Tender  
Provision of Call Center Services to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme(MGNREGS) in Karnataka RD&PR Department, Govt of Karnataka.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 2016-17ರಿಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು.

Corringendum No. 01/EE/PRED/RMG/4116-25/2015-16 Dt:14.03.2016 - PRED Division Ramanagara

Corringendum No. 01/EE/PRED/RMG/2015-16/3997-4007 Dt:04.03.2016 - PRED Division Ramanagara


Notice inviting Tender KRRDA PRoject Division Mandya Dt:29.02.2016


ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ದಿ:25.02.2016


ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - 28/2015-16 - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಿ:07.01.2016


Tender Notificaton - 2nd Call PRED Kalaburagi- Dt:19.11.2015


Short Term Tender 7th Call PMGSY - Dt:19.11.2015

Short Term Tender 3rd Call PMGSY Project Division Hassan - Dt:18.11.2015

Short Term Tender PRED Hadagali - Dt:16.11.2015

Tender PRED Kalaburagi - Dt:07.11.2015

Tender PRED Kalaburagi HKRDB - Dt:06.11.2015

Tender PRED Kalaburagi Afzalpur - Dt:06.11.2015

Short Term Tender through "e-procurement" Yadgir - Dt:02.11.2015

Notice Inviting Tender Dt:28.10.2015 KRRDA Project Division Mandya

Tender Notification Dt:01.10.2015 KRIDL

Short Term Tender Notification Dt:29.09.2015

ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂ:ಕಾ.ಇಂ/ಯೋ.ವಿ/ಹಾಸನ/ಎ.ಇ1/NGNGRY-III/2015-16/618 Dt: 28.09.2015

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ ಕರೆ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ - ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ - 23.09.2015

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಬೀದರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ - 09.09.2015


EOI For Hiring Process Monitoring Agency

TOR For Hiring Process Monitoring Agency


ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:13/2015-16 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ದಿ:18.09.2015.
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ - 2ನೇ ಕರೆ ದಿ: 10.09.2015.
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ - 2ನೇ ಕರೆ ದಿ: 31.08.2015.

Invitation for Tender for Improvement of rural roads in Mysuru and C R Nagar under NGNRY Phase - III- Dt: 31.08.2015.


Invitation for Tender for Improvement of rural roads in Hassan under NGNRY Phase - III- Dt: 29.08.2015.


Invitation for Short term Retender Notification in Mandya under PRED - Dt: 28.08.2015.


Invitation for Tender for Improvement of rural roads in Mandya under NGNRY Phase - III- Dt: 27.08.2015.


ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಪ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಮೋಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀವ ಸೆಟ್, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ


Invitation for Expression of Interest (EOI) for Hiring of Statutory Auditor for Financial Year 2014-15


Draft Terms of Reference for Hiring the Services of Statutory Auditor for Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society.


Procurement for Service Provider Open Bid Procures under Single CoverSystem for Providing Cartering Services


Notice Inviting Tender - PRED Division Mandya


Short Term Tender Notice - 2nd Call KRRDA


Invitation for Bid(IFB) National Competitive Bidding - Providing vehicles on hire basis Dt:27.03.2015.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:17.03.2015.


Corrigendum For Short Term Tender-2 KRRDA Dt:17.03.2015.


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಡಗಲಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:16.03.2015.


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.03.2015.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:19.02.2015


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.02.2015


ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:12.02.2015


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:03.02.2015


KSLRPS- Sanjeevini invites Tender application form eligible bidders for Designing and Printing IEC material.


KSLRM - Request for Expression of Interest - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSLRM - Terms of Reference - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSLRM - Project Paper - Karnataka Multi Sectoral Nutrition Pilot Project


KSRLPS Invite tender applications from service providers to provide vehicles on hire basis.


KSRLPS invite tender applications from service providers to booking travel tickets.


"ಸಂಜೀವಿನಿ" ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ .


"KSRLPS" INVITING QUOTATIONS FOR PRINTING & SUPPLY OF CALENDARS.


  ಸ್ಟೀಲ್ ಟೇಪ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಮೋಲ್ಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀವ ಸೇಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ .


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸೂಮಬಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ.


  KSLRPS- Sanjeevini invites Tender application form eligible bidders for Designing and Printing IEC material for KSRLPS with clarifications of Prebid Meeting.


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ.


  ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೋಶಕ್ಕೆ 04 ಸರ್ವರ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾನ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ(Empanelled Vendors) ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
(https://eproc.karnataka.gov.in)


  Invitation of Expression of Interest(EOI) for Hiring of Financial Management & Technical Support Consultancy.


  Invitation of Expression of Interest(EOI) for Internal Audit of KSRLPS and its implementing  agencies


  Tender Notification for PMGSY Works


  Tender Notification for Man Power Agency from KRRDA


  Tender Notification for works in Koppal PRED division


  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನೊಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ


  Short term Tender Notification for Procurement of Laptops for Gram Panchayat under the MGNREGA Scheme