡ್ಡಯಲಕೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಾ.ಪಂ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನೆಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ  ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ:15.11.2011

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೋರ್ಪಡೆ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 330 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 13.12.2011.

 
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Permission to  Assistant Executive Engineers to Participate in the Training Programme-reg.

 

RDP 350 ZPA 2011, Bangalore ,
Dt:10.11.2011
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

Permission to  Assistant Executive Engineers to Participate in the Training Programme-reg.

 

 RDP 350 ZPA 2011, Bangalore,
Dt:10.11.2011
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಎಂ.ಜಿ. ಕಮ್ಮಾರ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಕಛೇರಿ ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಣಿ ಬೆನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನೆಡೆಸಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

 ಗ್ರಾಆಪ 36 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 10.11.2011
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 358 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 3.12.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಬಿ.ಅರಳೀಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 286 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 2.12.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಓ.ಎ. ಕಿಶೋರ್ ಇರುವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 347 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 28.11.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಡಿ. ವೆಂಟಕರಮಣ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಆಪ 31 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23.11.2011
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 205 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಂ. ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 283 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 19.11.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು, ಶ್ರೀ ಆರ್. ಜಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎ. ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.

 

ಗ್ರಾಅಪ 246 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.11.2012
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಮೃತಕುಮಾರ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 86 ಸೇಶಿಕಾ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 04.11.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಫಜ್ಲುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 325 ಸೇಶಿಕಾ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 04.11.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್ ಉದಯಶಂಕರ್ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 316  ಸೇಶಿಕಾ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 28.10.2011.

 
  ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ 500ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಚಾರಿ ಸೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ರೂ.20.36 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಂದೋಲನದಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.

 

ಗ್ರಾಆಪ 31 ಇಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 24.10.2011
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಇವರ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 301 ಸೇಶಿಕಾ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 22.10.2011.

 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಸ್. ಸೂರನ್ ಇವರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 301 ಜಿಪಅ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು,
ದಿನಾಂಕ: 13.10.2011.

 


 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ  ಮಾಡಿರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ  ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ನಿಯಮ-351ರ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ದಿನಾಂಕ:12.02.2013