ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಯ ಪುಟ

 ಕಡತಗಳು
                                                     ಕಡತದ ವಿವರ
ಕಡತದ ವಿಧ ಕಡತದ ವಿಷಯ ಕಡತದ ಸಂಖ‍್ಯೆ ಸಚಿವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ (Support Activity) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

RDWS&SD/WSS/AAP/15/27/15-16 20.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿ ಆ ಸು ಇ 65 ಹೈ ಕ ಕೋ 2016 20.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/367/ಗ್ರಾಪಂಅ/2017 13.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮುಇಂ/ಪಂರಾಇಂಇ/ತಾಸಂ-2/ಸಇಂ-7/2017-18 13.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಠಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 188 ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನೈ ಇ 14 12.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

KAT ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:193/2017 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಜಿಪಅ 2017 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ ಅದರ 4 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/237/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2015 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2017.

ಗ್ರಾಅಪ/257/ಗ್ರಾಪಂಅ/2017 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ -1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/501/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿ 3ನೇ ವರದಿ (2013-14)ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 116 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 412/2010 ರ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ & ಇತರರು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/135/ಜಿಪಸ/2011 (P-II) 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹಿರಿಯಶ್ರೇಣಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/141/ಪಬವ/16 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ “ಸತರ್ಕತ ಕೋಶ” ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/150/ಸ್ವೀಮರ/2016(P1). 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಡಾ|| ಕೆ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರ ವಿಲೀನಾತಿ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ/159/ಪಬವ/2016. 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2016-17 ರ ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/243/RDW&SB/16 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮು.ಕಾ.ಅ. ಜಿ.ಪಂ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/267/ಜಿಪಅ/16 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೊಪ್ಪ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/302/ಕೆಎಸ್ಎಸ್/ 16 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/350/ಗ್ರಾಪಂಅ/2015(ಪಿ3) 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ (ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ) ಕಛೇರಿವಾರು/ಹುದ್ದೆವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 15 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಲ್ಲಭಾಪುರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/530/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/635/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/16 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ, ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/821/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಯಭಾಗ ತಾ|| ನ .ಪಾಲಭಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ MVWSS ನ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ/813/2016-17 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Law Commission of India – Questionnaire on Uniform Civil code to bring about Family law reforms in the country.

ಗ್ರಾಅಪ 50458 RP 2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 03 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾವಿಯೋ 17 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್/ಎಫ್.ಐ.ಎನ್/11/2015-16 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಸುಗ್ರಾಯೋ 1 ನೇ ಹಂತದಡಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಗ್ರಾಪಸ 2014(P1) 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇದದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014(P3) 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 (ಭಾಗ-1) 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಸಮಗ್ರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 3 ಆರ್ ಪರಿಸರ ಪಾರ್ಕ್ (3R Environmental Park) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಇ ಎನ್ ಜಿ 17 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಗಳಡಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಜಿಪಅ 14 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

KSBDB ಮಂಡಳಿ MGIREPಯಲ್ಲಿ 2. ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 80 ಜೈಅಯೋ 2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎನ್ ಕೇಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಪಬವ 17 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6471/2015, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 216 ವಿಸೇಬಿ 15 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ Funding Pattern ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 104(ಎ) ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನೈ ಇ 2015-16 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ವಿ.ಎಂ. ಹಲಿಗತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ , ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಮುಡಗೊಡ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ. ರವಿಕುಮಾರ್ , ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ- ವಿಚಾರಣ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ 3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/157/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಆಸ್ತಿ ದಾಯಿತ್ವ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 262 ಎಪಿಆರ್ 2007 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಇವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ-2015 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/542/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆರ್.ಢಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/548/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲುಕುದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/584/ ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2015 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧುರಿ ಸಿ. ರಾಮಾಚಾರಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/880/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/892/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/954/ ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ-2015 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 14 -ಮುತ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ

ಗ್ರಾಅಪ/1145/ ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಡಿ. ಖಾಲಿದ್ ಅಲಿ , ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/164/ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ/2016. 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ವಿ. ಬದಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/177/ವಿಸೇಬಿ /2015 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ACB ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ನಾಯ್ಕ, SE,RDWSS ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು-ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಜಿಪಅ 14 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಚಿವರು /ಶಾಸಕರು/ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿರವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/17/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/36/ಸೇಶಿಕಾ/16 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾ.ಪಂ. ಟೀ.ನರಸೀಪುರ ರವರ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ಗ್ರಾಅಪ/97/ವಿಸೇಬಿ/16 08.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ –ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹೆ- 31 ರಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಯಾ ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪ ಎಂಡಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/135/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ /17 07.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ. ಆನವಟ್ಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ,ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/312/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2017 05.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕ.ಆನ್ಯಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:7058/2011 ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಾಗಡಿ ರವರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/33/ಗ್ರಾಪಂನ್ಯಾ/2016 05.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/59/ಜಿಪಸ/2017 05.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/69/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 05.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ CA ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ/76/ವಿಸೇಬಿ/2017 05.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಅಮರಾವತಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/198/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 05.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/206/ಸ್ವೀಮರ/2016 05.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 788 ಉಖಾಯೋ 17 03.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 269 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 01.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾವ್ ವೈ ಘೋರ್ಪಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಜಿಪಸ 2016 01.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 01.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಿ ಡಿ ಓ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ - ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 322 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 16 (P1) 01.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

KAT ಅರ್ಜಿಸಂಖ್ಯೆ:4899/2016- ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಸಿ. ಅಳ್ಳಗಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಅ 16 31.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 31.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ‍್ರೀನಿವಾಸ ಅ.ಇಂ. ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ಜಿಪಸ 17 31.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮೂಲಕ ಇ-ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 317 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 31.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 59 ಜಿಪಸ 2017 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾ.ಅ&ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವಾ ವಿಷಯ/ಕ್ರಿಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಪರವ 16 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1171 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಬೆಳಗಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಪಿ.ಡಿ.ಓ, ಉಗಾರ ಬುದ್ರುಕ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಲಿ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 541 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ.ಮಾಶ್ಯಾಳಕರ ಇವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 891 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜಯೋಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 525 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) (ನಿರಸನ) ನಿಯಮ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2017.

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 28.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಯುಗ ಪುರುಷ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017 27.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ 100 - ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ.ಕೋಶ 2017 27.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 382 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 25.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ & ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಸದಸ್ಯರ ವೇತನ ಅಥವಾ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2017ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 280 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಪಂಚಾಯತ್ ಜಮಾಬಂಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2017.

ಗ್ರಾಅಪ 325 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ತಾಪಸ 2017 25.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚೀಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 41 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 646 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016 24.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 15 24.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 3ನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಕಂಡಿಕೆ-2.2.8.9/2008-09ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ವಿಸೇಬಿ 15 24.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕಟಗಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಬೀದರ್ ಮತ್ತಿಪ್ರರ ವಿರುದ್ದದ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ವಿಸೇಬಿ 16 24.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮದನಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುನುಗುಂದ ತಾ|| ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-ಎ.

ಗ್ರಾಅಪ 537 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ಣಪ್ಪಾ ಘಂಟಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 473 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ .

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 23.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಭಟ್ಕಳ ತಾನ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ NGNRY-23 ರಡಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3.00ಕಿ.ಮೀ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿ 2017 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಜಿ ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 1998 ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಜಿಪಸ 2017 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.1241/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 5-05 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 2-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಎಲ್ ಜಿ ಜೆ 2017 23.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೈ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನವಳ್ಳಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ// ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 920 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹಿಂದಿನ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮದ್ದೂರು ತಾ// ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನೌಕರರಾಗಿ ದುರ್ವತನೆಯಿಂದ ನೆಡೆದುಕೂಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 538 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಪಂ.ಅ.ಅ ನಿವೃತ್ತ ಹಿಂದಿನ ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ದಂಡನಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 443 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಭವನಿ ನಾರಾಯಣ ಚಂದವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹಷಫ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಾಫರ್ ಗಾನಿ ಚಂದವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂನ್ನವರ ತಾ// ಇವರ ವಿರುದ್ದ ನಿಯಮ 48(4) ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 232 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Districts Innovative Funds ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 111 ಜೈಅಯೋ 2016 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಂ. ಮಂಡ್ಯ ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 73 ವಿಸೇಬಿ 14 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಣ್ಣವೀರಪ್ಪ, ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ತಾ.ಪಂ. ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಹಜರತ್ ್ಷಾಹ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ವಿಸೇಬಿ 2014 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Regarding use of Innovative Source Tapping Magmatic Aquifer in Karnataka, adopting M/s Water Quest Hydroresources developed Technology.

ಗ್ರಾಅಪ/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/1344/2016-17 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

T R Media Entertainment Private Limited ಇವರ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಜಿಪಸ 2017 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ.ಕೋಶ 2016 21.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಜಿಪಸ 2016 20.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಗಾನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಓಂಬಡ್ಸ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 562 ಉಖಾಯೋ 16 20.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗಾಂಧಿಪಥ - ಗ್ರಾಮಪಥ (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4) ರಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 80 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 20.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಳಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು & ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ KPR Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 18.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಉಪವೇಶನ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಜಿಪಸ 2017 18.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಕಾಮಧೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1063 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 18.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ರಾಮ ಪಳಗಾರ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 18.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 18.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 18.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಗ್ರಾಅಪ 17 15.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 08.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 4 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 08.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ 143 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಕಾನಿಅ ರವರ ಆಸ್ತಿದಾಯಿತ್ವದ ವಿವಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 235 ಎಪಿಆರ್ 07.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಗೆ ಓರ್ವ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 293 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 07.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಮಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು(ರೂ.3505.14 ಲಕ್ಷಗಳು).

ಗ್ರಾಅಪ 174 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 97 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಹರ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 07.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರುಗಳಿಂದ 3054 ರಡಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಬಂದ ಮನವಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 07.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಧಾರವಾಡ ಜಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 07.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರು ಅನುದಾನ ಕೋರಿ (ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಟಮ್ಮ) .

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 07.03.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಭೀವ್ಋದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 07 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 07.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36724 ಸೇವೆಗಳು-4 2016 07.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿರವರ ಸೂಚನಾದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 03.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

KRIDL ನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 04 ಕಗ್ರಾಮ 2017 02.03.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Declaration of few Talukas of the districts in the State as drought affected areas during 2016-17.

ಗ್ರಾಅಪ 858(1) ಉಖಾಯೋ 2016 28.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

HKDB ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ದುರುಪಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 28.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.49.75 ಕೋಟಿಗಳು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 28.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 23.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 269 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 23.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2(ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 96 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕಿತ್ತೂರ್, ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಟ್ಟಿಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 781 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 22.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 216 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು(DBOT) ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 863 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016 22.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ 371J ಅಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಸ್ವೀಮರ 2016 16.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ‍್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ವನಿಮೇ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 357 ಪಬವ 2015 15.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ 22ರ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 15.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 788 ಉಖಾಯೋ 2016 15.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿಂಧೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಂಡದಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಿ.ಇಂ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ,(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಅ 10ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 111 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 13.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 191 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 14.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಿ.ಇಂ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ,(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಅ 10ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 111 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 13.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಜಿಪಅ 2015 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ನವಲಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಹವಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಸ.ಇಂ, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬರಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಗರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2004 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಮೇಟಿ, ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 13.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ ಬನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 153 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಬ್ಬಗೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆನೇಕಲ್ ತಾ// ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 359 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹೀದಾ ಕೋಂ ಎಂ. ಅಸ್ಳಾಂಉಲ್ಲಾಖಾನ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾ, ಹುಲಿಕೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 342 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 2ನೇ ವರದಿ (2011-13) ಯಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ-2.6 ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 280 ಜಿಪಅ 2013 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೂಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ(ಈಗಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 218 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ, ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ), ಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 13.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 121 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ) ಗ್ರಾ.ಕು.ನಿ.ನೈ.ಇಲಾಖೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 13.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 355 ಜಿಪಸ 2016 13.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 137 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 91 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ P.K.No. K.S.17-15ರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾ-7) 08.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 08.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 192 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ದಿ:15.03.2016ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 08.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46/2016 08.02.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ.ಮಹೇಶ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), KSFC, ಮಡಿಕೇರಿ ರವರ ಒಪ್ಪಂದದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 371 ಸೇಶಿಕಾ 15 08.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ವಾಸವಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 187 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 07.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ: ಬಿಡಕಿ-ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಲಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 07.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 30.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆರೆವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 88 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಂ. ಔರಾದ್ (ಬಿ) ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ವಿಸೇಬಿ 2016 25.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಯೋಉಮಾ 2016 25.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ (ಜನವಸತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು) ಅಧಿನಿಯಮ 16.

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಗ್ರಾಪಂಅ 16 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಸಭೆಗಳ ಕೋರಂ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಜಿಪಸ 2016 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ವಿಧಾನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 543 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ದಿ:31.03.14 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ C&AG ರವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ.

ಗ್ರಾಅಪ 1031 ಗ್ರಾಪಂಅ 15 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು 20 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ತಾಪಸ 2016 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ/ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 673 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

NON KAS toIAS ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋಟಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಪಬವ 16 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 893 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 408 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 1181 ಗ್ರಾಪಂಅ 16 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಸೇಶಿಕಾ 15(P1) 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 97/2016 23.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016(P-4) 21.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹಿಂದಿನ DRDs/TDB/ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014 21.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 193 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 21.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಲ್.ಸಕನಾದಗಿ, ಗ್ರೇಡ್-1 ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 329 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 11 18.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹರಳೂರು ಗ್ರಾ.ಒಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮ್ಮಂಜಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಹರಳೂರು (1.60 ಯಿಂದ 3.20ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 18.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 417 ಪಬವ 2013 18.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

STA ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1185 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016 18.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ನಿರ್ವಹಣಾ/ದುರಸ್ತಿ(ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್)ರಡಿ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂದಿಗೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ‍್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48/1 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 18.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪಂರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೂಚನೆ:2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಲಡಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054ರಡಿ ರೂ.200 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 18.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1122 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 18.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಬಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚಿಕ್ಕಗೊಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ವಾರಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1114 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 18.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ.ಹೊಳೆಯಾಚಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕಿ.ಇಂ., ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 49 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 14.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 450 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾಗ-3) 14.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ WPPಗಳನ್ನು KRIDL ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 14.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಹಳ್ಳಿ-ಸಂತೆ' ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 389 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾಗ-3) 14.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನೀತಿ ಆಯೋಗದಡಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಸನಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ R.O. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ Reject management issues ಅನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1121 RDW&SD 2016 14.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉ.ಕಾ, ಬೀದರ ಇವರ ಅಘೋಷಿತ ಶಿಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 208 ವಿಸೇಬಿ 2016 02.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದಿ:14.06.13ರವರೆಗಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ Single layout Plan Approval ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 956 ಗ್ರಾಪಂಅ 16(P1) 02.01.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 88 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2013 02.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 384 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ANSSIRD ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ತಾಪಸ 2013 28.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 27.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ,ಹಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮ್ಯೆಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 352 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 27.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 329 ಜಿಪಸ 2016 27.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮೇ||ಮೇಘಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಬಿಜಾಪುರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಉಖಾಯೋ 2012 27.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುಡಿಯವು ನೀರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್ ಅರ್ ಇ.ಜಿ.ಎ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 215 ವಿಸೇಬಿ 2012 27.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.200 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 128 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 27.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Heritage Village Park at MGIRED.

ಗ್ರಾಅಪ 83 ಜೈಅಯೋ 2016 27.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

KREGS- Ist Council meeting proceedings .

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಉಖಾಯೋ 2006 27.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 27.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗದಗದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್/ಎಲ್ ಎಚ್-ಎನ್ಎಫ್/ಗದಗ-ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ/2016-17 22.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ 20.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 (ಭಾ-1) 20.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Identification of one rainfed District in Karnataka for demonstration of promoting biofuels through waste land.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಜೈಅಯೋ 2016 20.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 114 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾ-1) 19.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ & ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾ-2) 20.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 20.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಉ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 211 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 20.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಜಿಪಸ 2016 20.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾದೇವಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 594 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 20.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ & ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು PRED ಯಿಂದ KRIDL ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48(45) ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 20.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48(58) ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 20.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತಿಕರಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ DPRC ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 241 ಜಿಪಸ 2014 20.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಗ್ರಾವೀಯೋ 2016 (ಭಾಗ-1) 19.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

KRIDL ಮುಖೇನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 171 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 19.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ್ ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1131 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 19.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016 19.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 93 ಜೈಅಯೋ 2016 19.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.700 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 91 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2013 19.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

M.H.ಭೀಮಕ್ಕನವರ, EE, ಅಮಾನತ್ತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 19.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 15 19.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಜಗೆ, ಸ.ಕಾಇಂ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 14.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

BRC/CRC ಗಳ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 15 14.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಾನಿಅ ತಾಪಂ.ಔರಾದ್(ಬಿ) ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ವಿಸೇಬಿ 2016(P1) 08.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚಿಂಚಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(P1) 07.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

KRRDA ವತಿಯಿಂದ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 83 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 07.12.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016(ಭಾ-6) 07.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಮದ್ದರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತಿರುಮಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 341 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 07.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

IEC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 07.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ್ ಬಸಟ್ಟಿ ಗವಾರಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾ ಜಳಗೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 572 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 07.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾ.ಇಂ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾ.ಕುನೀ&ನೈ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 07.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಹನ್ ಕಾ.ನಿ. ತಾ.ಪಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 142 ವಿಸೇಬಿ 16 07.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2015.

ಗ್ರಾಅಪ 509 ಉಖಾಯೋ 15 08.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಮ್ಮ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ದ್ವದಸ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 15 07.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 06.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ರಾಜೀವ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಠದ ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 263 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂಬಾಲಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ನಂಜೇಗೌಡ, ಗ್ರೇಡ್-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 98 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಂ.ಮುಡೆನ್ನವರ್, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಪ್ಪಲಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 557 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಬದಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಷ್ಟಗಿರವರ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ವಿಸೇಬಿ 2016 28.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 340 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮುಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 829 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 23.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ - 3ರಡಿ 9ನೇ ಕರೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು KRIDL ಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 23.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಪಿ.ಡಿ.ಓ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 192 ವಿಸೇಬಿ 2016 23.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 18.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 43548 ಉಖಾಯೋ 2016 18.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ.ರಾಠೋಡ್, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 528 ಜಿಪಅ 15 08.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 459 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 16 05.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಅ&ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವಾ ವಿಷಯ/ಸಿವಿಲ್/ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಪರವ 2016 03.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

KRIDL ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಕಗ್ರಾಮೂ 2016 03.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 341 ಜಿಪಸ 2016 03.11.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿದರಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂಡ್ಲಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 03.11.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 134 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 03.11.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ‍್ರೀ ಜಿ.ಎ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಜಿಪಅ 2016 27.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾಗ-4) 27.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾಗ-4) 27.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತರಿಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 145 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 27.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾ-3) 25.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂ.ರಾಜ್ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಜುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1994ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 475 ಗ್ರಾಅಪಂ 2016 13.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 350 ಗ್ರಾಅಪಂ 2015 (P1) 13.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉಡುಪಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 190 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಻ನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ(ಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇವರ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪತ್ರ).

ಗ್ರಾಅಪ 127 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 13.10.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 13.10.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2016ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ವೈ 2016 13.10.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯು ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 13.10.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

"ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ" ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 05.10.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 120 ಜಿಪಅ 16 05.10.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, MGNREGA ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 05.10.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 413 ಸೇಶಿಕಾ 2015(P1) 29.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಯಲಗೌಡ ಧರಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 182 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 29.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಆರ್.ರುದ್ರಪ್ಪ ಉ,ಕಾ,ರವರ ನಿ.ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 172 ಪಬವ 2016 29.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ (Empowered Committee) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ(SLSC) ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 29.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೋಲಾರ ಜಿ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಿಡಿ.ಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ವಿಸೇಬಿ 2016 29.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜಿ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 28.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ ಕೋಶ 2016 23.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ DBOT Tender Documentನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 188 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 14 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋ಼ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ನಿಮಿತ್ತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 58 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕರು/ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ರವರುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 73 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿವಿಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು).

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 89 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ತಾನ ಕೂನಬೇವು-ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 93 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 94 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು / ಸಚಿವರು / ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 105 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪಂರಾ ಸಚಿವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 106 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಥಿ ಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ(ರೂ.300ಲಕ್ಷ ) ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ(ರೂ.50.00ಲಕ್ಷ).

ಗ್ರಾಅಪ 114 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ(ರೂ.200.00ಲಕ್ಷ)

ಗ್ರಾಅಪ 115 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಖಾನಾಪೂರ ತಾನ 25 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು(ರೂ.172565.00 ಲಕ್ಷಗಳು)

ಗ್ರಾಅಪ 118 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಸಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 14 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು(ರೂ.240.00 ಲಕ್ಷ)(ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ)

ಗ್ರಾಅಪ 120 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ರೂ.60ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಇಂಡಿ ತಾನ 6 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.1075ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಥಿ೵ಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹಾಗೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 143 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 22.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರದ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 838 ಗ್ರಾಕುನೀನೈ&ಇ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2702 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-1) 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 14(ಭಾ-1) 22.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬಳ‍್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016 22.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜೆ.ಕೋರವಾರ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿದಾಯತ್ವ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಎ ಪಿ ಆರ್ 2013 15.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 594 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗನರಸಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗಂಗನರಸಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1026 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 839 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDP 692 EGS 2013 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು 84 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಲು ರೂ.157.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವೆಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನವನ್ನು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಓಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಕುರಿತು

RDP 632 EGS 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಒಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್‍ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.(2014-15).

RDP 507 EGS 2014 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಪದವೀಧರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇವರುಗಳನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸತತ ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಕುರಿತುಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 485 ಸೇಶಿಕಾ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಂತಯ್ಯ, ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿ.ಪಂ. ಇಂದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 375 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ,ಸ.ನಿ(ಗ್ರಾ.ಉ) ರವರಿಗೆ ಕಾ.ನಿ.ಅ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಮಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 343 ಪಬವ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪಿ.ಡಿ.ಓ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 282 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಿಸಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 267 ಜಿಪಅ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 15-ನಿಲಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ (ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ) ಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 208 ಪಬವ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ.ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಸಿಡಕಾ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ29.4.15 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಸೇಶಿಕಾ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಖಾಯಂ ವಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 165 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ.ಹಾಸನ ರವರನ್ನು ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 156 ಪಬವ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಛೇರಿ-3 ಗೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 155 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 154 ಜಿಪಸ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸತರ್ಕತಾ ಕೋಶ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Tender for Class II Digital Signature Certificate for MGNREGS, Govt. of Karnatka-Phase II

RDP 140 EGS 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಜಯರಾಂ.ಕೆ.ಚವ್ಹಾಣ ಹಿಂ,ಕಾನಿಅ ತಾ,ಪಂ.ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 139 ಪಬವ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ .

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 137 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2011-12 ಮತ್ತು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2012 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಮು.ಯೋ.ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 123 ಪಬವ 2014 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾನ ಕೋಡಾಲ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಸರ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ಧೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ನೀಡಲಾದ ನೋಟಿಸ್.ಗೆ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 111 ವಿಸೇಬಿ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-3) 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ)

ಗ್ರಾಅಪ 100 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲೆ.ಶೀ.3054ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 95 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 84 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುಮಕೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 5 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Task Force ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬದಲು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿ.ಪಂ. ಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 58 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

SETTING UP OF STATE SPECIFIC EXPERT GROUP TO FINALIZE A ROAD MAP FOR PANCHAYATH RAJ.

ಗ್ರಾಅಪ 52 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

NABARD ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 51 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್/ಹೆಚ್ ಆರ್/47/2015-16 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ- ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ಉಪ ಕಂಡಿಕೆ-2.314.1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ (4)ರಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಎ ಎಫ್ ಎನ್ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿ.ಪಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ SCP/TSP ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಯೋಉಮಾ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ,ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಜಿಪಅ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್-100 ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಗ.ಕೋಶ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ - ಹಾಸನ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 04 ಗ್ರಾಮೂಸೌ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಇವರು ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೊಂಡ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 377 ಜಿಪಅ 2015 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿನ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾ.ನಿ.ಸ ಹಾಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೀದರ್ ಇವರ ಅಘೋಷಿತ ಬಲ್ಲ ಆದಾಯ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 174 ವಿಸೇಬಿ 2016 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 14.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 5629 ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 14.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹರಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ‍್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಜುಂಜಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಣಸಿಹಳ‍್ಳಿ, ಗ್ರೇಡ್‍-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಭಾರ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಇವರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 548 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ‍್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಡಿವಿಯಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಗಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 479 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಸ.ಕಾ.ಇಂ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ರವಿ, ಕಿ.ಇಂ , ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್, ಆಕೃತಿ ರಚನಕಾರರು ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ದೂರು.-ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಾಯಕ್ ಇವರಿಂದ.

ಗ್ರಾಅಪ 443 ಜಿಪಅ 2012 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಯಮ 32 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ನೆಡಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 412 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2014 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ. ಬೂದ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 368 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ನಂಜೇಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 359 ಉಖಾಯೋ 2015 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 353 ಉಖಾಯೋ 2015 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೂರಮಾವು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 320 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ, ತಾ.ಪಂ, ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ಗ್ರಾಅಪ 261 ವಿಸೇಬಿ 2015 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ.ತಾ.ಪಂ. ರಾಣಿ ಬೆನ್ನೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು-ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು.

ಗ್ರಾಅಪ 258 ಜಿಪಸ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ‍್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 257 ಜಿಪಸ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Regarding appointing of FINANCE OFFICER to RDPR UNIVERSITY

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಜಿಪಸ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Regarding appointing of REGISTRAR to RDPR UNIVERSITY

ಗ್ರಾಅಪ 249 ಜಿಪಸ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Regarding appointing of vice chancellor to RDPR UNIVERSITY.

ಗ್ರಾಅಪ 247 ಜಿಪಸ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 185 ವಿಸೇಬಿ 2015 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಮುರುಡಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗ್ರಾಉ) ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಪಬವ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಯಕುಮಾರ್ ಆರಾದ್ಯ ಕಾ,ನಿ.ತಾ.ಪಂ.ಕೋಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದದ ಮಾನ್ಯ ಉಪ/ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 155 ವಿಸೇಬಿ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ವಿಸೇಬಿ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ.ಹಲಗತ್ತಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ವಿಸೇಬಿ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನರ, ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 102 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 98 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1)ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ 2) ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಜೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಅಪ 88 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 16 10.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಲ್.ಕಾರಬಾರಿ, ಎಂ.ಆರ್.ಇ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಬಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಜಿಪಅ 2015 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬೋವಿನಕೆರೆ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅ.ಇಂ ಇವರು ಗ್ರಾಅಪ 78 ಜಿಪಅ 2012 ದಿನಾಂಕ4.9.2015 ರ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುನವರಲೋಕನ ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ1/2013 in A.N0.5039/05 ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಗ್ರಾಅಪ 52 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಇ.ಸುರೇಂದ್ರ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ.,ಪಂರಾಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗಿ ತುಕಾರಾಮ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 198 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀ ರಾಜಮನಿ ಎಸ್.ಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 2) ಶ್ರೀ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಇ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 3) ಶ್ರೀ ವೈ.ಎನ್.ಗೌಡರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಳಗಾಲ್ಲ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಸವದತ್ತಿ ತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಎಸಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 171 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಂ ಇ ಇಟಗಾ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಬೈರಾನಾಯ್ಕ ಮಾಡಿರುವ ದುರ್ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 239 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಘವಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಾಘವಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 238 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವಾಳ್ವೇಕಾರ್ ಕಾ ನಿ ಅದೀಕಾರಿಗಳು ತಾ ಪಂ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರು ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ವಿಸೇಬಿ 2014 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 229 ವಿಸೇಬಿ 2015 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾ.ಇಂ. ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 227 ಜಿಪಅ 13 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 220 ಎಪಿಆರ್ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1996 (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2016ರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 198 ಜಿಪಸ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಂ. ಮುಗಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಐ.ನರಗೋಳ, ಕಿ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಸವದತ್ತಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಜಿಪಅ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ್, ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸುರೇಶ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಇವರುಗಳ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2014 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ನಿಡೋಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 145 ವಿಸೇಬಿ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ, ಮಾ.ವೇ.ಸಿ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಜೆ ಬಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಳಿಯಾಳ ರವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 71 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಂ. ಮುಗಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಐ.ನರಗೋಳ, ಕಿ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಸವದತ್ತಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಜಿಪಅ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದುರಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಆರ್.ರವಿಪ್ರಸಾದ್, ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾ.ಇಂ, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 296 ಸೇಶಿಕಾ 13ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ) .

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಸೇಶಿಕಾ 2013 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ.ಲಕ್ಮೀಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿ.ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಪಬವ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ರಾಜಕುಮಾರ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. & ಶ‍್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ರಮೇಶ, ಕಿ.ಇಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯತ್ವ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 219 ಎಪಿಆರ್ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ.ಅಮರನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆರವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ/ದುರ್ವರ್ತನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 410 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ 2) ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 397 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದೇ.ಸುತಾರ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 2) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಗೋನಾಳ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ), ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 3) ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,(ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಯನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 14ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 379 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದಂಡಿನಶವರ ಹೋಬಳಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 378 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣಗೌಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೂರಬಾಳೆ ಗ್ರಾಪಂ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 361 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು,ಹಿಂದಿನ ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ, ಜಿ.ಪಂ,ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 302 ವಿಸೇಬಿ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮಕೈಗೂಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿ ಮುರಗೋಡ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಗಲತಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಇತರರು ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎನ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಮು,ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಜಿ.ಪಂ.ಕೊಡಗು ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂತಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ವಿಸೇಬಿ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಡಿ.ಬಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಬೋಧಕರು, ANSSIRD PR ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಪತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕೆ.ಬಿನ್ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಮಚಾಯತ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ, ಬಸ್ತಿ ಕೊಡಂಕೆರಿ ಮನೆ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು ದುರ್ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದುದರ ನಡವಳಿಕೆ-ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 823 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್, (ನಿ) ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಮ್ಯೆಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 297 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2011 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾ ಇರಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ.ಮಾನೆ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಅಮರಗೂಂಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2) ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಉಡಗಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 3) ಡಾ ಸತೀಶ್ ಜಮಾದಾರ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 4) ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹಚ್.ಖಾದ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 313 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 ಆಡಳಿತ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಗ್ರಾನೀಸ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಅಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು..

ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ 01.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 08.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರಿ.ಜಾನಿಕೀರಾಮ್ ಕೆ.ಓ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ ಪಂ. ಕೂಡ್ಲಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 159 ವಿಸೇಬಿ 2016 08.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 450 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾಗ-3) 07.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.370 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 91 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾಗ-1) 07.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಕನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾಗ-1) 07.08.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 49/2 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Legal Opinion reg. non credibility of interest.

RDP 31 RDWSSD 2016 07.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬಳ್ಖಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ,ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ ಇಸ್ಮಾತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 07.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 07.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಗಾರ ರವರ - ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 07.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4ರಡಿ ನರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ 2 ಭಾಗಶ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 35 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 123 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನು ಸ್ಥರಾಸ್ಥಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11 ಎನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೂಂದೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬುಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 441 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 04.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ /ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 01.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಓದೋಗಂಗಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 64 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 01.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

HKADB ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ - ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011 01.09.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಗೊಂಬ ಮತ್ತು ಇತರೆ 38 ಜನ ವಸತಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1106 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 31.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 557 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ATM ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ ಇತರೆ 07 ಗ ಕೋಶ 2016 30.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾಳಗಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 246 ಜಿಪಅ 2016(P1) 30.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ(State Technical Agency) ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 16 27.08.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 24.08.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 20.08.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ ಕೋಶ 2016 19.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2014-15ರ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ .

ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 17.08.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 101 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 64 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 16.08.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33/ಅ ಹಿಸಾ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ನು ಗದಗ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 12.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಜಿಪಸ 2015 04.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ.ವಿ.ದೇವನಾಳ, ಸಕಾಇಂ ರವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 391 ಜಿಪಅ 2015 04.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಾಕ್ಷರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 364 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 04.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮೇಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾ.ಪಂ.ಮುಂಡಗೋಡ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 355 ಜಿಪಅ 2015 04.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಬದಿ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಕುಷ್ಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 177 ವಿಸೇಬಿ 2015 04.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಜಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಜಿಪಸ 2016 04.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಿಂದ ತಾಳಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೂಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 681 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 03.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 07 ಕಗ್ರಾಮೂ 2014 03.08.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 499 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 26.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2016 26.07.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ 15(ಭಾ-1) 26.07.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದರಾಳು ಹೋಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-1) 25.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 25.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಿತ ವೇತನ ಪದವಿಧರರಿಗೆ KCSA 247(A)ರಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2016 25.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 183 ಉಖಾಯೋ 2016 25.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ- ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಸ್ವೀಮರ 2016 22.07.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಜೈಅಯೋ 2016 22.07.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

PREPARATION OF HERITAGE RESOURCE MANAGEMENT PLAN / HERITAGE DEVELOPMENT PLAN BY IHCNF.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಜಿಪಸ 2016(ಭಾಗ-2) 22.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Exposure Visits of PRIs.

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015 22.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Requesting to clarify Sec (9) (a) of Sec 2, and (2) Of Sec 171 Sec 24A and Section 132 of the karnarataka Gram Swaraj and panchayat Raj Act 1993.

ಗ್ರಾಅಪ 664 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 22.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಜಿಪಅ 2015 22.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಕಾ.ನಿ.ಅ ಶಿರಾ ರವರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರೆಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 73 ವಿಸೇಬಿ 2015 22.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಮ್ಯೂನಿಒಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 216 ಸ್ವೀಮರ 2016 22.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಜಿಪಅ 2016 22.07.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.298.25ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 68 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 196 ಪಬವ 2015 11.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

SIRD ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.7.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 225 ಜಿಪಸ 2016 06.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಡಾ|| R.L.ಕಮತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿ.ಪಂ. ವಿಜಯಪುರರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 225 ಜಿಪಸ 2016 05.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಡಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತವಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 504 ಜಿಪಅ 2015 04.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ SLVMC ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಯೋಉಮಾ 2016 04.07.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 04.07.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಗಾರ ರವರ - ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 30.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕವಿಸೇವಿಪನಾ/1944/2016 ದಿ: 17.05.2016ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ (5) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ (ವರದಿ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 865 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016 30.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀ ಜಿದ್ದಿ ಎಲ್.ವಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 2) ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿ ಅಹೀರಸಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 3) ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ರಾಠೋಡ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿ) 4) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಜಂಜೋಡೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 5) ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯ್ ಶಾ ಭಾರಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6) ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾಬಾಯ್ ಬನ್ಸೋಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 307 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 52 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ|| ನ ಗಂಡಸಿ, ಬಾಣಾವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ 530 ಜನವಸತಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 16 30.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಯೋಉಮಾ 2016 30.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2014-15ರ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ ಲೆಶಾ 2015 27.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕೆಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 527 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 27.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 578 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 26.06.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 114)ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು `ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ` ಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 457 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 26.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 20.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 20.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ 46 Nos Sub divisional Water Quality Testing Laboratories including supply, installation of the laboratory equipments, Maintainance of Lab, Collection of Water samples, Analysis of samples and supply of Consumbales, Preparation and submission of reports across Karnataka State on Turn Key basis ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 856 ಗ್ರಾನೀನೈಇ 2016 18.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಕಾಗೇಪುರ ದಿಂದ ತಳಗವಾದಿ-ದೇವಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಜೆಸಿ ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.2ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 18.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

PPP ಯೋಜನೆಯಡಿ WPP ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ MOUನಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 14.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಗ್ರಾನೀಸ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಅಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ 16.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಖರೀದಿಯ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

14.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Tender for Manpower agency for out sourcing personnel to be deployed under MGNREGA.

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಉಖಾಯೋ 2012 13.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ AgriPole devices ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ ಇತರ ಗ.ಕೋಶ 2016 12.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ, ಶಿರಸಿ, ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016(ಭಾ-1) 12.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ವಿ.ಸ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವರು ಸಾಗರ ತಾನ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.670ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 11.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Common Service Centre Scheme ನ್ನು Department of Electronics Information Technology (DeitY) ರವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ.ಕೋಶ 2016 11.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ದಿನಾಂಕ 17.06.2016 ಮತ್ತು 18.06.2016ರಂದು ZP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು CEOಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 196 ಜಿಪಸ 2016 08.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನು ಸ್ಥರಾಸ್ಥಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11 ಎನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೂಂದೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬುಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 441 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 08.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನು ಸ್ಥರಾಸ್ಥಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11 ಎನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೂಂದೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬುಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 441 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 08.06.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 5050 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ.ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತಿಱಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 2015 08.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Tender for Manpower agency for out sourcing personnel to be deployed under MGNREGA

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಉಖಾಯೋ 2012 08.06.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1996 (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2016ರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 198 ಜಿಪಸ 2016 08.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

NABARD ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 51 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಹರ ತಾನ ಹರಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ವೇಮನನಂದ ಶ್ರೀ ಪೀಠದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ (6 ಕಿಮೀ) ರೂ.7ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.06.2016
 ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಎ ಎಫ್ ಎನ್ 2016 08.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 08.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 06.06.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 06.06.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 5629 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 06.06.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯಗಳು

ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರನನ್ನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ನಿಯಮಗಳು 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 479 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 06.06.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯಗಳು

Amendment to section 308AC of Karnataka Panchayat Raj (Amendment) Act 2015 proposal reg.

ಗ್ರಾಅಪ 467 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 06.06.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ ಪ್ರಕರಣ 246(ಎ) ರನ್ವಯ `ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ` ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 458 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 06.06.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ (ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2014.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 06.06.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 06.06.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ವಿಸೇಬಿ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಎಸ್.ಜೆ.ಕೋರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿದಾಯಿತ್ವ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಎಪಿಆರ್ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಡಪಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋಗಸ್ ಇಂಡಿ ತಾ.ಪಂ.,ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 447 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ತುರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಾದಾಮಿ ತಾ// ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 293 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 232 ವಿಸೇಬಿ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇತುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 227 ಜಿಪಅ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 181 ವಿಸೇಬಿ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ.ಹೇಮಚಂದ್ರ, ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ., ಜಿ.ಪಂ. ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾದ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ-ಅಮಾನತ್ತು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 163 ವಿಸೇಬಿ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕರಿಹೋಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಭಿರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂ.ರಾಯಬಾಗ್,ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾಲಾರಾಯಪ್ಪ ನೀಡವಾಣಿ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ದುರ್ವರ್ತನೆ ಎಸಗಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಶಿಫ್ಫಾರಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 114 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 64 ಪಬವ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಯಾದಗಿರಿ ತಾ.ಪಂ.ನ ಕಾ.ನಿ.ಅ. ರವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಪಬವ 2014 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಟಕ್ಕಳಕಿ, ಕಿ.ಇಂ., ತಾ.ಪಂ.,ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

Departmental Enquiry against Smt.N.Shantha-kumari the then First Division Assistant, taluk Panchayat Office Bangalore North Taluk, Yelahanka, Bangalore.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾ.ನಿ.ಆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ವಿಸೇಬಿ 2008 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

HKDB ಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 33 ಇಎನ್ಕ್ಯೂ 11 ರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಡತ)

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಎಂ.ಎನ್. ಪಾಟೇಲ್, AEE ಜಿ.ಪಂ.ಇಂ ಉಪವಿಬಾಗ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರವರು ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 80.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಅಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ , ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸೊರಬ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಂಕರಗೊಂಡರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯಿತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 200 ಎ ಪಿ ಆರ್ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವೈ.ಡಿ.ಕುನ್ನಿಭಾವಿರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯಿತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 141 ಎ ಪಿ ಆರ್ 2013 31.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (DBOT) ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 819 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 573 ಜಿಪಅ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ s/o ವೀರಣ್ಣ ಮತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗಂಗಾವತಿ ತಾ// ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೂಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 548 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹನುಂತಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಿವರ ವಿರುದ್ದ ಲೊಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 497 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ, ದರ್ಗಾಶಿರೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೂಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 366 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 284 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 270 ವಿಸೇಬಿ 2014 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎ ಭಜಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಂ ಸಕಲೇಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 257 ವಿಸೇಬಿ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಡಸ ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಜಾಗುಳಿಸುವುದು ಮತ್ತುಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾ// ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 248 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಕರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾವಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 223 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಯಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಯಲ್ಬುರ್ಗಾ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಆರ್ ಮಾನಕರ್ ಕೆ.ಎ.ಸ್ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಭಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ ರವರ ವಿರುದ್ದದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 177 ವಿಸೇಬಿ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಂ. ನಟರಾಜು ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ಪ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಅವ್ಯಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಬುರ್ಗ ತಾ.ಪಂಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ NREGA ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 99 ವಿಸೇಬಿ 2010 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಗ್ರಾ ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದೇವಸಮುದ್ರ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ||, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಊರುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಲ್.ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಸೇವಾವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಜಿಪಅ 2015 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ,ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ನೈ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಗುರಣ್ಣ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ-ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆನಂತಪದ್ಮನಾಭಚಾರ್ ಹಿಂದಿನ ಕಿ.ಇಂ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 363 31.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗುಳಿಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಪಂ. ಹಲಗೇರ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 591 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 30.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಳದಬಾಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 566 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 30.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಲಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೇವದುರ್ಗ ತಾ// ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. 2) ಶ್ರೀ ತಾಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಲಗ ಗ್ರಾ.ಪಂದೇವದುರ್ಗ ತಾ// ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಅವ್ಯಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 178 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪಂಅಅ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗ್ರಾಪಂ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 30.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾನ ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 30.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಯೋಜನೇತರ ಲೆ.ಶೀ.3054ರಡಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 30.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

4000 ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ.ಪಿ. ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ .

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 15 30.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 30.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 6 ತಾಪಸ 2011 30.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಮತ್ತು 13FCG ನಡಿ ರೂ.5.00ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ MVS ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ SLSSC ಅನುಮೋದನೆ ಆಧರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 13 28.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ಲಮ್ ಸಮ್ ರಡಿ ವಿವಿಧ ಜಿ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 25.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ದಿ ಎಸ್. ವ್ಹಿ.ಕಂಠಿ, ಗ್ರೇಡ್-1 ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಂಠಿ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಢ್-2 ಗ್ರಾಪಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 117 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 25.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ -4ರಡಿ 189 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 20ಕಿ.ಮೀ. ನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 24.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾ ನಿ ಅ ತಾ ಪಂ ಶೃಂಗೇರಿ ರವರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 251 ವಿಸೇಬಿ 2015 24.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಯೋಕ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಗುಡೊದಗಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ35373/2015 ರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 185 ಗ್ರಾಪಂನ್ಯಾ 2015 24.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ 21ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 24.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಕು|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಆರ್. ಪಿಡಿಒ ಇವರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 24.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 24.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2014 21.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ANSSIRD ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ತಾಪಸ 2013 21.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನೊಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 21.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಿಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 95 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 21.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 8 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 20.05.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 243 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016 20.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

A multi- sectoral approach to enhancing gender responsive governance2015-2018 by un women.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಜಿಪಸ 2016 20.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಗ್ರಾ.ವಿ.ಯೋ 2016 19.05.2016
 ಸೇವಾವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಹಾಲಿ ದಿವಂಗತ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 625 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 19.05.2016
 ಸೇವಾವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 19.05.2016
 ಸೇವಾವಿಷಯಗಳು

ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಲಂದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 2012-13 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನಿವೃತ್ತ) ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 232 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 19.05.2016
 ಸೇವಾವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 19.05.2016
 ನಿಯಮಾವಳಿ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 19.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಸಮೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 759 ಗ್ರಾಪಂಅ 2014 19.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಮಸ್ಕಾಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಿರಿಯೂರು ತ಻// ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 270 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 19.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ.ಕಾ.ಇಂ ಪಂರಾಇಂ ವಿಆಭಗ ಹಡಗಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2009 19.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯದ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತಲು JCB ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿವ೵ಹಣಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಻ನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ) .

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 16.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 114)ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು `ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ` ಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 457 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 16.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗುತತಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ನಿಯಮಗಳು 2016 .

ಗ್ರಾಅಪ 422 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 16.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕನಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ. .

ಗ್ರಾಅಪ 222 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಜಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೊಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 16.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 05 2016 14.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ ಮತ್ತು ನೈ ಇಲಾಖೆಯ 46 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ WQTL(ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP 918 RDWS&SD 2015 12.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 12.05.2016
 ನಿಯಾಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವನಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1994 (ತಿದಗ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2016).

ಗ್ರಾಅಪ 128 ಜಿಪಸ 2016 10.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್ -21ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 10.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯ

ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 07.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 07.05.2016
 ನಿಯಾಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 243 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016 07.05.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ, ಕಿ.ಇಂ. ಇವರ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 397 ಸೇಶಿಕಾ 15 05.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಿ:13.05.2016ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಜೀತ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 05.05.2016
 ನಿಯಾಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

Discount in work out put during summer season under MGNREGA.

ಗ್ರಾಅಪ 451 ಉಖಾಯೋ 2014 05.05.2016
 ನಿಯಾಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೆಂದು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿ,ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 210 ಸ್ವೀಮರ 2015 05.05.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ - ಹಾಸನ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾ ವಿ ಯೋ 2016 05.05.2016
 ನಿಯಾಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 04.05.2016
 ನಿಯಾಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

"ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಾಧಿತ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿ" ನಿಯಮಗಳು 2016 .

ಗ್ರಾಅಪ 423 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.04.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 30.04.2016
 ನಿಯಾಮಾವಳಿ ವಿಷಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾಪಂಅ 16 30.04.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ (EAP) ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು.ಸಭೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 41 ಯೋಉಮಾ 2016 30.04.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 129 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015 27.04.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಯಗೇರಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ವಿಸೇಬಿ 2015 27.04.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಾದೇಶ - 2016ನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಜಿಪಸ 2016 20.04.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟರ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 11.04.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ (ಮಾಸಂವೇ) ಇವರುಗಳ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 479 ಜಿಪಅ 2013 06.04.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 129 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015 06.04.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸಿಂಧೆ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ. ಮತ್ತು ನೈ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 06.04.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 24.03.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದೊಡ್ಡಬಳ‍್ಳಾಪುರ ತಾ|| ದೊಡ್ಡಬಳ‍್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಳ್ಳ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2014(ಭಾಗ) 22.03.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದ್ವಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 245 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 21.03.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ತಿಮ್ಮನಾಯ್ಕ, ಸ.ನಿ(ಗ್ರಾ.ಉ) ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 286 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 229 ವಿಸೇಬಿ 2015 17.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

KAT A.No.6870 to 6873 / 2015 - Sri P.S.Chandrashekar and others v/s State and others

ಗ್ರಾಅಪ 390 ಜಿಪಅ 2015 17.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 565 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 17.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ .

ಸಂಜೀವಿನಿ/ಎಡಿಎಂ/70/2014-15 (ಭಾಗ-3) 17.02.2016
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP ಯೋಜನೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನೈ ಇ 2015 16.02.2016
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ವಿಸೇಬಿ 2011 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1151 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 15 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

PKGB ಯೊಂದಿಗೆ RGCY ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ.

KSRLPS/SPM FI/RGCY/PKGB-MOU/24/2015-16 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಫೆಲಿಸಿಟೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಜೀವಿನಿ/ಹೆಚ್ ಆರ್/37/2014-15 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮೂಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ರವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಜೀವಿನಿ/ಹೆಚ್ ಆರ್/11/2015-16 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಆಪಾದಿತ-1 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದಾದಾ ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ, ಬೇಡಕಿಹಾಳ, ಹಾಲಿ-ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬೇಡಕಿಹಾಳ, ಸಾ`ಬೇಡಕಿಹಾಳ ತಾ` ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿ` ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 628 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ನಾಗೇಕರ್, ಪಂ.ಅ.ಅ ಅಂಕೋಲಾ ತಾ|| ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದುರ್ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 577 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಖಾಜಾ ಪಾಷ ತಂದೆ ಗೌಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಾರ್ ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 566 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಫ್.ಬಂಕಾಪುರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶೀಗೀಹಳ್ಳಿ ಶಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 552 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್-1 & ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿ.ದ.ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 501 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2012(ಭಾಗ-1) 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗೋರನಾಳೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಲಾಖನಗಾವ್, ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 473 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 437 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು(ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು).

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಸೇಶಿಕಾ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ, ಪಿಡಿಓ ,ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಕಡ್ತಲ, ಕಾರ್ಕಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಉ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 313 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ಲಿಂಗಾರಾಜು ,ಕಾ.ನಿ.ಅ,ತಾ.ಪಂ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 311 ಪಬವ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪ ತುಮಕುಂಟಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗದ್ಲಾಯಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ// ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ುಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರು ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 310 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಆಂದೋಲನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ,.ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲಕ್ಷಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಧೋಳ ತಾ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 252 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಫ್.ಹೊನ್ನತ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2011 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 5629 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 193 ಜಿಪಅ 2013 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದರಿಸುತ್ತಿರುವ 54 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋಧನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 191 ಜಿಪಅ 2013 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀರಾಧಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 179 ವಿಸೇಬಿ 2012 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಎರಡನೇ ಹಂತ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 176 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾ.ಪಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಸತಿಯೋಜನೆ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಹಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಕದಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 173 ವಿಸೇಬಿ 2011 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿರಾದರ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರವರ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ದ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 173 ವಿಸೇಬಿ 13 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸೂಪ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾನ್ನಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದದ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಪಾರಸ್ಸು.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಮಟಗಾರ , ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಮು.ಕಾ.ಅ, ಜಿಪಂ, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರು ಅವರ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಿ.ಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 132 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ರೈತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರನ್ನನಗರ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ - ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 127 ಜಿಪಅ 2013 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸೂಚನಾದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ(ಮಾನ್ಯ ಮುಮಂ ರವರ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ರೂ.208.75.30 ಕೋಟಿಗಳು) .

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನಗೂರು-ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶ್ರೀ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ -ದಿ20-8-2015- ಮೈಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 116 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ತೋಟಕಾವು ವೈ.ಜಿ., ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಆರ್.ಎಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಿಂದಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಮ ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಲ್.ಪವಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಇಂ. ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ,ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 108 ಸೇಶಿಕಾ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂ.ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 106 ವಿಸೇಬಿ 2010 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಡಿಡಿಯು- ಜಿಕೆವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸ್ವೀಕೃತಿ:J - 17060/2252014 Dt:31.12.2014ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

KSRLPS:104:SP:2014:AD-2 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಬೆಳಕು ಯೋಜನತಯಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಜೈಅಯೋ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸಿಂಧೆ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ. ಮತ್ತು ನೈ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ - 21ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-1) 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ‍್ರೀ ಎಸ್.ಎ.ಜುಲ್ಫೀಖರುಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾಋಇ, ಕೋಲಾರರವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ವಿಸೇಬಿ 15 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಂಟ್ರಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಪೋಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-2 ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣೆ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾ ಶಿರೋಲಿ ಮತ್ತು ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಗದೇವಪ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 93 ವಿಸೇಬಿ 2012 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ P.D.O. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗುತ್ತಿ ಜಂಬೂನಾಥ್, ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿ.ಪಂ. ವಿಜಯಪುರ- ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು-ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 88 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ರಮೇಶ, ಕಿ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಿವೃತ್ತ ಅಧೀನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ನೇರನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಸೂಡಿ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂಸಿ ಇತರೆ 55 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮದಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 15 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರು/ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ/ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕರುರವರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಕನಾ೵ಟಕ ಪಂ.ಸಬಲೀಕರಣ 2ನೇ ಹಂತ.

ಗ್ರಾಅಪ 811 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 13 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಅಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಧನ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜೈಅಯೋ 2015 (P1) 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಯಲ್ಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷಾ ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 71 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಯೋಉಮಾ2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಮತ್ತಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಯುಕ್ತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ 12(3)ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರು(ನ) ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 15 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ಮೋಹನ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ.ತಾಪಂ. ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 63 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಜಿಪಅ 2016 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

1) ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಫ್ ಮೇಘೆಣ್ಣವರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಕಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ 2) ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಖ್ಯಾದಿಗೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಾದಮಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ 3) ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ದೂಡ್ಡಪತ್ತಾರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಕಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇವರುಗಳ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ, ಉ.ಕಾ., ಜಿ.ಪಂ. ರಾಯಚೂರು ರವರ ವಿರುದ್ದದ ದೂರು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ವಿಸೇಬಿ 2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಿ.ಮನೋಹರನ್, ಸ ಕಾ ಅ ರವರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಬಾಕಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ್ರಾಪಸ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ, ಸಕಾಇಂ, ಪಂರಾಇಂ, ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಲಘಟಗಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಸೇಶಿಕಾ 2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಭೀಮಕ್ಕನವರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇಎನ್ಕ್ಯೂ 09 ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಾಯ್ಕ, ಸಹಾಯಕ ಫೋರ್ಮನ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಿ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಂ.ರಾಜ್.ಇಂ.ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂ.ರಾಜ್.ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಹಡಗಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು - ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಸೇಶಿಕಾ 2016 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ‍್ರೀ ಟಿ.ಪಿ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, J.E. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, GPS ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಯೋಉಮಾ 2016 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾ.ವಿ.ಯೋ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

PMGSY ಅಡಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 10/8 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾನ್ಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಬಳ್ಳಾರಿ

ಗ್ರಾಅಪ 6 ಗ್ರಾ.ವಿ.ಯೋ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ (PMAGY) ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಪ್ರ ಆ ಗ್ರಾ ಯೋ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲೇಶಿ, ಪಂಅಅ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 455 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಯೋಉಮಾ 2014 P1 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನವನ್ನು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ , ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು , ತಾ.ಪಂ. ನಾಗಮಂಗಲ ರವರು ಸಕಾ೵ರದ ವಿರುದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 340 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2012 16.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ಪತ್ತರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಇಲಾಖೆ ರವರನ್ನು ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಕೋಶಾಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 321 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 132 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2008 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಡಿತ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತ) 2) ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿದ್ದವ್ವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ತೋರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವಸಗಿ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಗ್ರಾಅಪ 58 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 63 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಯಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಪಾಧಿತ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ /ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಹೂಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ .

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವ `ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ` ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಎಸ್ ಜಿ ವೈ 2016 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ (PMAGY) ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಪ್ರಾಆಗ್ರಾಯೋ 2015 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜೈಅಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಧನ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜೈಅಯೋ 2015(P1) 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಯೋಉಮಾ 2014 16.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪೇಪರ್ ರಹಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಗ ಕೋಶ2015 16.02.2016
ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 164 ವಿಸೇಬಿ 2015 15.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ವರದಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 15.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

BUDGET INFORMATION TO THE FD FOR THE YEAR 2016-17.

ಗ್ರಾಅಪ 60 ಎಎಫ್ಎನ್ 2016 10.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಗಾರ ರವರ - ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 10.02.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಾಗಿ MI ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರರವರು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ (ಗ್ರಾಅಪ 211 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ2016).

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 07.02.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 283 ಜಿಪಸ 2015 29.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 184 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 15 27.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 14/7 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 27.01.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

Regarding appointing administration officer in zilla panchayat and taluk panchayat

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಜಿಪಸ 2016 25.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 129 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 15 25.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್,ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ,ತಾ.ಪಂ,ಹಿರೆಕೆರೂರು ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 270 ವಿಸೇಬಿ 15 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 174 ವಿಸೇಬಿ 14 21.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡಿ (KCBTMP) JSYS ವತಿಯಿಂದ ಜಿ.ಪಂ. ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 130 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2013 21.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

13th Finance Ucs

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(8)2014 5 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಪಂ.ಅ.ಅ. ಮೊರಟಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಸಿಂಧಗಿ ತಾ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 507 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 21.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 350 ಗ್ರಾಪಂಅ 15 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ, ತಾ.ಪಂ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡನಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 212 ವಿಸೇಬಿ 15 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕಾ.ನಿ.ಅ, ತಾ.ಪಂ, ಮಧುಗಿರಿರವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 211 ವಿಸೇಬಿ 15 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಮುರುಡಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗ್ರಾ.ಉ), ತಾ.ಪಂ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ 32 ರಡಿ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 15 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹಕ್ಕುಭಾದ್ಯತೆ ಸಮಿತಿಯ 73ನೇ ವರದಿ - ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಕಾ.ನಿ.ಅ.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ವಿಸೇಬಿ 14 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಭೀಮಕ್ಕನವರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇಎನ್ಕ್ಯೂ 09 ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾಪಸ 2015 21.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾಪಸ 2015 21.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಬದಿ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಕುಷ್ಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 177 ವಿಸೇಬಿ 15 20.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಬಿ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೇಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೂಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ವಿಸೇಬಿ 2012 18.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ - 19ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾಗ-7) 16.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 288 ಜಿಪಸ 2015 16.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾ ನಿ ಅ ತಾ ಪಂ ಶೃಂಗೇರಿ ರವರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 251 ವಿಸೇಬಿ 15 14.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹಸೀನಾ ಖಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಪಬವ 14 14.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ /ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 14.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ - ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್. ಸ.ಕಾ.ಇಂ , ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ವಿ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 108 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 14.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತ

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 14 14.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿಎ.ಯಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವೆಸಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 95 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ(8) 2015 14.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

VCಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 13.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಕೋಶ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 356 ಗ್ರಾಪಂಅ 13 13.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

NIC ಯಿಂದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ.ಕೋಶ 2015 13.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 266 ಗ್ರಾಪಂಅ 15(P) 13.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 779 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 13.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

VCಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 13.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಲೂರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಇತರೆ 11ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿನೀರು ಹಾಯಿಸಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕು.ನೀ.ಯೋ. ರೂಪಿಸುವ ರೂ.59.88ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDP88ಗ್ರಾನೀಸ(4)2009 13.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015(Part 1) 07.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 07.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 56 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 07.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ RIDF-19ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 31/1 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 05.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾಂ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 05.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ RIDF - 19ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 31/1 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 04.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂ.ರಾಜ್ (ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು 1993ರ ನಿಯಮ 21 ರಿಂದ 22ರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಜಿಪಸ2015 04.01.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ & ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದಿ:14.06.13ರವರೆಗಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ Single Layout Plan Approval ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 956 ಗ್ರಾಪಂಅ 16(P1) 02.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಕಡತ.

RDP10ಸಾ ಪ ನಿ(ಉಖಾಯೋ)2015 02.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

4000 ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ.ಪಿ. ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ.21.ಗ್ರಾನೀಸ(8) 15 02.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-3) 02.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 14 02.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರದ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014 02.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 02.01.2016
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ತಿಪಟೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2014 02.01.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರೇಶ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ತಾ.ಪಂ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 228 ವಿಸೇಬಿ 2013 02.01.2016