Files

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) - 2016-17
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) - 2015-16
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಡಿ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) - 2014-15

                                     File Details

 
File Type Subject File No. Date on which Approved by Minister
 Administrative Matters

ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ - 2011 ರಡಿ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಗ್ರಾಪಂಅ 2018 24.03.2018
 Administrative Matters

ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಸ್ಥಾನವು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 96 ಜಿಪಸ 2012 24.03.2018
 Administrative Matters

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2018 (ಭಾಗ-1) 24.03.2018
 Administrative Matters

ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/02/ರಾನೀನೈವಿ/ನೀನೈನೆಸಂ/09/14-15 24.03.2018
 Administrative Matters

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 169 ವಿಸೇಬಿ 2014 24.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರನ್ನು ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 421 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 23.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಎಂ ಕಮ್ಮಾರ ಕಾನಿಅ ತಾಪಂ ಸೊರಬ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಲೋಕಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು.

ಗ್ರಾಅಪ 138 ವಿಸೇಬಿ 17 23.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್, ಸ.ಇಂ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಇ.ವಿ-ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 80 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 23.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಇ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪಂ.ಅ.ಅ. ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 54 ವಿಸೇಬಿ 18 10.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಶಿಂಧೆ, AEE ಗ್ರಾಕುನೀನೈ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಫಜಲಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 09.03.2018
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ತಾಪಸ 2011 09.03.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 77 ಉಖಾಯೋ 2017 09.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗೇಗೌಡ, ಹಿಂ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಇವರನ್ನು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 200 ವಿಸೇಬಿ 2017 09.03.2018
 Administrative Matters

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಟಿ.ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ನವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993 ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ) ಮತ್ತು 48(4) ಅಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 825 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 02.03.2018
 Administrative Matters

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾದ (1) ಶ್ರೀ ಎನ್.ನಟರಾಜ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಸವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2) ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಸವನಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (3) ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ರವೀಂದ್ರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಸವನಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 718 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 02.03.2018
 Administrative Matters

ಹಿರೇಕರಕುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತೆವ್ವ ಕೋಂ, ಸಹದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗವ್ವ ಕೋಂ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಮಂತೆವ್ವ ಕೋಂ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಈಟಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ 43ಎ ರಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 989 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 02.03.2018
 Administrative Matters

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 892 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 02.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜು ಸದಸ್ಯರು ಬೀಜನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 974 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 02.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗುಜ್ಜನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 02.03.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮರಿಬೋರೇಗೌಡ, ಸದಸ್ಯರು, ಬೇಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ದುರ್ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 764 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 02.03.2018
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಆನೇಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 02.03.2018
 Administrative Matters

6024 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 50114 ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಗ್ರಾಪಂಸ 2017 (ಭಾಗ-1) 02.03.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ 2ನೇ ಹಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದೊಡನೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 118 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2017 27.02.2018
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾ‍ಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2017ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 257 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 01.03.2018
 Administrative Matters

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ MGIRED ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಜೈಅಯೋ 2017 (P2) 24.02.2018
 Administrative Matters

ಎಂ.ವಿ.ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ್, ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 506 ಜಿಪಅ 2017 24.02.2018
 Administrative Matters

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 345 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 24.02.2018
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂ.105245/2017 ಶ್ರೀ ಕಂಠಿ ವೀರೇಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿತರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 869 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 24.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ.ನಾಡಗೌಡ, AE & ಶ್ರೀ P.H. ಮ್ಯಾಗಿನಮನಿ, AEE PRE ಉಪವಿಭಾಗ, ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತ ಕ್ರಮ (ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ).

ಗ್ರಾಅಪ 108 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017 24.02.2018
 Administrative Matters

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ವರದಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 481 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 23.02.2018
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 18 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 18 20.02.2018
 Administrative Matters

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಉಖಾಯೋ 18 20.02.2018
 Administrative Matters

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ.ಪಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ವಿಸೇಬಿ 2011 20.02.2018
 Administrative Matters

NBA ಸಮಾಲೋಚಕರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ ರಾನೀನೈಮಿ/ನಿಭಾಅ/119/2013-14 15.02.2018
 Administrative Matters

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್-4(ಜಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 07 ಕಗ್ರಾಮೂ 2018 15.02.2018
 Administrative Matters

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 788 ಉಖಾಯೋ 2016(P1) 15.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪೂವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 568 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 16 12.02.2018
 Administrative Matters

KSBDB ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 8 ಜೈಅಯೋ 2018 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರವ್ವ ಮಾಂಗ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮದಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1031 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಗ್ರಾಪಂನ್ಯಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಯಚಾಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರವರ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 520 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ 46 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕು.ನೀ.ಸ.ಯೋ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017-18 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ, ಹಿಂ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ., ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 221 ವಿಸೇಬಿ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ, ನಿವೃತ್ತ PDO ಹಿಂದಿನ ದೇಬೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾ|| ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 274 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರವರು ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 894 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೋಠಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಾಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 577 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 560 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 223 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಕಲಂ 43(ಎ) ಮತ್ತು 48(4) ರಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 768 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಸರ್ಜಾ ಸದಾಶಿವ ಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭಾರ ಪಂ.ಅ.ಅ. ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 701 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಯು.ಎಸ್.ಪಲ್ಲಾನ್ ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 576 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಕೋಂ. ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಅರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 757 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 516 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ನಾಗೇಗೌಡ, ನಿವೃತ್ತ PDO, ಹಿಂದಿನ ಇಲವಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 471 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ.ಎ.ಪದ್ಮಿನಿ, ಪಂ.ಅ.ಅ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸೆಲ್ವಿನ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾಕೋಟುಪರಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 578 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.02.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಗ್ರಾಪಂಅ 2018 06.02.2018
 Administrative Matters

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ್ರಾಪಂಅ 2018 05.02.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೇ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDP 264 RDW&SD 2017 05.02.2018
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಯೋಉಮೋ 2018 01.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಿಕ್ಕಬೋರೇಗೌಡ, ನಿವೃತ್ತ PDO, ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಮೈಸೂರು ತಾ|| ರವರ ವಿರುದ‍್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 161 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 660 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ ಚ.ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿದರಕುಂದಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ.ಗ್ರಾ.ಸ್ವ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ) ಮತ್ತು 48(4) ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 596 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 525 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನೀಡುವ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1163 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 01.02.2018
 Administrative Matters

ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ವರದಿ - ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಶ್ರೀನೀವಾಸಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ರವರ ವಿರುದ್ಧ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 01.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಬಿರಾದಾರ, ಸದಸ್ಯರು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ 43ಎ ರಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 726 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಕಲಂ 43(ಎ) ಮತ್ತು 48(4) ಅಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 888 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 186 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ. ಗುಬ್ಬಿ ಇವರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 171 ವಿಸೇಬಿ 17 01.02.2018
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಮಗರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 433 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 01.02.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲವ್ವಾ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1129 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 31.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಹುಡೇದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1128 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 31.01.2018
 Administrative Matters

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಸ್ವಭಾಮಿ/-ಗ್ರಾ/2017 31.01.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಮೂನೆ 9, 11A ಮತ್ತು 11B ವಿತರಿಸಲು ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 956 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 (ಭಾಗ-5) 31.01.2018
 Administrative Matters

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1171 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಟಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಇವರ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಧ‍್ಯಕ್ಷ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 364 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 29.01.2018
 Administrative Matters

ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ರಾನೀನೈಇ/ನೀನೈನೆಸಂ 09 2014-15 29.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಸಂಘದ ದೋಭಿಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಗ್ರಾಮೂಸೌ 2017 29.01.2018
 Administrative Matters

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಜಿಪಸ 2016 (P1) 29.01.2018
 Administrative Matters

ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ.

KSBDB 29.01.2018
 Administrative Matters

ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಮೂನೆ 9, 11A, 11B ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 956 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(P6) 25.01.2018
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ (ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ) (ಮಾದರಿ) ಉಪ ವಿಧಿಗಳು - 2017.

ಗ್ರಾಅಪ ಗ್ರಾಪಂ 2017 25.01.2018
 Administrative Matters

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 871 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 25.01.2018
 Administrative Matters

"ಪಂಚಾಯತ್ 100 - ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ" ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು (ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ).

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗಕೋಶ 2017(P-2) 25.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪುನ್ನಪ್ಪಾ ನಿಂಬಾಳ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 858 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 25.01.2018
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆರವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ/ದುರ್ವರ್ತನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 411 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 25.01.2018
 Administrative Matters

"ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯನೀತಿ" ಮತ್ತು "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯನೀತಿ " ಗಳ ಕರಡು ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1338 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1374 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.01.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಜಿ.ಪಂ. & ತಾ.ಪಂ. ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ e-office ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗಕೋಶ 2015 (P3) 21.01.2018
 Administrative Matters

ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಡಿ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ 171 ಗ್ರಾನೀಸ 2018 21.01.2018
 Administrative Matters

RGPSA ಯೋಜನೆಯಡಿ DPRC ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 241 ಜಿಪಸ 2014 20.01.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2017 20.01.2018
 Administrative Matters

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು SDP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 102 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017-18 20.01.2018
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2017 20.01.2018
 Administrative Matters

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು SDP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 102 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017-18 20.01.2018
  Administrative Matters

ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ) ಅನ್ವಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ.

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ 17.01.2018
 Administrative Matters

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದ್ವಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 245 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾಗ-1) 22.12.2017
 Administrative Matters

ಡಾ|| ಸಿ.ವಿ.ಸ್ನೇಹ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 200 ವಿಸೇಬಿ 2016 11.01.2018
 Administrative Matters

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3183/2016 ಶ್ರೀ ಖಾಜಪಾಷ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಸರಕಲ್, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2016 11.01.2018
 Development

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (ಮಹಾಲಂಗಪುರ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಗದಗ ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ) ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 499 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 09.01.2018
 Administrative Matters

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ) ಮತ್ತು 48(4) ಅಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 765 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 09.01.2018
 Administrative Matters

ಅಣಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 613 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 09.01.2018
 Administrative Matters

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಾಯಕರಿಗೆ ಹೈ-ಕ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಂ 371 (ಜೆ) ಅನ್ವಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 261 ಸ್ವೀಮರ 2017 05.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಸಿಯಪ್ಪನವರ, ಸದಸ್ಯರು, ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ‍್ಧ ಪ್ರಕರಣ 43ಎ ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 385 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 04.01.2018
 Development

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ 291 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈ 2017-18 04.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹೊಸಬಂದಿ ಹರ್ಲಾಪುರ, ಆನೆಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ‍್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 353 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 04.01.2018
 Development

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2018 04.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೊಗರಸಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 28.12.2017
 Development

'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ' ಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ಜಿಪಸ 2017 03.01.2018
 Development

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ SCP, TSP ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017 03.01.2018
 Development

CMGSY ಲೆ.ಶೀ.3054ರಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 03.01.2018
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್.ಶೃಂಗೇರಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 167 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 02.01.2018
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 322 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 02.01.2018
 Development

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿ.ಘ.ಯೋ ಮತ್ತು ಗಿ.ಉ.ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ‍್ಳಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 473 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 02.01.2018
 Development

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 495 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 02.01.2018
 Development

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 194 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 28.12.2017
 Administrative Matters

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾ.ಇಂ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 256 ಸೇಶಿಕಾ 2017 22.12.2017
 Development

ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ NGNRY ಯಡಿ ಮುದವಾಡ ಮಾರ್ಗ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 480 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 22.12.2017
 Development

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಮೂಸೌ 2017 22.12.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ 2014ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್(ಎ) ಕಾನಿಅ/ಸಕಾ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ಪಬವ 17 20.12.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ 2014ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್(ಎ) ಕಾನಿಅ/ಸಕಾ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ಪಬವ 17 20.12.2017
 Administrative Matters

ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಸ.ನಿ(ಗ್ರಾ.ಉ) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 16 20.12.2017
 Administrative Matters

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ UC&Audit report ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ರಸ್ತೆ 2014 20.12.2017
 Development

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ. ಕೆ.ಎಸ್.-13-13ರಡಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 398 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 20.12.2017
 Development

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017(ಭಾಗ-1) 20.12.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಉಮಾನಂದ ರೈ, ಉ.ಕಾ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ಪಬವ 17 20.12.2017
 Development

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 80 ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 20.12.2017
 Administrative Matters

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 'ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೆ' ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 879 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 20.12.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ & ಇತರರ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 194 ಸೇಶಿಕಾ 2017 20 .12.2017
 Development

ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 460 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 15.12.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾವಾದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 235 ಜಿಪಸ 2017 15.12.2017
 Development

6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 15 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ದ.ಕನ್ನಡ) ರೂ.2794.70 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 440 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 15.12.2017
 Development

ACB ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನಾಯ್ಕ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು RDWSS ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 15.12.2017
 Administrative Matters

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 83 ಎಂ ಎಲ್ ಆರ್ 2015 15.12.2017
 Development

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಿದರಕೆರೆ ಮಂಜೇಗೌಡ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 433 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 15.12.2017
 Development

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಬೆಟ್ಟದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 444 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 15.12.2017
 Development

ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ 7 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017-18 11.12.2017
 Development

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇರಗಾಂವ, ಕಾವಲವಾಡ ಮತ್ತು 91 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 310 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017-18 11.12.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಿಜ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಯಮಗಳು 1994 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಫಟಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ 2011 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಜಿಪಸ 2017 11.12.2017
 Administrative Matters

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಜಿಪಸ 2017 11.12.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 401 ಎ ಎಫ್ ಎನ್ 2017 11.12.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 176 ಪಬವ 2017 11.12.2017
 Administrative Matters

2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೋಬೆಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಪಬವ 17 11.12.2017
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ SDP ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 137 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 22.11.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಗಾಯಿತ್ರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು, ಸದಸ್ಯರು, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 787 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 22.11.2017
 Development

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 194 ಜಿಪಅ 16 22.11.2017
 Development

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ & ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 89 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 17 09.11.2017
 Development

ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 09.11.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 401 ಎ ಎಫ್ ಎನ್ 2017 31.10.2017
 Administrative Matters

KPSC ಮುಖಾಂತರ 2014ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಕಾ.ನಿ.ಅ/ಸ.ಕಾ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ಪಬವ 2017 26.10.2017
 Development

ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಕಾವೇರಿ ಪಾಲೀಮರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ‍್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 426 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 26.10.2017
 Development

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ - ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾ:ನ ನಿಲ್ಕುಂದ ಪಂಚಾಯತ್, ಹುಕ್ಕಳಿ-ಹುತ್ತಗಾರ ಮರಾಠಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನು ಬಂಡಲ-ಕಂಚಿಕೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ವಯಾ ಹಳ‍್ಳಿಬೈಲ್ ವರೆಗೆ 1.80 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ‍್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 427 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 26.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್/ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 188 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2017 25.10.2017
 Administrative Matters

ಮಲಪ್ರಭಾ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ DBOT ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ, ಕಗದಾಳ, ಹರಳಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2017 21.10.2017
 Administrative Matters

NRDWP ಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2017 21.10.2017
 Administrative Matters

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ಮತ್ತು ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 13.10.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 578 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015(ಭಾಗ) 13.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್.ಪುರೋಹಿತ, ಅಂದಿನ ಸ.ಇಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 54 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017 13.10.2017
 Administrative Matters

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:28.07.2016ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣ್ಣಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್.ಈಶ್ವರಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ "ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೀತ" ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 692 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 13.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳು - ಬಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 04 ಪಬವ 15 13.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿ.ಪಂ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 16 13.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ದೇವರಾಜ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ. & ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ವಿ. ವಿತರಣಾ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ.ಹೆಮಚಂದ್ರ, ಉ.ಕಾ. ರವರಿಗೆ 53‍F ರನ್ವಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 220 ಪಬವ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮೇಟಿ, ಕಾ.ನಿ.ಅ, ಕಲಘಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 19 ವಿಸೇಬಿ 2014 12.10.2017
 Administrative Matters

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಗಂಗಾವತಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 81 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 165 ವಿಸೇಬಿ 17 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ 2016 (ಭಾ) 12.10.2017
 Administrative Matters

KAT A.No. 899/2016 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜೆ.ಮುರಗಾಲಿ, ಸ.ಇಂ. vs ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ & ಇತರರು.

ಗ್ರಾಅಪ 68 ಜಿಪಅ 16 12.10.2017
 Administrative Matters

ರಾಯಚೂರು ಜಿ.ಪಂ. ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 12.10.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 15047/2017ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 124 ವಿಸೇಬಿ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವೈ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ. ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 49 ವಿಸೇಬಿ 11 12.10.2017
 Administrative Matters

HKDB ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 06 12.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕು.ನೀ.ಸ.ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇ.ವಿ. ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 413 ಸೇಶಿಕಾ 2015(ಭಾ) 12.10.2017
 Administrative Matters

ಡಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಸ.ಕಾ.ಇಂ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಕಾ.ಇಂ. & ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 13 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ.ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಅಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 49 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 12.10.2017
 Administrative Matters

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ & ಫ್ಯಾನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಟಿ.ಪ್ರೇಮ, ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 230 ಜಿಪಅ 17 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 161 ವಿಸೇಬಿ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ದರ್ಗಾಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 366 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 12.10.2017
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1117 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಷಫಿ ಉಲ್ಲಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಪಿ.ರಾಜಪ್ಪರವರು ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 208 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಲವಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 317 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಜಮಾದಾರ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಚಿಗರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವರಾಮ ಚೌಗಲೆ, ಸದಸ್ಯರು, ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 677 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 304 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

E.D MGIRED ರವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಹಾಗೂ ಡಾ||ಶೋಬಾ ಆನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಜೈಅಯೋ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಡಗಾಂವ್ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 575 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಮೇಲಿನ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 161 ಕೆಎಸ್ಎನ್ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರಿ.ವೈ.ಡಿ.ಕುನ್ನಿಬಾವಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 121 ವಿಸೇಬಿ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಡಿಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ

ಗ್ರಾಅಪ 539 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ (ಜನವಸರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ & ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು 2016 ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭುಜಂಗ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 680 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸತತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1141 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ವೈ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 399 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರೇಡ್ -1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತುರುವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 551 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ ಪ್ರಕರಣ 75ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 774 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಳಂಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 71 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ (Dead) , ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಅಧಿಕಾರಿ, ತಗ್ಗಿಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 702 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿ.ಹೇಮಶೇಕರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶೀಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 303 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹರಕಭಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 221 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 568 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 12.10.2017
 Administrative Matters

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 12.10.2017
 Administrative Matters

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 33ನೇ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಇವರು ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1139 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಓ.ಜಾನಕೀರಾಮ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 19 ವಿಸೇಬಿ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ, ಜಿ. ವಣಕ್ಯಾಳ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯಕ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಸೂರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ (ಹಾಲಿ ಪ.ಅ.ಅ ನಿವೃತ್ತ) ಿವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 860 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕಿ.ಇಂ. ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಹೊಸನಗರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 166 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 12.10.2017
 Administrative Matters

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೊಂಡಿರುವ ದೂರು/ರಜೆ/ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 438 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ. ಕುಂಬಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಂಡಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಪಬವ 2013 12.10.2017
 Administrative Matters

S.R.ಪಾಟೀಲ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 98 ಪಬವ 2015 12.10.2017
 Administrative Matters

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೊಡತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 660 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಜಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 629 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಹರವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಳ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 161 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 12.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬೋರೇಗೌಡ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಜಿ.ಪಂ. ತುಮಕೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 77 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 16 12.10.2017
 Administrative Matters

ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 392 ಸೇಶಿಕಾ 16 11.10.2017
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸೆಳೆದರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 282 ಜಿಪಅ 13 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಹಿಂ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 97 ವಿಸೇಬಿ 16 11.10.2017
 Administrative Matters

ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಜಿ.ಪಂ. ದಾವಣಗೆರೆ & ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 186 ವಿಸೇಬಿ 14 11.10.2017
 Administrative Matters

ಜಿ.ಪಂ. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ವಿಸೇಬಿ 14 11.10.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 40/8/2009, ಶ್ರೀ ಜಿ.ಬಿ.ನಂದಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 191 ಜಿಪಅ 2009 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿಂಧೆ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಇವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಪಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 193 ವಿಸೇಬಿ 17 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 84 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ.ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಅಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 49 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 11.10.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ರಚಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಕ.ಗ್ರಾ.ಮೂ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಭೀಮಕ್ಕಾನವರ್, ಕಾ.ಇಂ., ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 490 ಜಿಪಅ 13 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಿ.ಇಂ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 153 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು, ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ. ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ವಿ.ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು.

ಗ್ರಾಅಪ 6 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಹಿಂ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಎ.ಜಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, PDO ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ವಿಸೇಬಿ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗುತ್ತಿ ಜಂಬುನಾಥ, ಸಿ.ಇ.ಓ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ.ಪಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 247 ವಿಸೇಬಿ 16 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ತೇಜಸ್ವಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪಿ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 416 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಸಣ್ಣೇಗೌಡ, PDO ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 500 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿ.ಚಳಗೇರಿ, ಅಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 535 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಂಜೆದೆವನಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 879 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ 2) ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 397 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಪಮಾಲೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮರ್ಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವರ ದುವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 431 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 11.10.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 235 ಜಿಪಸ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾ|| ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ್ ಜಡಗೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿ.ಅ. ಶ‍್ರೀ ಗುಲಾಬ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 446 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2013 11.10.2017
 Administrative Matters

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವರದಿ-ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪುಣಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ

ಗ್ರಾಅಪ 270 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

(1) ಶ್ರೀ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸುಂಧಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, (2) ಶ್ರೀ.ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸುಂಧಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ,ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು (3) ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸುಂಧಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 795 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಾಂತ ತವಣಪ್ಪ ಕಾಮಗೌಡ,ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ನಿಪನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 713 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016(ಭಾಗ-1) 11.10.2017
 Administrative Matters

ಇರ್ವತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 330 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕ್ಯಾದಿಗೇರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 259 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಬಿ.ಜಾಧವ್, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 330 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಡಿತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ..

ಗ್ರಾಅಪ 810 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಾಲಿಮಠ, ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿಡನೇಗಿಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 658 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಟಕಭಾವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಿಂದ ಮಂಟೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 396 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆಧ಻ಯದ ಶೇ.50 ನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸನೀಇ 03 ಜಸಂಯೋ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ.ಎ, ಪಿಡಿಓ, ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 552 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೋಣಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 659 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್.ಗುರುನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸತತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 263 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಯಚಾಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾದ ಪಂಚ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾಜಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 996 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವಿವಾಧಿತ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:83/ಸಿಡಿ-65/ಎ.ಬಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಿಡಿಓ ಹರೇಕಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 339 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಂಬಣ್ಣ ಅರೋಲಿಕರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 284 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾ-1) 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ನಾಯಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಿಸಿಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 902 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಪ್ಪ ಶಿವಪೂರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 864 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಸವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಟಿ.ದೊಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ನಾಯಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಿಸಿಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 902 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ರೇಷ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 156 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 17 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ.ಗಡ್ಡದ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 379 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ, PDO ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 443 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 16 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಾವಿದ್ ಅಹಮದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1137 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ನಸರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 762 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಾವ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮೊಯ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎನ್.ಬಡಿಗೇರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದೋರನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 182 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 54 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಖೊಟ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪ.

ಗ್ರಾಅಪ 120 ಜಿಪಸ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 448 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಿ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 312 ಜಿಪಅ 17 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಾರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪುನ್ನಪ್ಪಾ ನಿಂಬಾಳ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 858 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಬರ್ಖಾಸ್ತುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 372 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಜಿಪಅ 17 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಯಣ್ಣ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 96 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 11.10.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಂ:2622/2005ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ವಿಸೇಬಿ 16 11.10.2017
 Administrative Matters

ಊಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ವಿಸೇಬಿ 12 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್, ಸ.ನಿ(ಗ್ರಾ.ಉ) ತಾ.ಪಂ.ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 180 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪರಬಾರೆ ಕುರಿತು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 76 ವಿಸೇಬಿ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 134 ವಿಸೇಬಿ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

KAT A.No. 5372/2015ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 254 ಜಿಪಅ 15 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ.ಕುಂಬಾರ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 223 ವಿಸೇಬಿ 17 11.10.2017
 Administrative Matters

ಮಳವಳ‍್ಳಿ ತಾ.ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಡಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 97 ವಿಸೇಬಿ 10 11.10.2017
 Administrative Matters

CAG ಕಂಡಿಕೆ 212/06-07 ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 410 ಜಿಪಅ 12 11.10.2017
 Administrative Matters

ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ/ಸ್ವಭಾಯೋ 2017 11.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ. ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ತಹಾಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಇವರನ್ನು ಜಿ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಜಿಪಸ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಅರ್ನಾಡ ಪಿಡಿಓ, ಎಲ್.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,ಎಲ್.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ವಿರುದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 557 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 893 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಭರವಸೆ ಸಂಖ್ಯೆ 54ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 876 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 850 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 959 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಗ್ರಾ.ಪಂಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳ್ಲುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವೀಮರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿಯಮಗಳು 2016ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 702 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗಣಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧೀಕಾರಿ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 613 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಜಿಪಸ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ.ಎಸ್. ರವರು ನಿಯಮ 351 ರ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರ.

ಗ್ರಾಅಪ 155 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 169 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ವರ್ಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಂತರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 500 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಮೇಲ್ಮನವಿ .

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಜಿಪಸ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2015 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 427 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1115 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಬಳ‍್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 16(P2) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಮಟಗಾರ, ಕಿ.ಇಂ ಇವರನ್ನು ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 132 ಜಿಪಅ 17 10.10.2017
 Development

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 16 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 416 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗುರುಶಂಕರ, ಸ.ಇಂ. ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಗಡಿ & ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 77 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ.ಕುಂಬಾರ, APO ರವರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿ.ಪಂ.ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಪಬವ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 340 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಭರವಸೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 5058/2015 & 5068/2014ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 390 ಜಿಪಅ 2016 10.10.2017
 Development

NGNRY ರಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಂತ 1 & 2ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 343 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 10.10.2017
 Development

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾ||ನ ಕೆರೂರು, ಕಾಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ MVWSS ನ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1233 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016-17 10.10.2017
 Development

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನ.ಗ್ರಾ.ನ.ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 425 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಂದ ವಿಷಯದ ಮೇರೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 180 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 05 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕು.ನೀ.ಸ ಯೋಜನೆಯ ಬೇಕಾಗುವ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 17 10.10.2017
 Development

ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ 4 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 422 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚೌಕಿಮಠ, ಚಾಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಬೀಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 188 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಧರಣೇಶ್(ಸ.ನಿ)(ಗ್ರಾ.ಉ), ತಾ.ಪಂ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 306 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಕಾಶೀನಾಥ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 169 ಜಿಪಅ 16 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ ಗೌ.ತೋಟಗೇರ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ವಿಭಾಗ 04, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ಬೀಳಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ/ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 208 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2017 10.10.2017
 Development

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಆಸ್ತಿ ದಾಯಿತ್ವ ಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 264 ಎಪಿಆರ್ 2007 10.10.2017
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾ|| ನ ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕು.ನೀ.ಸ.ಯೋ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 16 10.10.2017
 Administrative Matters

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 788 ಉಖಾಯೋ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕ ಸಂಯೋಜಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 61 2015 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ್, ಸ.ನಿ(ಗ್ರಾ.ಉ) ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಹೊಸ AEE ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಸೇಶಿಕಾ 2016(P1) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕಾ.ನಿ.ಅ.ತಾ.ಪಂ. ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 84 ವಿಸೇಬಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪಿಲಮಡಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ವಿಸೇಬಿ 16 10.10.2017
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ-3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಎಸ್.02-07) ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 325 ವಿಸೇಬಿ 16 10.10.2017
 Development

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 361 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗ್ರೇಡ್-2, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಉ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 235 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ.ಪಾಟೀಲ್, ಕಾ.ಇಂ. ಇವರನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಜಿಪಅ 17 10.10.2017
 Development

ಬೆಂಗಳೂರು - ಚೆನೈ Expressway - NHAI - Krishnagiri NOC ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 116 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ. ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರವರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ವಿಸೇಬಿ 13 10.10.2017
 Development

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 412 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 403 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 10.10.2017
 Development

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 414 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ. ತುಮಕೂರು ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ವಿಸೇಬಿ 14 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪ್ರಭುಶಂಕರ್, ಬಿ.ಪಿ.ಕಂಗನಾಳ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ವಿಸೇಬಿ 14 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್, ಸ.ಇಂ. & ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಮಧುನಾಯ್ಕ ನಿವೃತ್ತ ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 112 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 10.10.2017
 Administrative Matters

KAT ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6523/13 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ & ಇತರು.

ಗ್ರಾಅಪ 369 ಜಿಪಅ 11 10.10.2017
 Administrative Matters

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ.ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 111 ವಿಸೇಬಿ 06 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ ಜಿ.ಪಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ವಿಸೇಬಿ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ HKDB ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 11 10.10.2017
 Administrative Matters

ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 753 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಂ.ಅ.ಅ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 16 10.10.2017
 Administrative Matters

KAT ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4899/16ರ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಸ 16(ಭಾ-1) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಜಿ.ಪಂ.ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಇವರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಜಿಪಸ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಉ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 261 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 16 10.10.2017
 Administrative Matters

ನೂತನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಜಿಪಅ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಡಾ|| ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ ರವರಿಗೆ ಉಕಾ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 176 ಪಬವ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪಂ.ಅ.ಅ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 63 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 15 10.10.2017
 Administrative Matters

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 32 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2017(ಭಾಗ-1) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಬಗ್ಗೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ನಾಗರಾಜು, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಸೇಶಿಕಾ 2017(P1) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆಂಚಣ್ಣವರ, ಉ.ಕಾ ಯವರ ಜನನ ದಿನಾಂಕದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಪಬವ 17 10.10.2017
 Development

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017(ಭಾಗ-4) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂ. ಭಟ್ ಕಿ.ಇಂ. KPCL ಇವರ ಒಪ್ಪಂದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಸೇವೆಯ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ಸೇಶಿಕಾ 16 10.10.2017
 Development

NGNRY ಹಂತ-3 ರಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 4.05 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 319 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Development

ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ಮತ್ತು ಎನ್.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.ಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 270 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

"The Prevention and Control of Infectious & Contagious Diseases in Animals Act, 2009" ರಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು "Village Officer" ಎಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ - ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 166 ಜಿಪಅ 2015 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶೇದಿಯಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ ದಿನಗೂಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರ ಇವರ ಸೇವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 319 ಜಿಪಅ 15 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೌರವ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDP 95 RDW&SD/SBM/2016 10.10.2017
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ - 23ರ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 399 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Development

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 393 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Development

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕಲ್ ಎ.ಡಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 261 ಆರ್ ಆಅರ್ ಸಿ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 174 ಆರ್ ಆಅರ್ ಸಿ 17 10.10.2017
 Development

ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಜಿ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ (ರೂ.95.00 ಲಕ್ಷಗಳು).

ಗ್ರಾಅಪ 411 ಆರ್ ಆಅರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

46 ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಮೂನೆ 9, 11A, ಮತ್ತು 11B ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 956 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(P3) 10.10.2017
 Administrative Matters

ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗ್ರಾಕುನೀನೈ 16 10.10.2017
 Development

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ನಂದಿತಾಪುರ ಆಲನಹಳ‍್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ (ರೂ.225.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು).

ಗ್ರಾಅಪ 405 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 335 ಜಿಪಅ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ & ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಬದಿ, ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ. ಕುಷ್ಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 177 ವಿಸೇಬಿ 17 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 235 ವಿಸೇಬಿ 2016(ಭಾಗ) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ. ಇಲಾಖೆಗೆ ವೃಂದ & ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0100
ಗ್ರಾಅಪ 151 ಸೇಶಿಕಾ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 & ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ದ್ವಿ.ದ.ಲೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

0100
ಗ್ರಾಅಪ 501 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 12(P2) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಉಕಾ/ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಾನಿಅ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

0100
ಗ್ರಾಅಪ 146 ಪಬವ 16 10.10.2017
 Administrative Matters

KAT ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4899/16 ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಅಳ್ಳಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಅ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ವರ್ಗಗಳ ಕೆಲ ನೌಕರರನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 267 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 16 10.10.2017
 Administrative Matters

ಹಿಂದಿನ ಟಿಡಿಬಿ/ಡಿಆರ್ ಡಿಎಸ್/ಜಿ.ಪರಿಷತ್ ಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ/ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಬ‍ ಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 104 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 10.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿವೃತ್ತ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 278 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.10.2017
 Administrative Matters

ಕಿ.ಇಂ ಗಳ B.E. ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಸೇಶಿಕಾ 17(P1) 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವ/ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 104 ಉಖಾಯೋ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂ. ಇಲಾಖೆಯ ಸ.ಕಾ.ಇಂ.ಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 3 ಸೇಶಿಕಾ 2017 10.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 301 ಜಿಪಸ 2017 10.10.2017
 Development

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ SCP/TSP ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ SC/ST Hostel ಮತ್ತು SC/ST ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2205 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು KRIDL ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 326 ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನೈ ಇ 2017-18 09.10.2017
 Development

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 39 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ (ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ - ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳು).

ಗ್ರಾಅಪ 417 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 09.10.2017
 Administrative Matters

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ವಾರನ ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶಾಸಮರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಖಾಯೋ ಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 31(1) ಉಖಾಯೋ 17 09.10.2017
 Administrative Matters

MGIRED ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ M D KSBDB ರವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಜೈಅಯೋ 2017 09.10.2017
 Administrative Matters

KAT ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1989/2017 ಜಗನ್ನಾಥ ಮಜಗೆ ಸ.ಕಾ.ಇಂ

ಗ್ರಾಅಪ 223 ಜಿಪಅ 2017 09.10.2017
 Development

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಗೆ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 324 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 09.10.2017
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊಗಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 4ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 09.10.2017
 Administrative Matters

MGNREGA ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡುಸಿವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 163 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 09.10.2017
 Administrative Matters

'ಡಿ' ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತವಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 504 ಜಿಪಅ 15 09.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್, ಪಂ.ಅ.ಅ., ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಇವರನ್ನು ಮೈಸೂರು(SIRD) ಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 687 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 09.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ದೀಪಿಕಾ ರಾಣಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬಿ, (ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಉ)) ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 123 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2017 08.10.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 886 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 16 08.10.2017
 Administrative Matters

ಒಂದು ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಭೂಮಿಯ 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 650 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 06.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎನ್.ಹುದ್ದಾರ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 06.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂ.ಅ.ಅ. ತೋಟದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 226 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 06.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ್ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಖಣದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 06.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ರಾ. ಗುಂಡಾ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾ.ಪಂ. ನರಗುಂದ ಗದಗ ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 52 ವಿಸೇಬಿ 2017 06.10.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ ಸಚಿವರ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ವಿ.ಸ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 163 ಸ್ವೀಮರ 17 05.10.2017
 Administrative Matters

ದಿ:18.05.2017ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಂ. ರಾಜ್) ರವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 265 ಜಿಪಸ 2017 05.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 698 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 05.10.2017
 Administrative Matters

ಓಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 96 ಉಖಾಯೋ 2017 05.10.2017
 Administrative Matters

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕನಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯಗಳ, PMAY(G) ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿ:10/11-10-2017 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 520 ಉಖಾಯೋ 17 05.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧುರಿ ಸಿ.ಮಾಯಾಚಾರಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 880 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 04.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಎಂ.ಡಿ. ಕೋಂ ನಾಗೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 373 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 04.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಮಂಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ,ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವರದಿಯನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 455 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 04.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಡಿಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 847 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 04.10.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗುರುಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಡಿಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 847 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 04.10.2017
 Administrative Matters

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂಚುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 308 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 04.10.2017
 Administrative Matters

ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015(P4) 04.10.2017
 Administrative Matters

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ನವೀಕರಣ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 02 2015 03.10.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ 2014ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್(ಬಿ) ಕಾ.ನಿ.ಅ/ಸ.ಕಾ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ಪಬವ 17 02.10.2017
 Administrative Matters

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 27.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 376 ಜಿಪಅ 2017 27.09.2017
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ ಮತ್ತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ-2 ಮತ್ತು ಹಂತ-3 ರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 302 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 27.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ KCSR 247 A ರಂತೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2016(ಭಾ-1) 21.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಉ.ಕಾ. ಜಿ.ಪಂ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು.

ಗ್ರಾಅಪ 163 ವಿಸೇಬಿ 17 21.09.2017
 Administrative Matters

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸನಗರ ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015(ಭಾ-2) 21.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾಗಾಯಿದಾಯ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 685 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 20.09.2017
 Development

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 40.20 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 20.09.2017
 Development

ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ 54 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ (ಶ್ರೀ ಕೋಳಿವಾಡ).

ಗ್ರಾಅಪ 395 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 20.09.2017
 Administrative Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ/ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 61 (ಭಾ-2) 16.09.2017
 Development

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 40.20 ಕಿ.ಮೀ ಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 390 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 16.09.2017
 Development

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 17 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1138 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016-17 16.09.2017
 Development

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017(ಭಾಗ-3) 15.09.2017
 Development

ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 481 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 15.09.2017
 Administrative Matters

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವೈಜನಾಥ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ ಹುದ್ದಾರ, ಆಲ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 865 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.09.2017
 Administrative Matters

ಕುಮಾರಿ ಖಮರ್ ಬೇಗಂ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಿಟ್ಟಿಮಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 345 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 12.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ಆನವಟ್ಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 765 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಯು.ಎಸ್.ಪಲ್ಲಾನ್, ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 220 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತವಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮಗೌಡ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಿಪನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 229 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 12.09.2017
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಾರಅಲಿ ಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ, 2) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ಬಲೂಚಿ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಮತ್ತು 3) ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಚವ್ಹಾಣ್, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 719 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 12.09.2017
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ಮೌಲಸಾಬ್, ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, 2) ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಎಸ್. ಗದಗಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರು ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಣಿಬೆಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1089 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ವೀರಾಂಜನೇಯ, ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಯೋಗೇಶ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೆರಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರಿನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 340 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೋಗಿಪೇಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 817 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲಕಾಂಬಕರ್, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸುಳಗಾ (ಹಿಂಡಲಗ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 918 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 08.09.2017
 Administrative Matters

SIRD ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 308 ಜಿಪಸ 2017 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ.ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಳಲಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಿ.ಬಿ.ಮೌನೇಶ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 105 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚೌದರಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಜ್ಜಲ್, ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 493 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 867 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧುರಿ ಅಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧನಪಾಲ ಶಿಪ್ಪೊರೆ, ಶ್ರೀ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ನರಸು ಬೆಡಕಿನಹಾಳ, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಗಳತಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 811 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 08.09.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅರುಣ್ ದತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 08.09.2017
 Administrative Matters

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ‍್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 750 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 07.09.2017
 Administrative Matters

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 607 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 04.09.2017
 Development

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾರಠಾಣ ವಿ.ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನಾದೇಶದನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 331 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 04.09.2017
 Development

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 04.09.2017
 Development

ಜಗಳೂರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 04.09.2017
 Development

ಹಾಸನ - ಅರಸೀಕೆರೆ - ಗಂಡಸೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 247 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 30.08.2017
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 30.08.2017
 Development

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017(ಭಾಗ-1) 30.08.2017
 Development

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017 30.08.2017
 Development

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 3000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2017 23.08.2017
 Administrative Matter

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 112 ರಡಿ DEO Post ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2016 22.08.2017
 Administrative Matter

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್-1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1153 ಗ್ರಾಪಂಅ 16 22.08.2017
 Administrative Matter

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2017(P1) 22.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಜಹೀರುದ್ದೀನ್, ಕಿ.ಇಂ & ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 21.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಡಿವೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಟೆತ್ತನವರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 836 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 21.08.2017
 Administrative Matter

ಮರಣ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 18.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಪಾಪಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಕಂಟನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಬಳ‍್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 18.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಪಾಪಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, (ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಕಂಟನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಬಳ‍್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 18.08.2017
 Administrative Matter

ಹಳ್ಳಿಸಂತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1111 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 18.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಕೆ.ನಾಗೇಗೌಡ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, (ನಿವೃತ್ತ) ಹಿಂದಿನ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವ ದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 582 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 18.08.2017
 Administrative Matter

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಟ್ & ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕು.ನೀ.ಸ ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನಿಸ(5) 17 18.08.2017
 Administrative Matter

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017 18.08.2017
 Administrative Matter

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಹೊಡ ದಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಸ್ವಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ‍್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 220 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 18.08.2017
 Administrative Matter

Exemption of Local body Tax on vacant Land Building and Structures in SEZ.

ಗ್ರಾಅಪ 568 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 18.08.2017
 Administrative Matter

ಟಿ.ಆರ್.ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಟೈನ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ರವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿ.ವಿ.ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾಮೂಸೌ 2017 18.08.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ

ಟಿ.ಆರ್.ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಟೈನ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ರವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿ.ವಿ.ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಜಿಪಸ 2017 18.08.2017
 Administrative Matter

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಬವ್ವ ಎಸ್.ತಾಳವರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ.ಗ್ರಾ.ಸ್ವ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ) ಮತ್ತು 48(4) ರಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 542 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 18.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಹೋತಪೇಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಹಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಪಿ.ಆರ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1019 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 18.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಕೆ.ನಿಂಗೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 496 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 18.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 18.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 230 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 18.08.2017
 Administrative Matter

ಡಾ|| ಸಿ.ವಿ.ಸ್ನೇಹಾ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅ) ಜಿ.ಪಂ. ಮಂಡ್ಯ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 200 ವಿಸೇಬಿ 16 09.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತಿತರರ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವರದಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 183 ವಿಸೇಬಿ 16 09.08.2017
 Development

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2017 07.08.2017
 Administrative Matter

ಓಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ರವರ ಕಾರ್ಯಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 88 ಉಖಾಯೋ 17 07.08.2017
 Administrative Matter

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 04.08.2017
 Administrative Matter

ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಸ್ವೀಮರ 2016 04.08.2017
 Administrative Matter

HKDB ಯಿಂದ ಬಳ‍್ಳಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 04.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಕಿ.ಇಂ.ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017 04.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 227 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 04.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಹುಡೇದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಎ.ಸಿ.ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 194 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 04.08.2017
 Development

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 04.08.2017
 Administrative Matter

ಹಿಂದಿನ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್/ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸೇವೆಯ ನೌಕರರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014 04.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ.ಇಂ-2 ಇವರ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 231 ಸೇಶಿಕಾ 2016 04.08.2017
 Administrative Matter

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ್, ಸ.ಇಂ-2 ಇವರ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 163 ಸೇಶಿಕಾ 2016 04.08.2017
 Administrative Matter

2015ನೇ ಸಾಲಿನ ಓಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ - ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 509 ಉಖಾಯೋ 15 27.07.2017
 Administrative Matter

Seeking Permission to discharge function of the University under transitory provisions.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ಜಿಪಸ 2017 27.07.2017
 Administrative Matter

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 277 ಜಿಪಸ 2017 27.07.2017
 Development

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.1.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 214 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 20.07.2017
 Development

ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 18.07.2017
 Development

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ .

ಗ್ರಾಅಪ 244 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 17.07.2017
 Development

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 248 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 17.07.2017
 Development

ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ SCP/TSP ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 230 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 17.07.2017
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ - ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.10ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 294 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 17.07.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ , ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಿ ಕಣಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 841 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಂಬಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 477 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 25.06.2017
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಣೀನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 322 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 302 ವಿಸೇಬಿ 2014 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೆಂಡ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 286 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಳ‍್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 282 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2017 25.06.2017
 Administrative Matters

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 271 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಣಸೂರು KAT ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6461/15.

ಗ್ರಾಅಪ 237 ವಿಸೇಬಿ 15 25.06.2017
 Administrative Matters

CEO, ಮಂಡ್ಯ & ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 229 ವಿಸೇಬಿ 15 25.06.2017
 Administrative Matters

ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೊದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 174 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಂಜು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜಿ.ನಾಯಕ್, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ - ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 113 ವಿಸೇಬಿ 17 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 98 ವಿಸೇಬಿ 15 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲವ್ವಾ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 28.06.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 65 ಎಫ್ ಪಿ ಆರ್ 2017 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜೈಕೃಷ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 47 ವಿಸೇಬಿ 16 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 44 ವಿಸೇಬಿ 16 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡೂರು ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 43 ವಿಸೇಬಿ 16 25.06.2017
 Administrative Matters

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ರಸ್ತೆ 2014 25.06.2017
 Administrative Matters

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ - ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 12 25.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ, ಕಿ.ಇಂ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 5 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2017 25.06.2017
 Administrative Matters

ಒಂದು ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಭೂಮಿಯು ಎರಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 650 ಗ್ರಾಪಂಅ 15 17.06.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 598 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 17.06.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವೃಂದವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 142 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2014 17.06.2017
 Administrative Matters

2014-15ರ ಆಯವ್ಯಯ ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಜಿಪಸ 2014 17.06.2017
 Administrative Matters

ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 672 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 22.06.2017
 Administrative Matters

ಗಾಂಧಿ ಕನಸು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ ಗ್ರಾನೀಸನೈಇ/ಸಾಂಕ/17/2014-15 22.06.2017
 Administrative Matters

ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಾಗದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 68ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಿಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಕುರಿತು.

ಆರ್ ಡಿ 46 ಎಲ್ ಜಿ ಪಿ 2017(P1) 21.06.2017
 Administrative Matters

GPDP ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 175 ಜಿಪಸ 2017 17.06.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 219 ಜಿಪಸ 2017 17.06.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ ಕುರಿತು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ ಸುಗ್ರಾಯೋ 2017 17.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾ.ಪಂ. ಹಾಸನ ಇವರ ವಿಲೀನಾತಿ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 156 ಪಬವ 2016 16.06.2017
 Administrative Matters

NRDWPಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ/2017 16.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾವ್ ವೈ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕುರಿತು .

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಜಿಪಸ 2017 15.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಖತ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರನ್ನು KSBBBಗೆ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/46/ಜೈಅಯೋ/2017(P1) 15.06.2017
 Administrative Matters

BRC/CRC ಗಳ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/69/ಗ್ರಾನೀಸ(2)/15 14.06.2017
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/262/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 14.06.2017
 Development

ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/479/ಜಿಪಅ/15 13.06.2017
 Administrative Matters

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/10/ಗ್ರಾವಿಯೋ/17 13.06.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/73/ಗ್ರಾಪಂಸಿ/17 13.06.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2017.

ಗ್ರಾಅಪ/61/ಗ್ರಾಪಂಅ/2017 12.06.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್/ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/80/ಜಿಪಸ/2017 12.06.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ 247(ಎ) ರಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/38/ಗ್ರಾಪಂಸಿ/2016 (ಭಾ-1) 12.06.2017
 Development

ಗಾಂಧಿಪಥ (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ-4) ರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/16 12.06.2017
 Administrative Matters

ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ.ಕೋಳಿವಾಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/192/ಜಿಪಸ/2017 09.06.2017
 Administrative Matters

'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ' ಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/159/ಜಿಪಸ/2016 09.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/333/ಜಿಪಅ/2016 09.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಗಂಘಾವತಿ, ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/929/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 09.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕಂಠಿ ವೀರೇಶ್, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ‍್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/1183/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.06.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ Data Entry Operator ಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/47/ಗ್ರಾಪಂಸಿ/16(P1) 08.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/1144/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.06.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ ಇವರನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/89/ಜಿಪಅ/17 08.06.2017
 Development

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಘಾರಪೇಟೆ & ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/221/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 07.06.2017
 Development

ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 85 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/235/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 07.06.2017
 Development

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಯಲಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/708/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 07.06.2017
 Administrative Matters

KSRDPR University Amendment Bill 2017.

ಗ್ರಾಅಪ/106/ಜಿಪಸ/2017 06.06.2017
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/174/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2016 05.06.2017
 Administrative Matters

KSRDPR University Amendment Bill 2017.

ಗ್ರಾಅಪ/106/ಜಿಪಸ/2017 06.06.2017
 Development

State Policy on Maintenance of Rural Roads.

ಗ್ರಾಅಪ/10/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/15(P-4) 30.05.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಂಗರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ಇವರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ‍್ಳಲು KRIDLಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/09/ಕಗ್ರಾಮೂ/2014 30.05.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಇವರನ್ನು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/267/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/17 25.05.2017
 Development

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ/1151/2016 25.05.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ, ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/1136/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 25.05.2017
 Development

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/148/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 25.05.2017
 Development

ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/97/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2016 22.05.2017
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/178/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 22.05.2017
 Development

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ - 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/181/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/17 20.05.2017
 Administrative Matters

ದಿನಾಂಕ 21 ಮತ್ತು 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ANSSIRD ಮೈಸೂರರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನ.

ANSSIRD ಸಮ್ಮೇಳನ 15.05.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/61/ಗ್ರಾಪಂಅ/2017 13.05.2017
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/128/ಜಿಪಸ/2012 13.05.2017
 Development

ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹಂತ-2 ಮತ್ತು 3ರಡಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/161/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/17 12.05.2017
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2ರಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/175/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/17 12.05.2017
 Development

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ/164/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 12.05.2017
 Development

ಗದಗ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ವೈ-2 ಮತ್ತು 3 ರ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/162/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 12.05.2017
 Development

ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ/127/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 12.05.2017
 Development

ಗಾಂಧಿ ಪಥ ಗ್ರಾಮ ಪಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/111/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 12.05.2017
 Administrative Matters

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/96/ಗ್ರಾಪಂಅ/2017 12.05.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ,ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ನೈ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/27/ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ/2016 12.05.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಸೂಚನಾದೇಶಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/116/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 05.05.2017
 Administrative Matters

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ/181/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 03.05.2017
 Administrative Matters

Task Force ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/130/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 03.05.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ (Support Activity) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

RDWS&SD/WSS/AAP/15/27/15-16 20.04.2017
 Administrative Matters

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿ ಆ ಸು ಇ 65 ಹೈ ಕ ಕೋ 2016 20.04.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/367/ಗ್ರಾಪಂಅ/2017 13.04.2017
 Administrative Matters

ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮುಇಂ/ಪಂರಾಇಂಇ/ತಾಸಂ-2/ಸಇಂ-7/2017-18 13.04.2017
 Administrative Matters

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಠಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 188 ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನೈ ಇ 14 12.04.2017
 Administrative Matters

KAT ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:193/2017 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಜಿಪಅ 2017 09.04.2017
 Administrative Matters

ಕೊಪ್ಪಳ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ ಅದರ 4 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/237/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2015 09.04.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2017.

ಗ್ರಾಅಪ/257/ಗ್ರಾಪಂಅ/2017 09.04.2017
 Administrative Matters

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ -1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/501/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 09.04.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿ 3ನೇ ವರದಿ (2013-14)ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 116 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.04.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 412/2010 ರ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ & ಇತರರು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/135/ಜಿಪಸ/2011 (P-II) 09.04.2017
 Administrative Matters

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹಿರಿಯಶ್ರೇಣಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/141/ಪಬವ/16 09.04.2017
 Administrative Matters

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ “ಸತರ್ಕತ ಕೋಶ” ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/150/ಸ್ವೀಮರ/2016(P1). 09.04.2017
 Administrative Matters

ಡಾ|| ಕೆ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರ ವಿಲೀನಾತಿ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ/159/ಪಬವ/2016. 09.04.2017
 Administrative Matters

2016-17 ರ ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/243/RDW&SB/16 09.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮು.ಕಾ.ಅ. ಜಿ.ಪಂ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/267/ಜಿಪಅ/16 09.04.2017
 Administrative Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೊಪ್ಪ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/302/ಕೆಎಸ್ಎಸ್/ 16 09.04.2017
 Administrative Matters

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/350/ಗ್ರಾಪಂಅ/2015(ಪಿ3) 09.04.2017
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ (ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ) ಕಛೇರಿವಾರು/ಹುದ್ದೆವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 15 09.04.2017
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಲ್ಲಭಾಪುರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/530/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 09.04.2017
 Administrative Matters

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/635/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/16 09.04.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 09.04.2017
 Administrative Matters

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ, ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/821/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 09.04.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ರಾಯಭಾಗ ತಾ|| ನ .ಪಾಲಭಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ MVWSS ನ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ/813/2016-17 09.04.2017
 Administrative Matters

Law Commission of India – Questionnaire on Uniform Civil code to bring about Family law reforms in the country.

ಗ್ರಾಅಪ 50458 RP 2016 09.04.2017
 Administrative Matters

ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 09.04.2017
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 03 09.04.2017
 Administrative Matters

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾವಿಯೋ 17 09.04.2017
 Administrative Matters

ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್/ಎಫ್.ಐ.ಎನ್/11/2015-16 09.04.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 09.04.2017
 Administrative Matters

ಸುಗ್ರಾಯೋ 1 ನೇ ಹಂತದಡಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2016 09.04.2017
 Administrative Matters

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗಟಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಗ್ರಾಪಸ 2014(P1) 09.04.2017
 Administrative Matters

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇದದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014(P3) 09.04.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 (ಭಾಗ-1) 09.04.2017
 Administrative Matters

ಸಮಗ್ರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 3 ಆರ್ ಪರಿಸರ ಪಾರ್ಕ್ (3R Environmental Park) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಇ ಎನ್ ಜಿ 17 09.04.2017
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 09.04.2017
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 09.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಜಿಪಅ 14 09.04.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 09.04.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಗಳಡಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಜಿಪಅ 14 09.04.2017
 Administrative Matters

KSBDB ಮಂಡಳಿ MGIREPಯಲ್ಲಿ 2. ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 80 ಜೈಅಯೋ 2016 09.04.2017
 Administrative Matters

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎನ್ ಕೇಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಪಬವ 17 09.04.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6471/2015, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 216 ವಿಸೇಬಿ 15 08.04.2017
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಚಿವರು /ಶಾಸಕರು/ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿರವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/17/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 08.04.2017
 Administrative Matters

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/36/ಸೇಶಿಕಾ/16 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾ.ಪಂ. ಟೀ.ನರಸೀಪುರ ರವರ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ಗ್ರಾಅಪ/97/ವಿಸೇಬಿ/16 08.04.2017
 Administrative Matters

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ Funding Pattern ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 104(ಎ) ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನೈ ಇ 2015-16 08.04.2017
 Administrative Matters

ವಿ.ಎಂ. ಹಲಿಗತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ , ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಮುಡಗೊಡ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ರವಿಕುಮಾರ್ , ಹಿಂದಿನ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ- ವಿಚಾರಣ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 08.04.2017
 Administrative Matters

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ 3054 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/157/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2016 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಆಸ್ತಿ ದಾಯಿತ್ವ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 262 ಎಪಿಆರ್ 2007 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಇವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ-2015 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/542/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆರ್.ಢಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿ.ಕೆ.ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/548/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 08.04.2017
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲುಕುದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/584/ ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2015 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧುರಿ ಸಿ. ರಾಮಾಚಾರಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/880/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 08.04.2017
 Administrative Matters

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/892/ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 Administrative Matters

ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/954/ ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ-2015 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 14 -ಮುತ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ

ಗ್ರಾಅಪ/1145/ ಗ್ರಾಪಂಅ/2016 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಡಿ. ಖಾಲಿದ್ ಅಲಿ , ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/164/ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ/2016. 08.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ವಿ. ಬದಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/177/ವಿಸೇಬಿ /2015 08.04.2017
 Administrative Matters

ACB ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ನಾಯ್ಕ, SE,RDWSS ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು-ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 17 08.04.2017
 Administrative Matters

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ –ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹೆ- 31 ರಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಯಾ ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪ ಎಂಡಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/135/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ /17 07.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ. ಆನವಟ್ಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ,ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/312/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2017 05.04.2017
 Administrative Matters

ಕ.ಆನ್ಯಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:7058/2011 ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮಾಗಡಿ ರವರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ/33/ಗ್ರಾಪಂನ್ಯಾ/2016 05.04.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/59/ಜಿಪಸ/2017 05.04.2017
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/69/ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ/2017 05.04.2017
 Administrative Matters

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ CA ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ/76/ವಿಸೇಬಿ/2017 05.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಅಮರಾವತಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/198/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2016 05.04.2017
 Administrative Matters

KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ/206/ಸ್ವೀಮರ/2016 05.04.2017
 Administrative Matters

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 788 ಉಖಾಯೋ 17 03.04.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 269 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 01.04.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾವ್ ವೈ ಘೋರ್ಪಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಜಿಪಸ 2016 01.04.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 01.04.2017
 Administrative Matters

ಪಿ ಡಿ ಓ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ - ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 322 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 16 (P1) 01.04.2017
 Administrative Matters

KAT ಅರ್ಜಿಸಂಖ್ಯೆ:4899/2016- ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಸಿ. ಅಳ್ಳಗಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.

ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಅ 16 31.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 31.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ‍್ರೀನಿವಾಸ ಅ.ಇಂ. ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ಜಿಪಸ 17 31.03.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮೂಲಕ ಇ-ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 317 ಗ್ರಾಪಂಅ 17 31.03.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 28.03.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 59 ಜಿಪಸ 2017 28.03.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾ.ಅ&ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವಾ ವಿಷಯ/ಕ್ರಿಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಪರವ 16 28.03.2017
 Administrative Matters

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1171 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 28.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಬೆಳಗಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಪಿ.ಡಿ.ಓ, ಉಗಾರ ಬುದ್ರುಕ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಲಿ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 541 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.03.2017
 Administrative Matters

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 28.03.2017
 Administrative Matters

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ.ಮಾಶ್ಯಾಳಕರ ಇವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 891 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.03.2017
 Administrative Matters

ರಾಜಯೋಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 525 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 28.03.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) (ನಿರಸನ) ನಿಯಮ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2017.

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 28.03.2017
 Administrative Matters

ಯುಗ ಪುರುಷ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017 27.03.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ 100 - ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ.ಕೋಶ 2017 27.03.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 382 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 27.03.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ & ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಸದಸ್ಯರ ವೇತನ ಅಥವಾ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2017ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 280 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.03.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಪಂಚಾಯತ್ ಜಮಾಬಂಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2017.

ಗ್ರಾಅಪ 325 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.03.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ತಾಪಸ 2017 25.03.2017
 Development

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚೀಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 41 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 646 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016 24.03.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 15 24.03.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 3ನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಕಂಡಿಕೆ-2.2.8.9/2008-09ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ವಿಸೇಬಿ 15 24.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕಟಗಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಬೀದರ್ ಮತ್ತಿಪ್ರರ ವಿರುದ್ದದ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ವಿಸೇಬಿ 16 24.03.2017
 Development

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017 23.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮದನಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುನುಗುಂದ ತಾ|| ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-ಎ.

ಗ್ರಾಅಪ 537 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.03.2017
 Administrative Matters

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ಣಪ್ಪಾ ಘಂಟಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 473 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.03.2017
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ .

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 23.03.2017
 Development

ಭಟ್ಕಳ ತಾನ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ NGNRY-23 ರಡಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3.00ಕಿ.ಮೀ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 23.03.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 74 ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಿ 2017 23.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಜಿ ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 23.03.2017
 Administrative Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 1998 ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಜಿಪಸ 2017 23.03.2017
 Administrative Matters

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.1241/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 5-05 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 2-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಎಲ್ ಜಿ ಜೆ 2017 23.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೈ ಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನವಳ್ಳಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ// ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 920 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 21.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹಿಂದಿನ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮದ್ದೂರು ತಾ// ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನೌಕರರಾಗಿ ದುರ್ವತನೆಯಿಂದ ನೆಡೆದುಕೂಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 538 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 21.03.2017
 ಆAdministrative Matters

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಪಂ.ಅ.ಅ ನಿವೃತ್ತ ಹಿಂದಿನ ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ದಂಡನಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 443 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 21.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಭವನಿ ನಾರಾಯಣ ಚಂದವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹಷಫ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಾಫರ್ ಗಾನಿ ಚಂದವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂನ್ನವರ ತಾ// ಇವರ ವಿರುದ್ದ ನಿಯಮ 48(4) ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 232 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 21.03.2017
 Administrative Matters

Districts Innovative Funds ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 111 ಜೈಅಯೋ 2016 21.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಂ. ಮಂಡ್ಯ ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 73 ವಿಸೇಬಿ 14 21.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಣ್ಣವೀರಪ್ಪ, ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ತಾ.ಪಂ. ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಹಜರತ್ ್ಷಾಹ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ವಿಸೇಬಿ 2014 21.03.2017
 Administrative Matters

Regarding use of Innovative Source Tapping Magmatic Aquifer in Karnataka, adopting M/s Water Quest Hydroresources developed Technology.

ಗ್ರಾಅಪ/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/1344/2016-17 21.03.2017
 Administrative Matters

T R Media Entertainment Private Limited ಇವರ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಜಿಪಸ 2017 21.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 21.03.2017
 Administrative Matters

ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ.ಕೋಶ 2016 21.03.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಜಿಪಸ 2016 20.03.2017
 Administrative Matters

ಮಗಾನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಓಂಬಡ್ಸ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 562 ಉಖಾಯೋ 16 20.03.2017
 Development

ಗಾಂಧಿಪಥ - ಗ್ರಾಮಪಥ (ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4) ರಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 80 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 20.03.2017
 Administrative Matters

ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಳಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು & ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ KPR Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 18.03.2017
 Administrative Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಉಪವೇಶನ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಜಿಪಸ 2017 18.03.2017
 Administrative Matters

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಕಾಮಧೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1063 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 18.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ರಾಮ ಪಳಗಾರ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 18.03.2017
 Development

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 18.03.2017
 Administrative Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 18.03.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಗ್ರಾಅಪ 17 15.03.2017
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 08.03.2017
 Development

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 4 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 08.03.2017
 Development

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ 143 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಕಾನಿಅ ರವರ ಆಸ್ತಿದಾಯಿತ್ವದ ವಿವಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 235 ಎಪಿಆರ್ 07.03.2017
 Development

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 4 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 08.03.2017
 Development

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ 143 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.03.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಗೆ ಓರ್ವ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 293 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 07.03.2017
 Development

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಮಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು(ರೂ.3505.14 ಲಕ್ಷಗಳು).

ಗ್ರಾಅಪ 174 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.03.2017
 Development

ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 97 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.03.2017
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹರಿಹರ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 23 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 07.03.2017
 Development

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರುಗಳಿಂದ 3054 ರಡಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಬಂದ ಮನವಿಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 07.03.2017
 Development

ಧಾರವಾಡ ಜಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಟ್ಟು 3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 07.03.2017
 Development

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರು ಅನುದಾನ ಕೋರಿ (ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಟಮ್ಮ) .

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 07.03.2017
 Development

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಭೀವ್ಋದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 07 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 07.03.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36724 ಸೇವೆಗಳು-4 2016 07.03.2017
 Administrative Matters

ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿರವರ ಸೂಚನಾದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 03.03.2017
 Administrative Matters

KRIDL ನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 04 ಕಗ್ರಾಮ 2017 02.03.2017
 Administrative Matters

Declaration of few Talukas of the districts in the State as drought affected areas during 2016-17.

ಗ್ರಾಅಪ 858(1) ಉಖಾಯೋ 2016 28.02.2017
 Administrative Matters

HKDB ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ದುರುಪಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 28.02.2017
 Administrative Matters

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.49.75 ಕೋಟಿಗಳು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 28.02.2017
 Administrative Matters

ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 23.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 269 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 23.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2(ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ) ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 96 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕಿತ್ತೂರ್, ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಟ್ಟಿಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ್ವಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 781 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 22.02.2017
 Development

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 216 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು(DBOT) ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 863 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016 22.02.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ 371J ಅಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಸ್ವೀಮರ 2016 16.02.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ‍್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ - ವನಿಮೇ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 357 ಪಬವ 2015 15.02.2017
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ 22ರ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಉಖಾಯೋ 2016 15.02.2017
 Administrative Matters

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 788 ಉಖಾಯೋ 2016 15.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿಂಧೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಂಡದಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಿ.ಇಂ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ,(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಅ 10ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 111 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಿ.ಇಂ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ,(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 226 ಜಿಪಅ 10ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 111 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 13.02.2017
 Development

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಜಿಪಅ 2015 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ನವಲಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಹವಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಸ.ಇಂ, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 13.02.2017
 Administrative Matters

ಬರಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಗರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2004 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಮೇಟಿ, ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 13.02.2017
 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ ಬನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 153 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಬ್ಬಗೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆನೇಕಲ್ ತಾ// ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 359 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹೀದಾ ಕೋಂ ಎಂ. ಅಸ್ಳಾಂಉಲ್ಲಾಖಾನ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾ, ಹುಲಿಕೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 342 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ 2ನೇ ವರದಿ (2011-13) ಯಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ-2.6 ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 280 ಜಿಪಅ 2013 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೂಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ(ಈಗಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 218 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ, ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ), ಶ್ರೀ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 13.02.2017
 Administrative Matters

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 13.02.2017
 Development

ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 121 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 13.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ) ಗ್ರಾ.ಕು.ನಿ.ನೈ.ಇಲಾಖೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 13.02.2017
 Administrative Matters

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 355 ಜಿಪಸ 2016 13.02.2017
 Development

ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 137 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 Development

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 91 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 Development

ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ P.K.No. K.S.17-15ರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾ-7) 08.02.2017
 Development

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 17 08.02.2017
 Development

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 192 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 Administrative Matters

ದಿ:15.03.2016ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 08.02.2017
 Administrative Matters

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಿ.ಎ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46/2016 08.02.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ.ಮಹೇಶ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), KSFC, ಮಡಿಕೇರಿ ರವರ ಒಪ್ಪಂದದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 371 ಸೇಶಿಕಾ 15 08.02.2017
 Development

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ವಾಸವಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 187 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 08.02.2017
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 07.02.2017
 Development

ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ: ಬಿಡಕಿ-ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಲಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 07.02.2017
 Development

ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 30.01.2017
 Administrative Matters

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆರೆವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 88 ಗ್ರಾಪಂಅ 2017 25.01.2017
 Administrative Matters

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಂ. ಔರಾದ್ (ಬಿ) ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ವಿಸೇಬಿ 2016 25.01.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಯೋಉಮಾ 2016 25.01.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ (ಜನವಸತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು) ಅಧಿನಿಯಮ 16.

ಗ್ರಾಅಪ 151 ಗ್ರಾಪಂಅ 16 23.01.2017
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಸಭೆಗಳ ಕೋರಂ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಜಿಪಸ 2016 23.01.2017
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ವಿಧಾನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 543 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 23.01.2017
 Administrative Matters

ದಿ:31.03.14 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ C&AG ರವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ.

ಗ್ರಾಅಪ 1031 ಗ್ರಾಪಂಅ 15 23.01.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು 20 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ತಾಪಸ 2016 23.01.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ/ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 673 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.01.2017
 Administrative Matters

NON KAS toIAS ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋಟಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಪಬವ 16 23.01.2017
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 893 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 23.01.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 408 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 23.01.2017
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 1181 ಗ್ರಾಪಂಅ 16 23.01.2017
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಸೇಶಿಕಾ 15(P1) 23.01.2017
 Administrative Matters

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 97/2016 23.01.2017
 Development

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016(P-4) 21.01.2017
 Administrative Matters

ಹಿಂದಿನ DRDs/TDB/ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014 21.01.2017
 Development

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 193 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 21.01.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಲ್.ಸಕನಾದಗಿ, ಗ್ರೇಡ್-1 ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 329 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 11 18.01.2017
 Development

ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹರಳೂರು ಗ್ರಾ.ಒಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಮ್ಮಂಜಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಹರಳೂರು (1.60 ಯಿಂದ 3.20ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2017 18.01.2017
 Development

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 417 ಪಬವ 2013 18.01.2017
 Administrative Matters

STA ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1185 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016 18.01.2017
 Development

ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ನಿರ್ವಹಣಾ/ದುರಸ್ತಿ(ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್)ರಡಿ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂದಿಗೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ‍್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48/1 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 18.01.2017
 Development

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪಂರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸೂಚನೆ:2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಲಡಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054ರಡಿ ರೂ.200 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 18.01.2017
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1122 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 18.01.2017
 Administrative Matters

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಬಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚಿಕ್ಕಗೊಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ವಾರಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 1114 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 18.01.2017
 Administrative Matters

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 450 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾಗ-3) 14.01.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ.ಹೊಳೆಯಾಚಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕಿ.ಇಂ., ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 49 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 14.01.2017
 Development

PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ WPPಗಳನ್ನು KRIDL ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 14.01.2017
 Development

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಹಳ್ಳಿ-ಸಂತೆ' ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 389 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾಗ-3) 14.01.2017
 Development

ನೀತಿ ಆಯೋಗದಡಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಸನಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ R.O. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ Reject management issues ಅನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1121 RDW&SD 2016 14.01.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉ.ಕಾ, ಬೀದರ ಇವರ ಅಘೋಷಿತ ಶಿಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 208 ವಿಸೇಬಿ 2016 02.01.2017
 Administrative Matters

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದಿ:14.06.13ರವರೆಗಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ Single layout Plan Approval ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 956 ಗ್ರಾಪಂಅ 16(P1) 02.01.2017
 Development

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ಕೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 88 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2013 02.01.2017
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 384 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.12.2016
 Administrative Matters

ANSSIRD ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ತಾಪಸ 2013 28.12.2016
 Development

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 27.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ,ಹಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮ್ಯೆಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 352 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 27.12.2016
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 329 ಜಿಪಸ 2016 27.12.2016
 Administrative Matters

ಮೇ||ಮೇಘಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಬಿಜಾಪುರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಉಖಾಯೋ 2012 27.12.2016
 Administrative Matters

ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕುಡಿಯವು ನೀರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್ ಅರ್ ಇ.ಜಿ.ಎ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 215 ವಿಸೇಬಿ 2012 27.12.2016
 Development

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.200 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 128 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 27.12.2016
 Development

Heritage Village Park at MGIRED.

ಗ್ರಾಅಪ 83 ಜೈಅಯೋ 2016 27.12.2016
 Administrative Matters

KREGS- Ist Council meeting proceedings .

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಉಖಾಯೋ 2006 27.12.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 27.12.2016
 Administrative Matters

ಗದಗದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್/ಎಲ್ ಎಚ್-ಎನ್ಎಫ್/ಗದಗ-ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ/2016-17 22.12.2016
 Administrative Matters

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2012-13 ರಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ 20.12.2016
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 (ಭಾ-1) 20.12.2016
 Development

Identification of one rainfed District in Karnataka for demonstration of promoting biofuels through waste land.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಜೈಅಯೋ 2016 20.12.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 114 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾ-1) 19.12.2016
 Development

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ & ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾ-2) 20.12.2016
 Development

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 20.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಉ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 211 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 20.12.2016
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಜಿಪಸ 2016 20.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾದೇವಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 594 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 20.12.2016
 Development

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ & ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು PRED ಯಿಂದ KRIDL ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48(45) ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 20.12.2016
 Development

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48(58) ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 20.12.2016
 Administrative Matters

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತಿಕರಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ DPRC ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 241 ಜಿಪಸ 2014 20.12.2016
 Development

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 55 ಗ್ರಾವೀಯೋ 2016 (ಭಾಗ-1) 19.12.2016
 Development

KRIDL ಮುಖೇನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 171 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 19.12.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ್ ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1131 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 19.12.2016
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016 19.12.2016
 Administrative Matters

ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 93 ಜೈಅಯೋ 2016 19.12.2016
 Development

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.700 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 91 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2013 19.12.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

M.H.ಭೀಮಕ್ಕನವರ, EE, ಅಮಾನತ್ತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 15 19.12.2016
 Development

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 15 19.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಜಗೆ, ಸ.ಕಾಇಂ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 14.12.2016
 Administrative Matters

BRC/CRC ಗಳ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 15 14.12.2016
 Administrative Matters

ಕಾನಿಅ ತಾಪಂ.ಔರಾದ್(ಬಿ) ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ವಿಸೇಬಿ 2016(P1) 08.12.2016
 Development

ಚಿಂಚಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(P1) 07.12.2016
 Development

KRRDA ವತಿಯಿಂದ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ|| ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 83 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 07.12.2016
 Development

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016(ಭಾ-6) 07.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಮದ್ದರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತಿರುಮಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 341 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 07.12.2016
 Administrative Matters

IEC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 07.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ್ ಬಸಟ್ಟಿ ಗವಾರಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾ ಜಳಗೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 572 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 07.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾ.ಇಂ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾ.ಕುನೀ&ನೈ ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 07.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಹನ್ ಕಾ.ನಿ. ತಾ.ಪಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 142 ವಿಸೇಬಿ 16 07.12.2016
 Administrative Matters

ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2015.

ಗ್ರಾಅಪ 509 ಉಖಾಯೋ 15 08.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಮ್ಮ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ದ್ವದಸ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 15 07.12.2016
 Administrative Matters

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾಋಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 06.12.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ರಾಜೀವ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಠದ ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 263 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂಬಾಲಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ನಂಜೇಗೌಡ, ಗ್ರೇಡ್-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದೂರು ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 98 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಂ.ಮುಡೆನ್ನವರ್, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಪ್ಪಲಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 557 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಬದಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಷ್ಟಗಿರವರ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ವಿಸೇಬಿ 2016 28.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 340 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 28.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮುಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 829 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 23.11.2016
 Administrative Matters

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ - 3ರಡಿ 9ನೇ ಕರೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು KRIDL ಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 23.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಪಿ.ಡಿ.ಓ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 192 ವಿಸೇಬಿ 2016 23.11.2016
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 18.11.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಹೂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 43548 ಉಖಾಯೋ 2016 18.11.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ.ರಾಠೋಡ್, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 528 ಜಿಪಅ 15 08.11.2016
 Administrative Matters

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 459 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 16 05.11.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಅ&ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವಾ ವಿಷಯ/ಸಿವಿಲ್/ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಪರವ 2016 03.11.2016
 Administrative Matters

KRIDL ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಕಗ್ರಾಮೂ 2016 03.11.2016
 Administrative Matters

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 341 ಜಿಪಸ 2016 03.11.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿದರಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂಡ್ಲಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 20 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 03.11.2016
 Development

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 134 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 03.11.2016
 Administrative Matters

ಶ‍್ರೀ ಜಿ.ಎ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 333 ಜಿಪಅ 2016 27.10.2016
 Development

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾಗ-4) 27.10.2016
 Development

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾಗ-4) 27.10.2016
 Development

ತರಿಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 145 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 27.10.2016
 Development

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 (ಭಾ-3) 25.10.2016
 Development

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂ.ರಾಜ್ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಜುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1994ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 475 ಗ್ರಾಅಪಂ 2016 13.10.2016
 Development

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 350 ಗ್ರಾಅಪಂ 2015 (P1) 13.10.2016
 Development

ಉಡುಪಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 190 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಻ನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ(ಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇವರ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪತ್ರ).

ಗ್ರಾಅಪ 127 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 13.10.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 125 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 13.10.2016
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2016ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ವೈ 2016 13.10.2016
 Administrative Matters

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯು ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 13.10.2016
 Administrative Matters

"ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ" ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 05.10.2016
 Administrative Matters

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 120 ಜಿಪಅ 16 05.10.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, MGNREGA ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 16 05.10.2016
 Administrative Matters

ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 413 ಸೇಶಿಕಾ 2015(P1) 29.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಯಲಗೌಡ ಧರಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 182 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 29.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಆರ್.ರುದ್ರಪ್ಪ ಉ,ಕಾ,ರವರ ನಿ.ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 172 ಪಬವ 2016 29.09.2016
 Administrative Matters

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ (Empowered Committee) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ(SLSC) ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 29.09.2016
 Administrative Matters

ಕೋಲಾರ ಜಿ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಿಡಿ.ಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ವಿಸೇಬಿ 2016 29.09.2016
 Development

ಜಿ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 28.09.2016
 Development

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ ಕೋಶ 2016 23.09.2016
 Development

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ DBOT Tender Documentನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 188 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 14 22.09.2016
 Development

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋ಼ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 Development

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ನಿಮಿತ್ತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 58 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 Development

ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕರು/ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ರವರುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 73 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 Development

ವಿವಿಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು).

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಯೋಉಮಾ 2016 22.09.2016
 Development

ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 89 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ತಾನ ಕೂನಬೇವು-ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 93 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 94 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು / ಸಚಿವರು / ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 105 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪಂರಾ ಸಚಿವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 106 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಥಿ ಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ(ರೂ.300ಲಕ್ಷ ) ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ(ರೂ.50.00ಲಕ್ಷ).

ಗ್ರಾಅಪ 114 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ(ರೂ.200.00ಲಕ್ಷ)

ಗ್ರಾಅಪ 115 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಖಾನಾಪೂರ ತಾನ 25 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು(ರೂ.172565.00 ಲಕ್ಷಗಳು)

ಗ್ರಾಅಪ 118 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಸಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 14 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು(ರೂ.240.00 ಲಕ್ಷ)(ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ)

ಗ್ರಾಅಪ 120 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ-ರೂ.60ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಇಂಡಿ ತಾನ 6 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.1075ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಥಿ೵ಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹಾಗೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 143 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 22.09.2016
 Development

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾ.ಅ. ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 22.09.2016
 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರದ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014 22.09.2016
 Development

ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 838 ಗ್ರಾಕುನೀನೈ&ಇ 2016 22.09.2016
 Development

ಮಾನ್ಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.09.2016
 Development

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2702 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-1) 22.09.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 14(ಭಾ-1) 22.09.2016
 Development

ಬಳ‍್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016 22.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜೆ.ಕೋರವಾರ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿದಾಯತ್ವ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಎ ಪಿ ಆರ್ 2013 15.09.2016
 Administrative Matters

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 14.09.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 5629 ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 594 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗನರಸಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗಂಗನರಸಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1026 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 839 14.09.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

RDP 692 EGS 2013 14.09.2016
 Development

ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು 84 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಿಸಲು ರೂ.157.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವೆಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನವನ್ನು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಓಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಕುರಿತು

RDP 632 EGS 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಒಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್‍ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.(2014-15).

RDP 507 EGS 2014 14.09.2016
 Administrative Matters

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಪದವೀಧರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇವರುಗಳನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸತತ ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಕುರಿತುಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 485 ಸೇಶಿಕಾ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಂತಯ್ಯ, ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಾಯಕರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿ.ಪಂ. ಇಂದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 375 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ,ಸ.ನಿ(ಗ್ರಾ.ಉ) ರವರಿಗೆ ಕಾ.ನಿ.ಅ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಮಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 343 ಪಬವ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪಿ.ಡಿ.ಓ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 282 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಿಸಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 267 ಜಿಪಅ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 15-ನಿಲಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 260 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ (ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ) ಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 208 ಪಬವ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ.ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಸಿಡಕಾ) ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ29.4.15 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಸೇಶಿಕಾ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಖಾಯಂ ವಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 165 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ.ಹಾಸನ ರವರನ್ನು ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 156 ಪಬವ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಛೇರಿ-3 ಗೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 155 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 154 ಜಿಪಸ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸತರ್ಕತಾ ಕೋಶ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

Tender for Class II Digital Signature Certificate for MGNREGS, Govt. of Karnatka-Phase II

RDP 140 EGS 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಜಯರಾಂ.ಕೆ.ಚವ್ಹಾಣ ಹಿಂ,ಕಾನಿಅ ತಾ,ಪಂ.ಇವರ ವಿರುದ್ದದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 139 ಪಬವ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ .

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 137 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

2011-12 ಮತ್ತು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2012 14.09.2016
 Development

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಮು.ಯೋ.ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 123 ಪಬವ 2014 14.09.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾನ ಕೋಡಾಲ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಸರ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ಧೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ನೀಡಲಾದ ನೋಟಿಸ್.ಗೆ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 111 ವಿಸೇಬಿ 2016 14.09.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-3) 14.09.2016
 Development

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ)

ಗ್ರಾಅಪ 100 ಸ್ವೀಮರ 2016 14.09.2016
 Development

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲೆ.ಶೀ.3054ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 95 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 84 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 14.09.2016
 Development

ತುಮಕೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 5 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 Development

Task Force ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬದಲು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಜಿ.ಪಂ. ಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 58 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

SETTING UP OF STATE SPECIFIC EXPERT GROUP TO FINALIZE A ROAD MAP FOR PANCHAYATH RAJ.

ಗ್ರಾಅಪ 52 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 Development

NABARD ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 51 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್/ಹೆಚ್ ಆರ್/47/2015-16 14.09.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ- ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ಉಪ ಕಂಡಿಕೆ-2.314.1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 14.09.2016
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ (4)ರಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 39 ಎ ಎಫ್ ಎನ್ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿ.ಪಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 29 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ SCP/TSP ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಯೋಉಮಾ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ,ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಜಿಪಅ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್-100 ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 19 ಗ.ಕೋಶ 2016 14.09.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ - ಹಾಸನ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 14.09.2016
 Development

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು.

ಗ್ರಾಅಪ 04 ಗ್ರಾಮೂಸೌ 2016 14.09.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಇವರು ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೊಂಡ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 377 ಜಿಪಅ 2015 14.09.2016
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಜಿಪಸ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿನ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾ.ನಿ.ಸ ಹಾಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೀದರ್ ಇವರ ಅಘೋಷಿತ ಬಲ್ಲ ಆದಾಯ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 174 ವಿಸೇಬಿ 2016 14.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಲ್.ಕಾರಬಾರಿ, ಎಂ.ಆರ್.ಇ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಬಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಜಿಪಅ 2015 10.09.2016
 Administrative Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬೋವಿನಕೆರೆ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅ.ಇಂ ಇವರು ಗ್ರಾಅಪ 78 ಜಿಪಅ 2012 ದಿನಾಂಕ4.9.2015 ರ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುನವರಲೋಕನ ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ1/2013 in A.N0.5039/05 ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಗ್ರಾಅಪ 52 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಇ.ಸುರೇಂದ್ರ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ.,ಪಂರಾಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಿರಿಯೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗಿ ತುಕಾರಾಮ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 198 ಜಿಪಅ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ರಾಜಮನಿ ಎಸ್.ಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 2) ಶ್ರೀ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಇ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 3) ಶ್ರೀ ವೈ.ಎನ್.ಗೌಡರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಳಗಾಲ್ಲ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಸವದತ್ತಿ ತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಎಸಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 171 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 Development

ಹರಳೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ‍್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಜುಂಜಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಣಸಿಹಳ‍್ಳಿ, ಗ್ರೇಡ್‍-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಭಾರ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಇವರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 548 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ‍್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಡಿವಿಯಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಗಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 479 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಸ.ಕಾ.ಇಂ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ರವಿ, ಕಿ.ಇಂ , ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್, ಆಕೃತಿ ರಚನಕಾರರು ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ದೂರು.-ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಾಯಕ್ ಇವರಿಂದ.

ಗ್ರಾಅಪ 443 ಜಿಪಅ 2012 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಯಮ 32 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ನೆಡಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 412 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2014 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ. ಬೂದ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 368 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ನಂಜೇಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 359 ಉಖಾಯೋ 2015 10.09.2016
 Administrative Matters

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 353 ಉಖಾಯೋ 2015 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೂರಮಾವು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 320 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ, ತಾ.ಪಂ, ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ಗ್ರಾಅಪ 261 ವಿಸೇಬಿ 2015 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 185 ವಿಸೇಬಿ 2015 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಮುರುಡಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗ್ರಾಉ) ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ಪಬವ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಯಕುಮಾರ್ ಆರಾದ್ಯ ಕಾ,ನಿ.ತಾ.ಪಂ.ಕೋಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದದ ಮಾನ್ಯ ಉಪ/ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 155 ವಿಸೇಬಿ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಡತ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ವಿಸೇಬಿ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ.ಹಲಗತ್ತಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 53 ವಿಸೇಬಿ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನರ, ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 102 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 98 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

Regarding appointing of FINANCE OFFICER to RDPR UNIVERSITY

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಜಿಪಸ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

Regarding appointing of REGISTRAR to RDPR UNIVERSITY

ಗ್ರಾಅಪ 249 ಜಿಪಸ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

Regarding appointing of vice chancellor to RDPR UNIVERSITY.

ಗ್ರಾಅಪ 247 ಜಿಪಸ 2016 10.09.2016
 Administrative Matters

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಂ ಇ ಇಟಗಾ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಬೈರಾನಾಯ್ಕ ಮಾಡಿರುವ ದುರ್ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 239 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಘವಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಾಘವಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 238 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಾಳ್ವೇಕಾರ್ ಕಾ ನಿ ಅದೀಕಾರಿಗಳು ತಾ ಪಂ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರು ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ವಿಸೇಬಿ 2014 09.09.2016
 Administrative Matters

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 229 ವಿಸೇಬಿ 2015 09.09.2016
 Administrative Matters

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾ.ಇಂ. ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 227 ಜಿಪಅ 13 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 220 ಎಪಿಆರ್ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1996 (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2016ರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 198 ಜಿಪಸ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ್, ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸುರೇಶ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ) ಇವರುಗಳ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 148 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2014 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ನಿಡೋಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 145 ವಿಸೇಬಿ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

1)ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ 2) ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಜೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಅಪ 88 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 16 10.06.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ, ಮಾ.ವೇ.ಸಿ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಜೆ ಬಂಡಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಳಿಯಾಳ ರವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 71 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಂ. ಮುಗಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಐ.ನರಗೋಳ, ಕಿ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಸವದತ್ತಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಜಿಪಅ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಂ. ಮುಗಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಐ.ನರಗೋಳ, ಕಿ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಸವದತ್ತಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 46 ಜಿಪಅ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದುರಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಆರ್.ರವಿಪ್ರಸಾದ್, ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾ.ಇಂ, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 296 ಸೇಶಿಕಾ 13ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ) .

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಸೇಶಿಕಾ 2013 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ.ಲಕ್ಮೀಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿ.ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 28 ಪಬವ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ರಾಜಕುಮಾರ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ. & ಶ‍್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ರಮೇಶ, ಕಿ.ಇಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.09.2016
 Administrative Matters

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಡಿ.ಬಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಬೋಧಕರು, ANSSIRD PR ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಪತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2012 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕೆ.ಬಿನ್ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಮಚಾಯತ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ, ಬಸ್ತಿ ಕೊಡಂಕೆರಿ ಮನೆ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು ದುರ್ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದುದರ ನಡವಳಿಕೆ-ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 823 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್, (ನಿ) ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಮ್ಯೆಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 297 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2011 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯತ್ವ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 219 ಎಪಿಆರ್ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ.ಅಮರನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆರವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ/ದುರ್ವರ್ತನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 410 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ 2) ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 397 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದೇ.ಸುತಾರ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 2) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಗೋನಾಳ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ), ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 3) ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,(ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಯನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 14ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 379 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದಂಡಿನಶವರ ಹೋಬಳಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 378 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣಗೌಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೂರಬಾಳೆ ಗ್ರಾಪಂ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 361 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು,ಹಿಂದಿನ ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ, ಜಿ.ಪಂ,ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 302 ವಿಸೇಬಿ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮಕೈಗೂಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿ ಮುರಗೋಡ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಗಲತಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಇತರರು ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎನ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಮು,ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಜಿ.ಪಂ.ಕೊಡಗು ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂತಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ವಿಸೇಬಿ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾ ಇರಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಂ.ಮಾನೆ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಅಮರಗೂಂಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2) ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಉಡಗಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 3) ಡಾ ಸತೀಶ್ ಜಮಾದಾರ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 4) ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹಚ್.ಖಾದ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 313 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ.ತಾ.ಪಂ. ರಾಣಿ ಬೆನ್ನೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು-ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು.

ಗ್ರಾಅಪ 258 ಜಿಪಸ 2016 09.09.2016
 Administrative Matters

ಶ‍್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 257 ಜಿಪಸ 2016 09.09.2016
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 57 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 08.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರಿ.ಜಾನಿಕೀರಾಮ್ ಕೆ.ಓ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ ಪಂ. ಕೂಡ್ಲಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 159 ವಿಸೇಬಿ 2016 08.09.2016
 Administrative Matters

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 450 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016(ಭಾಗ-3) 07.09.2016
 Development

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.370 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 91 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾಗ-1) 07.09.2016
 Development

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಕನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16(ಭಾಗ-1) 07.08.2016
 Development

ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 49/2 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.09.2016
 Administrative Matters

Legal Opinion reg. non credibility of interest.

RDP 31 RDWSSD 2016 07.09.2016
 Development

ಬಳ್ಖಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ,ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ ಇಸ್ಮಾತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 07.09.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 07.09.2016
 Administrative Matters

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಗಾರ ರವರ - ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 07.09.2016
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4ರಡಿ ನರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ 2 ಭಾಗಶ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 35 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 123 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.09.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನು ಸ್ಥರಾಸ್ಥಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11 ಎನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೂಂದೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬುಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 441 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 04.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಗ್ರಾನೀಸ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಅಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು..

ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ 01.09.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 07.09.2016
 Administrative Matters

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಗಾರ ರವರ - ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 07.09.2016
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-4ರಡಿ ನರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ 2 ಭಾಗಶ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 35 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 123 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 07.09.2016
 Development

ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ /ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 01.09.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಓದೋಗಂಗಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ಇಂ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 64 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 01.09.2016
 Administrative Matters

HKADB ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ - ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011 01.09.2016
 Development

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಗೊಂಬ ಮತ್ತು ಇತರೆ 38 ಜನ ವಸತಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1106 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 31.08.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 557 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.08.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ATM ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ ಇತರೆ 07 ಗ ಕೋಶ 2016 30.08.2016
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾಳಗಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 246 ಜಿಪಅ 2016(P1) 30.08.2016
 Administrative Matters

ರಾಜ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ(State Technical Agency) ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 16 27.08.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 24.08.2016
 Development

ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 20.08.2016
 Development

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ ಕೋಶ 2016 19.08.2016
 Administrative Matters

2014-15ರ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ .

ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 17.08.2016
 Development

ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 101 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 64 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 16.08.2016
 Development

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 33/ಅ ಹಿಸಾ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ನು ಗದಗ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಗ್ರಾನೀಸ 2016 12.08.2016
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಜಿಪಸ 2015 04.08.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ.ವಿ.ದೇವನಾಳ, ಸಕಾಇಂ ರವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 391 ಜಿಪಅ 2015 04.08.2016
 Administrative Matters

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇಂಗಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಾಕ್ಷರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 364 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 04.08.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮೇಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾ.ಪಂ.ಮುಂಡಗೋಡ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 355 ಜಿಪಅ 2015 04.08.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಬದಿ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಕುಷ್ಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 177 ವಿಸೇಬಿ 2015 04.08.2016
 Administrative Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಜಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಜಿಪಸ 2016 04.08.2016
 Administrative Matters

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೋದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಿಂದ ತಾಳಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೂಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 681 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 03.08.2016
 Administrative Matters

ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 07 ಕಗ್ರಾಮೂ 2014 03.08.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 499 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 26.07.2016
 Administrative Matters

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ/ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 17 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2016 26.07.2016
 Development

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ 15(ಭಾ-1) 26.07.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದರಾಳು ಹೋಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-1) 25.07.2016
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 25.07.2016
 Administrative Matters

ಮಿತ ವೇತನ ಪದವಿಧರರಿಗೆ KCSA 247(A)ರಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗ್ರಾಪಂಸಿ 2016 25.07.2016
 Administrative Matters

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 183 ಉಖಾಯೋ 2016 25.07.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ- ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಸ್ವೀಮರ 2016 22.07.2016
 Development

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಜೈಅಯೋ 2016 22.07.2016
 Development

PREPARATION OF HERITAGE RESOURCE MANAGEMENT PLAN / HERITAGE DEVELOPMENT PLAN BY IHCNF.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಜಿಪಸ 2016(ಭಾಗ-2) 22.07.2016
 Administrative Matters

Exposure Visits of PRIs.

ಗ್ರಾಅಪ 107 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015 22.07.2016
 Administrative Matters

Requesting to clarify Sec (9) (a) of Sec 2, and (2) Of Sec 171 Sec 24A and Section 132 of the karnarataka Gram Swaraj and panchayat Raj Act 1993.

ಗ್ರಾಅಪ 664 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 22.07.2016
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 152 ಜಿಪಅ 2015 22.07.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಕಾ.ನಿ.ಅ ಶಿರಾ ರವರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರೆಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 73 ವಿಸೇಬಿ 2015 22.07.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಮ್ಯೂನಿಒಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 216 ಸ್ವೀಮರ 2016 22.07.2016
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಜಿಪಅ 2016 22.07.2016
 Development

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.298.25ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 68 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 22.07.2016
 Administrative Matters

ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 196 ಪಬವ 2015 11.07.2016
 Administrative Matters

SIRD ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.7.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 225 ಜಿಪಸ 2016 06.07.2016
 Administrative Matters

ಡಾ|| R.L.ಕಮತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿ.ಪಂ. ವಿಜಯಪುರರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 225 ಜಿಪಸ 2016 05.07.2016
 Administrative Matters

ಡಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತವಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 504 ಜಿಪಅ 2015 04.07.2016
 Administrative Matters

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ SLVMC ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಯೋಉಮಾ 2016 04.07.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 04.07.2016
 Administrative Matters

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಗಾರ ರವರ - ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 30.06.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕವಿಸೇವಿಪನಾ/1944/2016 ದಿ: 17.05.2016ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ (5) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ (ವರದಿ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 865 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016 30.06.2016
 Administrative Matters

1) ಶ್ರೀ ಜಿದ್ದಿ ಎಲ್.ವಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 2) ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿ ಅಹೀರಸಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 3) ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ರಾಠೋಡ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿ) 4) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ಜಂಜೋಡೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ 5) ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯ್ ಶಾ ಭಾರಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6) ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾಬಾಯ್ ಬನ್ಸೋಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 307 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.06.2016
 Administrative Matters

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಕನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 52 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.06.2016
 Development

ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ|| ನ ಗಂಡಸಿ, ಬಾಣಾವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ 530 ಜನವಸತಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 16 30.06.2016
 Administrative Matters

ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಯೋಉಮಾ 2016 30.06.2016
 Administrative Matters

2014-15ರ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ ಲೆಶಾ 2015 27.06.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕೆಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 527 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 27.06.2016
 Administrative Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 578 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 26.06.2016
 Policy Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 114)ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು `ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ` ಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 457 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 26.06.2016
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 20.06.2016
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 20.06.2016
 Development

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ 46 Nos Sub divisional Water Quality Testing Laboratories including supply, installation of the laboratory equipments, Maintainance of Lab, Collection of Water samples, Analysis of samples and supply of Consumbales, Preparation and submission of reports across Karnataka State on Turn Key basis ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 856 ಗ್ರಾನೀನೈಇ 2016 18.06.2016
 Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿ.ಸ.ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಕಾಗೇಪುರ ದಿಂದ ತಳಗವಾದಿ-ದೇವಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಜೆಸಿ ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.2ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 36 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 18.06.2016
 Development

PPP ಯೋಜನೆಯಡಿ WPP ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ MOUನಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016 14.06.2016
 Administrative Matters

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಗ್ರಾನೀಸ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಅಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ 16.06.2016
 Administrative Matters

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಖರೀದಿಯ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 535 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 14.06.2016
 Administrative Matters

Tender for Manpower agency for out sourcing personnel to be deployed under MGNREGA.

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಉಖಾಯೋ 2012 13.06.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ AgriPole devices ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ ಇತರ ಗ.ಕೋಶ 2016 12.06.2016
 Developmemt

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ, ಶಿರಸಿ, ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016(ಭಾ-1) 11.06.2016
 Developmemt

ಮಾನ್ಯ ವಿ.ಸ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವರು ಸಾಗರ ತಾನ ರಸ್ತೆ ಕಾಲುಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.670ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 40 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 11.06.2016
 Developmemt

Common Service Centre Scheme ನ್ನು Department of Electronics Information Technology (DeitY) ರವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ.ಕೋಶ 2016 11.06.2016
 Administrative Matters

ದಿನಾಂಕ 17.06.2016 ಮತ್ತು 18.06.2016ರಂದು ZP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು CEOಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 196 ಜಿಪಸ 2016 08.06.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನು ಸ್ಥರಾಸ್ಥಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11 ಎನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೂಂದೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬುಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 441 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 08.06.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನು ಸ್ಥರಾಸ್ಥಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11 ಎನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೂಂದೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳಬುಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 441 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 08.06.2016
 Administrative Matters

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 5050 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ.ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತಿಱಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 432 ಜಿಪಅ 2015 08.06.2016
 Development

Tender for Manpower agency for out sourcing personnel to be deployed under MGNREGA

ಗ್ರಾಅಪ 292 ಉಖಾಯೋ 2012 08.06.2016
 Policy Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1996 (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2016ರ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 198 ಜಿಪಸ 2016 08.06.2016
 Development

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.06.2016
 Development

NABARD ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 51 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.06.2016
 Development

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಹರ ತಾನ ಹರಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ವೇಮನನಂದ ಶ್ರೀ ಪೀಠದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ (6 ಕಿಮೀ) ರೂ.7ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 08.06.2016
 Accounts Matter

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 31 ಎ ಎಫ್ ಎನ್ 2016 08.06.2016
 Development

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 08.06.2016
 Development

ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 06.06.2016
 Development

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 06.06.2016
 Service Matters

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 5629 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 06.06.2016
 Policy Matters

ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರನನ್ನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ನಿಯಮಗಳು 2016.

ಗ್ರಾಅಪ 479 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 06.06.2016
 Policy Matters

Amendment to section 308AC of Karnataka Panchayat Raj (Amendment) Act 2015 proposal reg.

ಗ್ರಾಅಪ 467 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 06.06.2016
 Policy Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ ಪ್ರಕರಣ 246(ಎ) ರನ್ವಯ `ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ` ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 458 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 06.06.2016
 Policy Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ (ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2014.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 06.06.2016
 Service Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 189 ಜಿಪಸ 2016 06.06.2016
 Service Matters

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 126 ವಿಸೇಬಿ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಎಸ್.ಜೆ.ಕೋರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿದಾಯಿತ್ವ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 195 ಎಪಿಆರ್ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಡಪಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋಗಸ್ ಇಂಡಿ ತಾ.ಪಂ.,ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 447 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ತುರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಾದಾಮಿ ತಾ// ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 293 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 232 ವಿಸೇಬಿ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇತುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 227 ಜಿಪಅ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 181 ವಿಸೇಬಿ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ.ಹೇಮಚಂದ್ರ, ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ., ಜಿ.ಪಂ. ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾದ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ-ಅಮಾನತ್ತು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 163 ವಿಸೇಬಿ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕರಿಹೋಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಭಿರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂ.ರಾಯಬಾಗ್,ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾಲಾರಾಯಪ್ಪ ನೀಡವಾಣಿ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ದುರ್ವರ್ತನೆ ಎಸಗಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಶಿಫ್ಫಾರಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 114 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 64 ಪಬವ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಯಾದಗಿರಿ ತಾ.ಪಂ.ನ ಕಾ.ನಿ.ಅ. ರವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 35 ಪಬವ 2014 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಟಕ್ಕಳಕಿ, ಕಿ.ಇಂ., ತಾ.ಪಂ.,ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 25 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 Service Matters

Departmental Enquiry against Smt.N.Shantha-kumari the then First Division Assistant, taluk Panchayat Office Bangalore North Taluk, Yelahanka, Bangalore.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾ.ನಿ.ಆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ವಿಸೇಬಿ 2008 31.05.2016
 Service Matters

HKDB ಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 33 ಇಎನ್ಕ್ಯೂ 11 ರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಡತ)

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಎಂ.ಎನ್. ಪಾಟೇಲ್, AEE ಜಿ.ಪಂ.ಇಂ ಉಪವಿಬಾಗ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರವರು ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 80.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2011 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಅಂದಿನ ಸ.ಕಾ.ಇಂ , ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸೊರಬ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 05 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಂಕರಗೊಂಡರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯಿತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 200 ಎ ಪಿ ಆರ್ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ವೈ.ಡಿ.ಕುನ್ನಿಭಾವಿರವರ ಆಸ್ತಿ/ದಾಯಿತ್ವದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 141 ಎ ಪಿ ಆರ್ 2013 31.05.2016
 Development

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (DBOT) ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 819 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಟಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕಾ.ಇಂ., ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 573 ಜಿಪಅ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ s/o ವೀರಣ್ಣ ಮತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗಂಗಾವತಿ ತಾ// ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೂಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 548 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಹನುಂತಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಿವರ ವಿರುದ್ದ ಲೊಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 497 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ, ದರ್ಗಾಶಿರೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೂಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 366 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಆದೇಶ.

ಗ್ರಾಅಪ 284 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 270 ವಿಸೇಬಿ 2014 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎ ಭಜಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಂ ಸಕಲೇಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 257 ವಿಸೇಬಿ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಡಸ ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಜಾಗುಳಿಸುವುದು ಮತ್ತುಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾ// ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 248 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಕರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾವಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 223 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಯಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಯಲ್ಬುರ್ಗಾ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಆರ್ ಮಾನಕರ್ ಕೆ.ಎ.ಸ್ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಭಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ ರವರ ವಿರುದ್ದದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 177 ವಿಸೇಬಿ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಂ. ನಟರಾಜು ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ಪ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಅವ್ಯಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಬುರ್ಗ ತಾ.ಪಂಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ NREGA ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 99 ವಿಸೇಬಿ 2010 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಗ್ರಾ ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದೇವಸಮುದ್ರ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ||, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಊರುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 76 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಲ್.ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಸೇವಾವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ಜಿಪಅ 2015 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ,ಕಾ.ಇಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ನೈ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 27 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಗುರಣ್ಣ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ-ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆನಂತಪದ್ಮನಾಭಚಾರ್ ಹಿಂದಿನ ಕಿ.ಇಂ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2013 31.05.2016
 Service Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 363 31.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗುಳಿಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಪಂ. ಹಲಗೇರ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 591 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 30.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಳದಬಾಕ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 566 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 30.05.2016
 Service Matters

1) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಲಗ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದೇವದುರ್ಗ ತಾ// ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. 2) ಶ್ರೀ ತಾಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಲಗ ಗ್ರಾ.ಪಂದೇವದುರ್ಗ ತಾ// ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಅವ್ಯಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 178 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಎ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪಂಅಅ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗ್ರಾಪಂ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 30.05.2016
 Service Matters

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 12 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 30.05.2016
 Development

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾನ ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 30.05.2016
 Development

ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಯೋಜನೇತರ ಲೆ.ಶೀ.3054ರಡಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 48 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 30.05.2016
 Development

4000 ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ.ಪಿ. ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ .

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 15 30.05.2016
 Development

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 30.05.2016
 Development

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 6 ತಾಪಸ 2011 30.05.2016
 Development

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಮತ್ತು 13FCG ನಡಿ ರೂ.5.00ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ MVS ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ SLSSC ಅನುಮೋದನೆ ಆಧರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 13 28.05.2016
 Development

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ಲಮ್ ಸಮ್ ರಡಿ ವಿವಿಧ ಜಿ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 25.05.2016
 Service Matters

ದಿ ಎಸ್. ವ್ಹಿ.ಕಂಠಿ, ಗ್ರೇಡ್-1 ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಂಠಿ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಢ್-2 ಗ್ರಾಪಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 117 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 25.05.2016
 Development

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ -4ರಡಿ 189 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 20ಕಿ.ಮೀ. ನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 44 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 24.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾ ನಿ ಅ ತಾ ಪಂ ಶೃಂಗೇರಿ ರವರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 251 ವಿಸೇಬಿ 2015 24.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಅಯೋಕ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಗುಡೊದಗಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ35373/2015 ರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 185 ಗ್ರಾಪಂನ್ಯಾ 2015 24.05.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ 21ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 24.05.2016
 Service Matters

ಕು|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಆರ್. ಪಿಡಿಒ ಇವರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 24.05.2016
 Development

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 24.05.2016
 Service Matters

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್.

ಗ್ರಾಅಪ 45 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2014 21.05.2016
 Service Matters

ANSSIRD ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 22 ತಾಪಸ 2013 21.05.2016
 Service Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನೊಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 37 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 21.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಿಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 95 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 2016 21.05.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 8 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 20.05.2016
 Policy Matters

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 243 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016 20.05.2016
 Development

A multi- sectoral approach to enhancing gender responsive governance2015-2018 by un women.

ಗ್ರಾಅಪ 99 ಜಿಪಸ 2016 20.05.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 2 ಗ್ರಾ.ವಿ.ಯೋ 2016 19.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಹಾಲಿ ದಿವಂಗತ) ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 625 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 19.05.2016
 Service Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 250 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 19.05.2016
 Service Matters

ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಲಂದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 2012-13 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನಿವೃತ್ತ) ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 232 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 19.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 19.05.2016
 Policy matter

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 19.05.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಸಮೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 759 ಗ್ರಾಪಂಅ 2014 19.05.2016
 Development

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಮಸ್ಕಾಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಿರಿಯೂರು ತ಻// ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 270 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 19.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ.ಕಾ.ಇಂ ಪಂರಾಇಂ ವಿಆಭಗ ಹಡಗಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 16 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2009 19.05.2016
 Development

ರಾಜ್ಯದ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತಲು JCB ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿವ೵ಹಣಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಻ನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ) .

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 16.05.2016
 Development

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993(ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 114)ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು `ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ` ಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 457 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 16.05.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗುತತಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ನಿಯಮಗಳು 2016 .

ಗ್ರಾಅಪ 422 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 16.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕನಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ. .

ಗ್ರಾಅಪ 222 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.05.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಜಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೊಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.05.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2016 16.05.2016
 Service Matters

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 05 2016 14.05.2016
 Development

ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ ಮತ್ತು ನೈ ಇಲಾಖೆಯ 46 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ WQTL(ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

RDP 918 RDWS&SD 2015 12.05.2016
 Development

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 12.05.2016
 Policy matter

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವನಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1994 (ತಿದಗ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2016).

ಗ್ರಾಅಪ 128 ಜಿಪಸ 2016 10.05.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಐಡಿಎಫ್ -21ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 10.05.2016
 Service matter

ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 07.05.2016
 Development

ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 07.05.2016
 Policy Matter

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಜಾನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 243 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016 07.05.2016
 Service matter

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ, ಕಿ.ಇಂ. ಇವರ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 397 ಸೇಶಿಕಾ 15 05.05.2016
 Development

ದಿ:13.05.2016ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಜೀತ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ 2016 05.05.2016
 Policy Matter

Discount in work out put during summer season under MGNREGA.

ಗ್ರಾಅಪ 451 ಉಖಾಯೋ 2014 05.05.2016
 Policy Matter

ಶ್ರೀ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೆಂದು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿ,ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 210 ಸ್ವೀಮರ 2015 05.05.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ - ಹಾಸನ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮನವಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾ ವಿ ಯೋ 2016 05.05.2016
 Policy Matter

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜಿಪಸ 2016 04.05.2016
 Policy Matter

"ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಾಧಿತ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿ" ನಿಯಮಗಳು 2016 .

ಗ್ರಾಅಪ 423 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 30.04.2016
 Development

ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 30.04.2016
 Policy Matter

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾಪಂಅ 16 30.04.2016
 Administrative Matters

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ (EAP) ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು.ಸಭೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 41 ಯೋಉಮಾ 2016 30.04.2016
 Service Matters

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 129 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015 27.04.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಯಗೇರಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 162 ವಿಸೇಬಿ 2015 27.04.2016
 Administrative Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಾದೇಶ - 2016ನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಜಿಪಸ 2016 20.04.2016
 Service Matters

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟರ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 296 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 11.04.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ (ಮಾಸಂವೇ) ಇವರುಗಳ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 479 ಜಿಪಅ 2013 24.03.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 129 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015 06.04.2016
 Service Matters

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸಿಂಧೆ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ. ಮತ್ತು ನೈ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 06.04.2016
 Administrative Matters

ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಪಬವ 2015 24.03.2016
Development

ದೊಡ್ಡಬಳ‍್ಳಾಪುರ ತಾ|| ದೊಡ್ಡಬಳ‍್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಳ್ಳ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 24 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2014(ಭಾಗ) 22.03.2016
Development 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದ್ವಾಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 245 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 21.03.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ತಿಮ್ಮನಾಯ್ಕ, ಸ.ನಿ(ಗ್ರಾ.ಉ) ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 286 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 229 ವಿಸೇಬಿ 2015 17.02.2016
Service Matters

KAT A.No.6870 to 6873 / 2015 - Sri P.S.Chandrashekar and others v/s State and others

ಗ್ರಾಅಪ 390 ಜಿಪಅ 2015 17.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 565 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 17.02.2016
Development 

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ .

ಸಂಜೀವಿನಿ/ಎಡಿಎಂ/70/2014-15 (ಭಾಗ-3) 17.02.2016
Development

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP ಯೋಜನೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾ ಕು ನೀ ನೈ ಇ 2015 16.02.2016
Development

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 16 16.02.2016
Service Matters

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ವಿಸೇಬಿ 2011 16.02.2016
Administrative Matters

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 1151 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 15 16.02.2016
Administrative Matters 

PKGB ಯೊಂದಿಗೆ RGCY ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ.

KSRLPS/SPM FI/RGCY/PKGB-MOU/24/2015-16 16.02.2016
Administrative Matters

ಫೆಲಿಸಿಟೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಜೀವಿನಿ/ಹೆಚ್ ಆರ್/37/2014-15 16.02.2016
Administrative Matters 

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮೂಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ರವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಜೀವಿನಿ/ಹೆಚ್ ಆರ್/11/2015-16 16.02.2016
Service Matters

ಆಪಾದಿತ-1 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದಾದಾ ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ, ಬೇಡಕಿಹಾಳ, ಹಾಲಿ-ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬೇಡಕಿಹಾಳ, ಸಾ`ಬೇಡಕಿಹಾಳ ತಾ` ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿ` ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 628 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ನಾಗೇಕರ್, ಪಂ.ಅ.ಅ ಅಂಕೋಲಾ ತಾ|| ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದುರ್ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 577 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಖಾಜಾ ಪಾಷ ತಂದೆ ಗೌಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಾರ್ ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿ.

ಗ್ರಾಅಪ 566 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಫ್.ಬಂಕಾಪುರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಭಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶೀಗೀಹಳ್ಳಿ ಶಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 552 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
Administrative Matters 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್-1 & ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿ.ದ.ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 501 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2012(ಭಾಗ-1) 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗೋರನಾಳೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಲಾಖನಗಾವ್, ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 473 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 437 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು(ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು).

ಗ್ರಾಅಪ 316 ಸೇಶಿಕಾ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ, ಪಿಡಿಓ ,ಗ್ರಾ.ಪಂ ,ಕಡ್ತಲ, ಕಾರ್ಕಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾ.ಉ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 313 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ಲಿಂಗಾರಾಜು ,ಕಾ.ನಿ.ಅ,ತಾ.ಪಂ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 311 ಪಬವ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪ ತುಮಕುಂಟಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗದ್ಲಾಯಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ// ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ುಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರವರು ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 310 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಆಂದೋಲನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ,.ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 276 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲಕ್ಷಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮುಧೋಳ ತಾ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 252 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಫ್.ಹೊನ್ನತ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 217 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2011 16.02.2016
Development

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 5629 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 207 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2016 16.02.2016
Service Matters

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 193 ಜಿಪಅ 2013 16.02.2016
Service Matters 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದರಿಸುತ್ತಿರುವ 54 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋಧನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 191 ಜಿಪಅ 2013 16.02.2016
Service Matters 

ಶ್ರೀರಾಧಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 179 ವಿಸೇಬಿ 2012 16.02.2016
 Development

ಎರಡನೇ ಹಂತ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 176 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 2015 16.02.2016
Service Matters 

ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾ.ಪಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಸತಿಯೋಜನೆ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಹಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಕದಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 173 ವಿಸೇಬಿ 2011 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿರಾದರ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರವರ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ದ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 173 ವಿಸೇಬಿ 13 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸೂಪ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾನ್ನಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದದ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತು ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಪಾರಸ್ಸು.

ಗ್ರಾಅಪ 159 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಮಟಗಾರ , ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರನ್ನು ಮು.ಕಾ.ಅ, ಜಿಪಂ, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರು ಅವರ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಿ.ಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 132 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
Service Matters

ರೈತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರನ್ನನಗರ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ - ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು.

ಗ್ರಾಅಪ 127 ಜಿಪಅ 2013 16.02.2016
Development

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸೂಚನಾದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ(ಮಾನ್ಯ ಮುಮಂ ರವರ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ರೂ.208.75.30 ಕೋಟಿಗಳು) .

ಗ್ರಾಅಪ 124 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
Development

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನಗೂರು-ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
Development 

ಶ್ರೀ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ -ದಿ20-8-2015- ಮೈಸೂರು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 116 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
Service Matters 

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ತೋಟಕಾವು ವೈ.ಜಿ., ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 110 ಜಿಪಅ 2015 16.02.2016
Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಆರ್.ಎಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಿಂದಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಮ ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 109 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 16.02.2016
Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಲ್.ಪವಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಇಂ. ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ,ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 108 ಸೇಶಿಕಾ 2015 16.02.2016
Service Matters 

ಶ್ರೀ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂ.ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 106 ವಿಸೇಬಿ 2010 16.02.2016
Administrative Matters

ಡಿಡಿಯು- ಜಿಕೆವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸ್ವೀಕೃತಿ:J - 17060/2252014 Dt:31.12.2014ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

KSRLPS:104:SP:2014:AD-2 16.02.2016
Development

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಬೆಳಕು ಯೋಜನತಯಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಜೈಅಯೋ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸಿಂಧೆ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ. ಮತ್ತು ನೈ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಅಫಜಲಪುರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
Development 

ನಬಾರ್ಡ್ - 21ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-1) 16.02.2016
Service Matters 

ಶ‍್ರೀ ಎಸ್.ಎ.ಜುಲ್ಫೀಖರುಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೋಲಾರರವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ವಿಸೇಬಿ 15 16.02.2016
Service Matters 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಂಟ್ರಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಪೋಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
Service Matters 

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-2 ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ - ವಿಚಾರಣೆ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
Development 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾ ಶಿರೋಲಿ ಮತ್ತು ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 16.02.2016
Service Matters 

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಗದೇವಪ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾ.ಪಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 93 ವಿಸೇಬಿ 2012 16.02.2016
Service Matters 

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ P.D.O. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 90 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2014 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಗುತ್ತಿ ಜಂಬೂನಾಥ್, ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿ.ಪಂ. ವಿಜಯಪುರ- ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು-ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ.

ಗ್ರಾಅಪ 88 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
Service Matters 

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ರಮೇಶ, ಕಿ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಗರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಿವೃತ್ತ ಅಧೀನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರನ್ನು ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದ ನೇರನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
Development 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಗ್ರಾ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಸೂಡಿ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂಸಿ ಇತರೆ 55 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮದಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 86 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 15 16.02.2016
Development

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರು/ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ/ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕರುರವರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 82 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 16.02.2016
Development

ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಕನಾ೵ಟಕ ಪಂ.ಸಬಲೀಕರಣ 2ನೇ ಹಂತ.

ಗ್ರಾಅಪ 811 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ 13 16.02.2016
Development 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅನುದಾನ.

ಗ್ರಾಅಪ 79 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
Service Matters 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಅಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಧನ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜೈಅಯೋ 2015 (P1) 16.02.2016
Development 

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಯಲ್ಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷಾ ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 71 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಯೋಉಮಾ2014 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಮತ್ತಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಯುಕ್ತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ 12(3)ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 69 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
Development 

ಬೆಂಗಳೂರು(ನ) ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 15 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ.ಮೋಹನ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ.ತಾಪಂ. ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ವಿಸೇಬಿ 2015 16.02.2016
 Development

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 63 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 16.02.2016
Service Matters

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 62 ಜಿಪಅ 2016 16.02.2016
Service Matters

1) ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಫ್ ಮೇಘೆಣ್ಣವರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಕಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ 2) ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಖ್ಯಾದಿಗೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಾದಮಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ 3) ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ದೂಡ್ಡಪತ್ತಾರ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಕಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇವರುಗಳ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 61 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ, ಉ.ಕಾ., ಜಿ.ಪಂ. ರಾಯಚೂರು ರವರ ವಿರುದ್ದದ ದೂರು ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 42 ವಿಸೇಬಿ 2014 16.02.2016
 ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಿ.ಮನೋಹರನ್, ಸ ಕಾ ಅ ರವರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 16.02.2016
Development

14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಬಾಕಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ್ರಾಪಸ 2015 16.02.2016
Development 

14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಬಾಕಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ್ರಾಪಸ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ, ಸಕಾಇಂ, ಪಂರಾಇಂ, ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಲಘಟಗಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 26 ಸೇಶಿಕಾ 2014 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಭೀಮಕ್ಕನವರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇಎನ್ಕ್ಯೂ 09 ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 22 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 16.02.2016
Administrative Matters

ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಾಯ್ಕ, ಸಹಾಯಕ ಫೋರ್ಮನ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಿ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಂ.ರಾಜ್.ಇಂ.ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂ.ರಾಜ್.ಇಂ.ವಿಭಾಗ, ಹಡಗಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು - ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಸೇಶಿಕಾ 2016 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ, ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 15 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.02.2016
Service Matters

ಶ‍್ರೀ ಟಿ.ಪಿ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, J.E. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, GPS ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2016 16.02.2016
Development 

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 13 ಯೋಉಮಾ 2016 16.02.2016
Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾ.ವಿ.ಯೋ 2015 16.02.2016
Development 

PMGSY ಅಡಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 10/8 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
Development 

ಮಾನ್ಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 10 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2016 16.02.2016
Development 

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಬಳ್ಳಾರಿ

ಗ್ರಾಅಪ 6 ಗ್ರಾ.ವಿ.ಯೋ 2015 16.02.2016
Development 

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 16.02.2016
Development 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ (PMAGY) ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಪ್ರ ಆ ಗ್ರಾ ಯೋ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಲೇಶಿ, ಪಂಅಅ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 455 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
 Administrative Matters

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಯೋಉಮಾ 2014 P1 16.02.2016
Development 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನವನ್ನು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 684 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ , ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು , ತಾ.ಪಂ. ನಾಗಮಂಗಲ ರವರು ಸಕಾ೵ರದ ವಿರುದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 340 ಕೆಎಸ್ಎಸ್ 2012 16.02.2016
Administrative Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ.ಪತ್ತರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಇಲಾಖೆ ರವರನ್ನು ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಕೋಶಾಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 321 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 132 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2008 16.02.2016
Development 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಅಪ 122 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಡಿತ, ಸ.ಕಾ.ಇಂ., ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 72 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತ) 2) ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿದ್ದವ್ವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ತೋರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವಸಗಿ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಗ್ರಾಅಪ 58 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2016 16.02.2016
Development

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 63 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 16.02.2016
 Service Matters

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಯಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಪಾಧಿತ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ /ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಹೂಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ .

ಗ್ರಾಅಪ 11 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2014 16.02.2016
 Development

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವ `ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ` ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಚಿವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 02 ಎಸ್ ಜಿ ವೈ 2016 16.02.2016
 Development

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ (PMAGY) ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 01 ಪ್ರಾಆಗ್ರಾಯೋ 2015 16.02.2016
 Service Matters

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜೈಅಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಧನ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 75 ಜೈಅಯೋ 2015(P1) 16.02.2016
 Development

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಯೋಉಮಾ 2014 16.02.2016
 Development

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪೇಪರ್ ರಹಿತ ಕಛೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 34 ಗ ಕೋಶ2015 16.02.2016
Service Matters

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಯಗೇರಿ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 164 ವಿಸೇಬಿ 2015 15.02.2016
Administrative Matters

ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ವರದಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 690 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 15.02.2016
 Development

BUDGET INFORMATION TO THE FD FOR THE YEAR 2016-17.

ಗ್ರಾಅಪ 60 ಎಎಫ್ಎನ್ 2016 10.02.2016
 Development

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಗಾರ ರವರ - ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 10.02.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಾಗಿ MI ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರರವರು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ (ಗ್ರಾಅಪ 211 ಗ್ರಾಸ್ವಯೋ2016).

ಗ್ರಾಅಪ 138 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016 07.02.2016
 Administative Matters

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 283 ಜಿಪಸ 2015 29.01.2016
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 184 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 15 27.01.2016
 Development

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 14/7 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 27.01.2016
 Administative Matters

Regarding appointing administration officer in zilla panchayat and taluk panchayat

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಜಿಪಸ 2016 25.01.2016
 Development

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 129 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 15 25.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್,ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ,ತಾ.ಪಂ,ಹಿರೆಕೆರೂರು ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 270 ವಿಸೇಬಿ 15 21.01.2016
 Service Matter

ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 130 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2013 21.01.2016
 Development

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡಿ (KCBTMP) JSYS ವತಿಯಿಂದ ಜಿ.ಪಂ. ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 130 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2013 21.01.2016
 Development

13th Finance Ucs

ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(8)2014 5 21.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಪಂ.ಅ.ಅ. ಮೊರಟಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಸಿಂಧಗಿ ತಾ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 507 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2015 21.01.2016
 Development

ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 350 ಗ್ರಾಪಂಅ 15 21.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಹಿಂದಿನ ಕಾ.ನಿ.ಅ, ತಾ.ಪಂ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡನಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 212 ವಿಸೇಬಿ 15 21.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕಾ.ನಿ.ಅ, ತಾ.ಪಂ, ಮಧುಗಿರಿರವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 211 ವಿಸೇಬಿ 15 21.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಮುರುಡಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗ್ರಾ.ಉ), ತಾ.ಪಂ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ 32 ರಡಿ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 190 ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ 15 21.01.2016
 Service Matter

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹಕ್ಕುಭಾದ್ಯತೆ ಸಮಿತಿಯ 73ನೇ ವರದಿ - ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಕಾ.ನಿ.ಅ.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ವಿಸೇಬಿ 14 21.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಭೀಮಕ್ಕನವರ್, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ (ಗ್ರಾಅಪ 21 ಇಎನ್ಕ್ಯೂ 09 ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ).

ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾಪಸ 2015 21.01.2016
 Development

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 21ಗ್ರಾಪಸ2015 21.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಬದಿ ಕಾ.ನಿ.ಅ ತಾ.ಪಂ ಕುಷ್ಟಗಿ ರವರ ವಿರುದ್ದದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ವಿಸೇಬಿ 2012 20.01.2016
 Service Matter

ಬಿ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕಾನಿಅ ತಾ.ಪಂ ಲಿಂಗಸಗೂರು ಇವರನ್ನು ಸೇವೇಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೂಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ವಿಸೇಬಿ 2012 18.01.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ - 19ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾಗ-7) 16.01.2016
 Development

ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 288 ಜಿಪಸ 2015 16.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾ ನಿ ಅ ತಾ ಪಂ ಶೃಂಗೇರಿ ರವರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 251 ವಿಸೇಬಿ 15 14.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹಸೀನಾ ಖಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 197 ಪಬವ 14 14.01.2016
 Development

ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ /ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 133 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 14.01.2016
 Development

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ - ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್. ಸ.ಕಾ.ಇಂ , ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ವಿ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 108 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ 2015 14.01.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತ

ಗ್ರಾಅಪ 101 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 14 14.01.2016
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿಎ.ಯಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವೆಸಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 95 ಇ ಎನ್ ಕ್ಯೂ(8) 2015 14.01.2016
 Development

VCಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 13.01.2016
 Development

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಕೋಶ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 356 ಗ್ರಾಪಂಅ 13 13.01.2016
 Development

NIC ಯಿಂದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ.ಕೋಶ 2015 13.01.2016
 Development

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 266 ಗ್ರಾಪಂಅ 15(P) 13.01.2016
 Development

ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 779 ಗ್ರಾಪಂಅ 2015 13.01.2016
 Development

VCಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಯ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015 13.01.2016
 Development

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಲೂರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಇತರೆ 11ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿನೀರು ಹಾಯಿಸಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕು.ನೀ.ಯೋ. ರೂಪಿಸುವ ರೂ.59.88ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

RDP88ಗ್ರಾನೀಸ(4)2009 13.01.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 30 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015(Part 1) 07.01.2016
 Development

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 08 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 07.01.2016
 Development

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ವಿ.ಸ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 56 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 07.01.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ RIDF-19ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 31/1 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15 05.01.2016
 Development

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾಂ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 150 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2015 05.01.2016
 Development

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂ.ರಾಜ್ (ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು 1993ರ ನಿಯಮ 21 ರಿಂದ 22ರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 146 ಜಿಪಸ2015 04.01.2016
 Administrative Matters

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ & ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದಿ:14.06.13ರವರೆಗಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ Single Layout Plan Approval ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 956 ಗ್ರಾಪಂಅ 16(P1) 02.01.2016
 Service Matter

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಕಡತ.

RDP10ಸಾ ಪ ನಿ(ಉಖಾಯೋ)2015 02.01.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 103 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 15(ಭಾ-3) 02.01.2016
 Development

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 85 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 14 02.01.2016
 Service Matter

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರದ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಗಳಿಗೆ ಕಾ.ಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 205 ಸೇಶಿಕಾ 2014 02.01.2016
 Development

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 66 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2015 02.01.2016
 Development

ತಿಪಟೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 119 ಸುಗ್ರಾಯೋ 2014 02.01.2016
 Service Matter

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರೇಶ್, ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ತಾ.ಪಂ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ರವರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 228 ವಿಸೇಬಿ 2013 02.01.2016